Oferty złożyły: firma PORR Polska SA, konsorcjum Budimex SA i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lech sp. z o.o. oraz konsorcjum Aldesa Polska Services sp. z o.o. i Aldesa Construcciones SA.

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z ofertami wyłoni wykonawcę inwestycji.

W ramach inwestycji przewidziano przebudowę budynków dworca, modernizację przejścia podziemnego wraz z peronami i uporządkowanie przestrzeni wokół stacji. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w drugim kwartale 2014 r., a oddanie do użytku pod koniec 2015 r.

Frontowy budynek stacji, w którym znajdują się kasy i główny hall, zgodnie z planami budowlanymi zostanie rozebrany do fundamentów. Na jego miejscu powstanie nowy obiekt o ponad dwukrotnie większej powierzchni użytkowej.

Gruntownie zostanie odrestaurowany i zmodernizowany tzw. dworzec wyspowy - budynek postawiony w XIX w. między peronami bydgoskiej stacji. Mieszczą się tu teraz biura spółek kolejowych, a parter jest w większości niewykorzystany, gdyż znajdujące się tu niegdyś restauracje i świetlice zlikwidowano.

Według wstępnych szacunków koszt inwestycji wyniesie ok. 197 mln zł, z czego prawie 75 proc. ma stanowić dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. (PAP)