Chodzi o rozbudowę ul. Narodowych Sił Zbrojnych i Alei Jana Pawła II, co pozwoli m.in. połączyć budowaną Trasę Niepodległości, czyli tzw. śródmiejską obwodnicę, z drogą ekspresową S8. Trasa Niepodległości, to najdroższa i najważniejsza obecnie inwestycja drogowa w Białymstoku. Budowa trwa i powinna się zakończyć jesienią 2018 roku.

We wtorek nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Aleją Jana Pawła II.

W stosunku do dwóch poprzednich przetargów, unieważnionych z powodu zbyt wysokich cen oferentów, tym razem nieco zmieniono warunki - m.in. firma, z którą zawarta zostanie umowa, będzie mogła korzystać z zaliczkowania prac.

Oddanie inwestycji do użytku zostało też podzielone na etapy w taki sposób, by w połowie przyszłorocznych wakacji można było połączyć Trasę Niepodległości z ulicą Narodowych Sił Zbrojnych (na podstawie czasowej organizacji ruchu), a całą drogę oddać do użytku do końca czerwca 2019 roku.

Wpłynęła jedna oferta, firma z Warszawy zaoferowała cenę 97,9 mln zł brutto; miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie tego projektu 49 mln zł brutto, przy wsparciu dofinansowaniem z programu Polska Wschodnia.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Białymstoku Bożena Zawadzka przyznała, że sytuacja na rynku takich inwestycji jest trudna. Zaznaczyła, że to prezydent miasta podejmie decyzję, co z przetargiem w sytuacji tak dużej różnicy cen.

"Cieszę się, że mamy pozawierane umowy w tych największych przetargach i w dobrych cenach" - dodała. Pytana, co w sytuacji, gdy zakończy się budowa Trasy Niepodległości, a rozbudowy ul. NZS z Aleją Jana Pawła II nie uda się przeprowadzić powiedziała, że taki scenariusz nie może mieć miejsca.

Budowana od marca Trasa Niepodległości ma być gotowa do końca 2018 roku i zapewnić sprawny przejazd przez Białystok, z ominięciem centrum, od zachodniej strony. Łączny koszt jej budowy przekracza 350 mln zł.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk

rof/ je/