Jak poinformował dyrektor rzeszowskiego WUP Tomasz Czop, ogłoszone konkursy to nowość, jeżeli chodzi o formy wsparcia finansowane ze środków unijnych. „Konkursy dotyczą zwiększenia dostępu do usług społecznych, na które popyt jest ogromny” - dodał.

Projekty, które mogą liczyć na dofinansowanie w pierwszym z konkursów, to m.in. wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych, w tym np. w dziennych domach pomocy czy klubach samopomocy.

W konkursie tym można składać również projekty, które dotyczą wolontariatu opiekuńczego czy pomocy społecznej. Poza tym pieniądze mogą być przeznaczone na usługi zwiększające mobilność i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych, np. likwidowanie barier architektonicznych czy finansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami starszymi.

Czop podkreślił, że w dofinansowanie może też być przeznaczone na wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych – np. teleopieka.

W drugim konkursie wsparcie dotyczy tworzenia miejsc pobytu dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych lub istniejących już ośrodkach i mieszkaniach.

Wnioski o dofinansowanie projektów w obu konkursach można będzie składać od 16 sierpnia do 23 września br. Spotkania informacyjne dla przyszłych beneficjentów odbędą się 4 sierpnia w urzędzie marszałkowskim w Rzeszowie.

Ogłoszone konkursy finansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Budżet programu składa się z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W sumie w ramach RPO Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro.

Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

W 2015 roku WUP w Rzeszowie ogłosił 9 naborów wniosków z RPO na kwotę 500 mln zł. Zgodnie z harmonogramem w tym roku zostanie ogłoszonych w sumie 21 naborów również o wartości 500 mln zł. (PAP)