O tym że wyniki głosowania nad budżetem obywatelskim (BO) Gdańsk 2018 są nieprawidłowe poinformowali w czwartek podczas konferencji prasowej autorzy jednego z projektów, który przegrał głosowanie.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Gdańsku Ewa Pawłowska z olsztyńskiej firmy Implyweb odpowiedzialnej za przygotowanie systemu do obsługi budżetu obywatelskiego przyznała, że „wyniki głosowania nad budżetem obywatelskim Gdańsk 2018 ogłoszone przez urząd miasta są niepoprawne”. Poinformowała, że „podczas głosowania, które odbyło się w dniach 18 września – 2 października 2017 na platformie rejestrującej głosy w budżecie obywatelskim wystąpił błąd, w wyniku którego system nie rejestrował wszystkich punktów oddanych w trakcie głosowania”.

„System zarejestrował wszystkie karty do głosowania, ale występują karty z niepełną liczbą głosów/punktów” – dodała. Wyjaśniła, że „zaistniała sytuacja wynikała z błędu konfiguracji oprogramowania przez jego wykonawcę firmę Implyweb”.

Tłumaczyła, że jeśli mieszkaniec oddał jeden punkt na projekt ogólnomiejski i później oddał jeden punkt na projekt dzielnicowy, to automatycznie jeden z tych punktów był usuwany. W gdańskim budżecie obywatelskim można w sumie oddać sześć punktów, jeden na projekt ogólnomiejski i pięć na dzielnicowe (na jeden lub maksymalnie pięć projektów).

„Jesteśmy pewni, że jeśli mieszkaniec oddał jeden punkt na projekt ogólnomiejski i pięć punktów na jeden projekt dzielnicowy, to jego karta jest kompletna, ponieważ na takiej karcie nie powtarzała się żadna liczba punktów” – tłumaczyła.

Błąd dotyczy tylko głosów oddanych drogą elektroniczną. „Jesteśmy też pewni, że głosy oddane w stacjonarnych punktach są poprawne” – powiedziała Pawłowska.

Z ponad 44,6 tys. oddanych kart, ponad 11,6 tys. kart jest niekompletna. Pawłowska podkreśliła, że firma „niestety nie jest w stanie odtworzyć głosowania”.

Zapewniła, że „nie doszło do żadnej manipulacji oraz fałszerstwa głosów ze strony urzędu nad wynikami głosowania”. „Jest to tylko i wyłącznie błędna rejestracja głosów, która wyniknęła z błędu mechanizmu zliczającego głosy” - podkreśliła.

Rzeczniczka prasowa prezydenta Gdańska, Magdalena Skorupka-Kaczmarek powiedziała podczas konferencji, że w zaistniałej sytuacji urząd miasta „widzi dwa możliwe rozwiązania, ale nie będzie narzucać tych rozwiązań w sposób autorytarny”. „Chcielibyśmy w najbliższym czasie spotkać się z wnioskodawcami wszystkich prawie 300 złożonych projektów i przedyskutować, jakie rozwiązanie wybrać” – wyjaśniła.

Jak dodała, rozważane jest powtórzenie głosowania nad budżetem obywatelskim albo „dogłosowanie”. Wyjaśniła, że „dogłosowanie” dotyczyłoby ponad 11,6 tys. osób, których karty nie są kompletne. „Moglibyśmy do nich wysłać komunikat SMS zachęcający do złożenia brakujących głosów” – dodała. Wszystkie te osoby są zarejestrowane w systemie poprzez swój numer telefonu, bo w taki sposób otrzymywały kod potwierdzający głosowanie.

Maciej Kukla, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w gdańskim magistracie, który przygotowuje kolejne edycje Budżetu Obywatelskiego poinformował, że firma Implyweb „pracuje w tej chwili nad tym, aby w ciągu najbliższych kilku dni na stronie gdansk.pl była możliwość sprawdzenia przez głosujących mieszkańców, na jakie projekty oddali głosy i czy zostały one prawidłowo zarejestrowane”.

Podano, że umowa z firmą Implyweb została zawarta na obsługę dwóch edycji budżetu na kwotę ponad 78,5 tys. zł płatną w czterech transzach. Firma została wybrana na podstawie zapytania ofertowego wysłanego do kilku firm. Skorupka-Kaczmarek nie wykluczyła, że umowa z firmą „zakończy się”.

Pawłowska poinformowała, że spółka Implyweb „w ponad 50 samorządach wdrożyła platformę do głosowania nad budżetem obywatelskim”. Przyznała, że „Gdańsk był jedynym, w którym obowiązywał system, gdzie rozdawano punkty (dzielono głosy)”. „Po prostu zabrakło jednego testu” - stwierdziła.

Przedstawicielka firmy w imieniu całego zespołu Implyweb przeprosiła za zaistniały błąd wszystkich gdańszczan, władze Gdańska i zespół osób, który przygotowywał budżet. (PAP)