Przed drugim czytaniem projektu budżetu prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski wprowadził do niego kilkadziesiąt poprawek zgłoszonych przez radnych różnych klubów. Poprawki dotyczyły inwestycji i innych wydatków, w sumie na 12,5 mln zł.

Najwięcej poprawek zgłosili radni PiS, którzy w radzie mają samodzielną większość i są wobec prezydenta miasta w opozycji. Kilka dni temu informowali media, że chcą wprowadzenia do budżetu ok. 50 pomysłów, zmieniających wykorzystanie ok. 24 mln zł.

Prezydent w formie autopoprawek przyjął część z nich, na kwotę blisko 9,2 mln zł. To m.in. pieniądze na przygotowania do budowy dużego parkingu w centrum miasta (w założeniach miał być dwu-, będzie jednopoziomowy), budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Mechanicznych, doposażenie tras do biegów narciarskich w lesie na osiedlu Pietrasze czy na opracowanie koncepcji budowy basenu o wymiarach olimpijskich; to też dodatkowe pieniądze na działania w przypadku zdarzeń losowych, np. zalania po ulewach.

Prezydent wprowadził też do budżetu kilka pomysłów zgłoszonych po pierwszym czytaniu przez kluby radnych Platformy Obywatelskiej i radnych, którzy startowali z list komitetu wyborczego Tadeusza Truskolaskiego (TT). Miał powstać m.in. parking przy otwartym w listopadzie szkoleniowym torze samochodowym, zbudowanym w ramach budżetu obywatelskiego.

Jak mówił Truskolaski prezentując na poniedziałkowej sesji autopoprawki, źródła sfinansowania tych projektów (przy nie zwiększanym deficycie) to m.in. nieco ograniczone wydatki na budowę Trasy Niepodległości (największej obecnie miejskiej inwestycji drogowej) i kilku innych ulic oraz przesunięcia w inwestycjach w placówkach oświatowych.

Projekt uchwały budżetowej pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Przewodniczący klubu radnych PiS Henryk Dębowski dziękował, że część poprawek zgłoszonych przez klub została uwzględniona. Przedstawił wszystkie poprawki radnych PiS i źródła ich sfinansowania; mówił, że są to pomysły zgłaszane radnym tego klubu przez mieszkańców.

Ogłoszono przerwę, która trwała ok. 2 godz., po której Dębowski przedstawił już ostateczne poprawki zgłaszane przez klub i źródła ich sfinansowania. Poprawek formalnie było sześć, ale dotyczących blisko czterdziestu pomysłów na inne - niż zaplanował prezydent - wykorzystanie kolejnych 14,5 mln zł w przyszłorocznym budżecie.

Wśród inwestycji, które nie będą zrealizowane, by te poprawki można było sfinansować, znalazł się też np. parking przy torze samochodowym, przyjęty do budżetu autopoprawką prezydenta na wniosek radnej klubu TT.

W głosowaniu wszystkie zmiany zaproponowane przez klub PiS przeszły; radni PO i klubu TT głosowali przeciw albo wstrzymywali się od głosu. Za projektem już całego budżetu miasta na 2018 rok zgodnie zagłosowali wszyscy radni.

"Mieszkańcy naszego miasta otrzymują dziś na Gwiazdkę budżet na rok 2018. Rok bardzo ważny, ale dla nas to będzie rok normalnej, wytężonej pracy" - mówił po głosowaniu prezydent Truskolaski. Budżet nazywał "historycznym"; dziękował wszystkim, którzy pracowali przy jego przygotowaniu.(PAP)