Pomysły do trzeciej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy Płocka będą mogli zgłaszać już od wtorku, 1 lipca, do 15 sierpnia – poinformował prezydent miasta Andrzej Nowakowski.

„Wprowadzenie dwóch kategorii projektów, ogólnomiejskich oraz dla każdego z 21 osiedli mieszkaniowych, to przede wszystkim efekt konsultacji społecznych i opinii samych mieszkańców miasta” – podkreślił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Nowakowski.

Wyjaśnił, iż w nowej formule chodzi o to, by każdy mieszkaniec Płocka miał możliwość zgłoszenia i zagłosowania na projekt ważny dla całego miasta, ale też na projekt lokalny, ważny dla konkretnego osiedla mieszkaniowego. „W dwóch poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego był szereg niedużych, ale ważnych dla lokalnych środowisk projektów, które przy ogólnej liczbie zgłaszanych pomysłów nie miały w zasadzie szans na wybór w głosowaniu” – podkreślił Nowakowski.

Zaznaczył, iż w związku z wprowadzeniem dwóch kategorii projektów budżetu obywatelskiego, który będzie realizowany w ramach budżetu miasta na 2015 r., łączną pulę środków w wysokości 5 mln zł podzielono na dwie części: 800 tys. zł na projekty ogólnomiejskie oraz po 200 tys. zł na każde z 21 osiedli mieszkaniowych.

„O tym, które projekty w obu kategoriach zostaną ostatecznie wybrane do realizacji zdecyduje oczywiście liczba oddanych głosów przez mieszkańców miasta. Może okazać się, że w ramach projektów ogólnomiejskich wygrają na przykład dwie, trzy inwestycje, których łączny koszt nie przekroczy 800 tys. zł. Podobnie w przypadku projektów osiedlowych, gdzie dla danego osiedla może zostać wybrany jeden o wartości 200 tys. zł; a być może okaże się, że wygra kilka, których łączna wartość zamknie się tą kwotą” – wyjaśnił.

Weryfikacja zgłoszonych projektów pod względem formalno-prawnym ma trwać do 3 września. W tajnym głosowaniu, które potrwa od 13 września do 3 października każdy mieszkaniec miasta będzie mógł oddać dwa głosy - jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt osiedlowy. Głosowanie w obu kategoriach będzie prowadzone na każdym z 21 osiedli mieszkaniowych.

„Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 17 października, tak by zwycięskie projekty mogły zostać wpisane do budżetu miasta na rok 2015” – dodał Nowakowski.

W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Płocka na 2013 r. (łączna kwota wynosiła 3 mln zł) zgłoszono 77 projektów, z których pod głosowanie mieszkańców miasta poddano 10 spełniających wymogi formalno-prawne. Ostatecznie do realizacji wybrano pięć z nich. Z kolei w drugiej edycji na 2014 r. (5 mln zł) wpłynęło już 111 projektów, z których pod głosowanie poddano 70. Do realizacji wybrano dwie inwestycje.

Z obu dotychczasowych edycji dotychczas zrealizowano dwa projekty: salę sensoryczną ze specjalistycznym wyposażeniem do rehabilitacji dzieci oraz plac edukacyjny wyposażony m.in. w model Układu Słonecznego i bryły geometryczne z wzorami matematycznymi. Pozostałe inwestycje, w tym odtworzenie dawnego dworca wodnego na Wiśle, budowa krytego boiska dla dzieci na stadionie Wisły Płock oraz budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego są w trakcie realizacji. (PAP)