Głosować będzie można przez internet, albo w ustalonych miejscach, gdzie trzeba będzie przyjść osobiście. „Wymóg osobistego głosowania został wprowadzony na wniosek mieszkańców. Uniemożliwi to zbieranie głosów wśród sąsiadów i znajomych i zbiorowe ich składanie” – powiedział dyrektor Biura Partycypacji Społecznej lubelskiego Ratusza Piotr Choroś.

Osoby niepełnoletnie będą głosowały za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. „Zlikwidowanie ograniczeń co do wieku wyborców wynika z wymogów ustawy o konsultacjach społecznych, która stanowi podstawę prawną budżetu obywatelskiego. W niej nie ma żadnych ograniczeń wiekowych” – dodał Choroś.

Papierowe głosy będzie można oddawać w 20 miejscach, w samorządowych biurach obsługi mieszkańców i filiach biblioteki miejskiej. Jako dodatkowy, mobilny punkt do głosowania posłuży zabytkowy autobus komunikacji miejskiej „Gutek”. Głosowanie potrwa do 10 października.

To czwarta edycja budżetu obywatelskiego w Lublinie. Mieszkańcy zgłosili do niej 158 projektów, dla realizacji których potrzebne byłoby ponad 77 mln zł. Po ocenie formalnej urzędnicy uznali, że możliwych do realizacji jest 126 projektów i one zostaną poddane pod głosowanie.

Większość zgłoszonych projektów dotyczy inwestycji w poprawę infrastruktury - remontów dróg, chodników, placów, skwerów, budowy miejsc parkingowych, ale też instalacji oświetlenia ulicznego, budowy stacji rowerowych, placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu. Wiele zgłoszeń to programy organizowania różnych zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych. Jest projekt utworzenia kawiarenki językowej, w której każdy chętny będzie mógł szlifować swoje umiejętności porozumiewania się w obcym języku.

Zaproponowano prowadzenie niestandardowego placu zabaw pod nazwą Rezerwat Dzikich Dzieci, miejsca nieskrępowanych zajęć bez bezpośredniego udziału dorosłych. Innym pomysłem adresowanym do dzieci jest sensoryczny plac zabaw, na którym mali mieszkańcy miasta samodzielnie wprawialiby w ruch rożne urządzenia i obserwowali ich działanie.

Projekty podzielone są na dwie grupy: małe - o wartości od 25 do 300 tys. zł i duże – od 300 tys. zł do 1,2 mln zł. Na projekty małe przeznaczono 9 mln zł, a na duże - 6 mln zł. Każdy będzie mógł oddać głos na jeden projekt mały i jeden projekt duży. Każda dzielnica ma zagwarantowane co najmniej 150 tys. zł na projekty na jej terenie.

Do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Lublina w 2014 r., który zamykał się kwotą 10 mln zł, zgłoszono 233 propozycje. W głosowaniu wzięło udział 47 tys. mieszkańców, a najwięcej głosów zyskał pomysł modernizacji schroniska dla zwierząt oraz rozbudowy sieci bezpłatnego internetu.

W drugiej edycji budżet wynosił 15 mln zł. Mieszkańcy zgłosili ponad 200 pomysłów, a w głosowaniu uczestniczyło 64 tys. osób. Największe poparcie zyskały projekty dotyczące zorganizowania zajęć sportowych dla dorosłych i dzieci.

W ubiegłym roku rozdysponowano również 15 mln zł, a zgłoszono 149 projektów. W głosowaniu uczestniczyło ponad 73 tys. osób. Największe poparcie zdobył projekt „Aktywny Lublin”, polegający na zorganizowaniu zajęć sportowych i rekreacyjnych dla wszystkich chętnych oraz remont ul. Różanej w dzielnicy Czuby Północne.

(PAP)