PESEL i profil zaufany dla obywateli Ukrainy - jak uzyskać
W środę ruszył proces nadawania numeru PESEL i profilu zaufanego obywatelom Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną w tym kraju. Wnioski można składać w dowolnym urzędzie gminy lub punkcie mobilnym, jeśli taki powstał. Usługa jest bezpłatna. Trzeba pamiętać jednak o kilku ważnych szczegółach.

By wycofać wniosek o status uchodźcy, wystarczy napisać do UdSC
Specustawa zakładająca m.in. uproszczoną legalizację pobytu obywateli Ukrainy, którzy przedostali się do Polski szukając schronienia przed wojną, nie obejmuje osób, które ubiegają się o status uchodźcy. Można jednak - zgodnie z jej zapisami taki wniosek lub deklarację wycofać. Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje, że wystarczy zrobić to pisemnie.

Prawo.pl współpracuje z ukraińskim serwisem LexInform
W jednym z największych ukraińskich serwisów prawniczych LexInform pojawił się baner: System Prawny w Polsce - Pomoc dla Ukraińców. Każdy, kto w niego kliknie, zostanie przekierowany do specjalnego miejsca w serwisie Prawo.pl z artykułami o przepisach ważnych dla osób uciekających do naszego kraju przed wojną.

Dla Ukrainy Prawo.pl w języku ukraińskim
Tuż po agresji Rosji na Ukrainę uruchomiliśmy w serwisie Prawo.pl specjalne miejsce "Pomoc prawna dla Ukrainy". Trafia tu codziennie mnóstwo artykułów, które w praktyczny i przystępny sposób wyjaśniają często skomplikowane problemy prawne. Do piątku, aby je przeczytać w innym języku, trzeba było korzystać z internetowych tłumaczy. Od dziś wystarczy jedno kliknięcie, by cały serwis był po ukraińsku.

Studia polskie dla uchodźców z Ukrainy na Uniwersytecie Łódzkim
Uniwersytet Łódzki jeszcze w tym roku akademickim chce uruchomić nabór na nowy, stworzony z myślą o uciekających przed wojną Ukraińcach, kierunek - studia polskie z językiem angielskim. Deklaracje chęci podjęcia studiów zbiera Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ.

MS szkoli udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy
Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało szkolenie dla osób udzielających wsparcia w placówkach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz systemu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. W szkoleniu, w którym uczestniczyli również kuratorzy sądowi, wzięło udział prawie 3 tys. osób.

Polski jest tak łatwy, że lekarz z Ukrainy ma nauczyć się go w trzy tygodnie
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego uruchomiło bezpłatne kursy podstawy medycznego języka polskiego. Zgłosiło się już ponad 3 tys. chętnych. Jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia, po 3 tygodniach i 45 godzinach lekcyjnych będą mogli bez przeszkód podjąć pracę w zawodzie lekarza, ratownika medycznego czy pielęgniarki. A lingwiści i lekarze twierdzą, że to niemożliwe.

Nie będzie obowiązku oceniania uczniów z Ukrainy, ale tylko w oddziale przygotowawczym
Resort edukacji złagodzi przepisy dotyczące oceniania i klasyfikacji uczniów z Ukrainy, którzy nie radzą sobie jeszcze z językiem polskim. Będzie to jednak dotyczyć oddziałów przygotowawczych - nauczyciele uczący taką młodzież w oddziałach ogólnodostępnych są w gorszej sytuacji - muszą oceny wystawić, co czasem wręcz zmusza ich do poświadczenia nieprawdy.

MF: Rezydencja podatkowa obywatela Ukrainy na podstawie oświadczenia
Podatnik będący obywatelem Ukrainy może potwierdzić przeniesienie na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych poprzez złożenie oświadczenia - poinformowało Ministerstwo Finansów. I zaznaczyło, że złożenie oświadczenia pracodawcy lub innemu płatnikowi powoduje, że od pierwszego dnia przybycia do Polski podatnik zostanie uznany za polskiego rezydenta podatkowego.

Dzieci z Ukrainy potrzebują opiekunów tymczasowych, a bez tłumaczy to trudne do wykonania
Sądy zasypują kuratorów wywiadami środowiskowymi dotyczącymi ustanowienia opiekuna tymczasowego dla ukraińskich dzieci. Do zweryfikowania informacji potrzebni są tłumacze, których brakuje. Ministerstwo sugeruje, że niekoniecznie muszą być przysięgli, ale takich zwykłych też nie ma na zawołanie, a to utrudnia dotrzymanie wymaganego ustawą 3-dniowy termin na załatwienie sprawy.

Rynek budowlany zagrożony, gdy za granicą wojna
Rynek budowlany stoi przed kolejnymi wyzwaniami. Po wielu problemach związanych z pandemią pojawiły się kolejne poważne trudności wynikające z wywołanej przez Rosję wojny w Ukrainie. To drugi już w ostatnim czasie przypadek stanu siły wyższej, która dotyka także gospodarkę. Jakkolwiek w kryzysie pandemii sektor budowlany poradził sobie całkiem nieźle, tym razem prognozy są o wiele bardziej pesymistyczne.

Dyrektorzy i nauczyciele pozostawieni sami sobie - bez pomysłu na kształcenie ukraińskich uczniów
Na szkołach przepełnionych ukraińskimi dziećmi już mści się brak systemu - powinien powstać mniej więcej w ciągu dwóch tygodni od wybuchu wojny. Nie powstał i tworzy się totalny chaos. Oddziały przygotowawcze dla ukraińskich uczniów powstają głównie w dużych miastach, na wsiach chętnych jest za mało, albo tworzenie oddziałów torpedują niedofinansowane samorządy.

Większe grupy na zajęciach i łagodniejsze przepisy w zatrudnianiu nauczycieli
Resort edukacji przygotował projekt nowego rozporządzenia dotyczącego kształcenia dzieci z Ukrainy - będzie można tworzyć większe grupy uczniów. Zmiany umożliwią też organizację większej liczby zajęć z języka polskiego, co ma przyspieszyć naukę polskiego. Nowela wprowadzi też kolejne ułatwienia w zatrudnianiu kadry.

Niepełnosprawny uchodźca musi mieć polskie orzeczenie
Na razie uchodźcy z niepełnosprawnościami zgłaszający się do ośrodków pomocy społecznej odsyłani są do powiatowych i miejskich zespołów ds. orzekania. Najpierw muszą bowiem wystąpić o polskie orzeczenie o niepełnosprawności. Problemów jest jednak wiele, bo wcześniej muszą mieć i tak numer PESEL. Do tego dochodzi często brak dokumentacji medycznej lub jej tłumaczenia na polski.

Psychologowie z Ukrainy będą mogli pomagać w Polsce
Psychologowie z Ukrainy będą mogli do 24 sierpnia 2023 roku, czyli przez 18 miesięcy od 24 lutego, świadczyć usługi obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski, w tym udzielać świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Taką możliwość przewiduje nowelizacja specustawy, którą uchwalił Sejm. Zdaniem ekspertów brakuje jednak systemowych mechanizmów weryfikacji uprawnień i nauki języka polskiego.

Nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy uchwalona
Doprecyzowanie wielu procedur pomocowych na rzecz uchodźców wojennych zakłada nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którą w piątek nad ranem uchwalił Sejm. Przewiduje ona też uregulowanie kwestii zgody na pobyt ze względów humanitarnych, opieki medycznej, psychologicznej dla uchodźców, uprawienia dla lekarzy i lekarzy dentystów. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Za naukę w szkole dla dorosłych Ukrainiec zapłaci sam
Niesamorządowe szkoły dla dorosłych nie dostaną dotacji na uczniów z Ukrainy - taką zmianę wprowadzi nowela specustawy. Ma obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. Ustawodawca nie kryje, że ma to na celu oszczędności - uważa, że nie ma co inwestować w osoby, które nie zamierzają pozostać w Polsce.

Uchodźcy z Ukrainy skorzystają z programu usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych
Uchodźcy z Ukrainy, którzy legalnie od 24 lutego przebywają na terenie Polski będą mogli skorzystać z ogłoszonego w ubiegłym roku rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego – dowiedzieliśmy się w ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Problemem jest, że środków na ten cel, pomimo zwiększenia w tym roku puli, jest wciąż za mało.

Nie można delegować Ukraińca do pracy w innym kraju UE
Pracodawcy, którzy chcieliby pomóc obywatelom Ukrainy uciekającym do Polski przed wojną w swojej ojczyźnie i zatrudnić ich delegując do pracy w innym kraju UE, nie mogą tego zrobić na dłużej niż miesiąc. Po tym terminie Ukrainiec straci prawo do legalnego pobytu w Polsce i go już nie odzyska. Zdaniem prawników, konieczna jest zmiana przepisów i zawarcie porozumień z innymi państwami w sprawie legalizacji warunków pobytu na ich terenie.

MEiN wyjaśnia zasady zatrudniania kadry i przyjmowania ukraińskich dzieci do szkół
Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło we wtorek informację o działaniach ułatwiających funkcjonowanie ukraińskich dzieci w polskich szkołach oraz zatrudniania obywateli Ukrainy, w związku z agresją Rosji na ten kraj i napływem do Polski uchodźców z terytorium z tego państwa. Minister skierował do kuratorów, samorządowców i dyrektorów list dotyczacy przyjmowania ukraińskich dzieci do polskich szkół.

Radcowie prawni uruchomili infolinię dla uchodźców z Ukrainy
Krajowa Izba Radców Prawnych we współpracy z samorządami prawniczymi i organizacjami prawniczymi uruchomiła bezpłatną infolinię telefoniczną (nr +48 800 088 544) dla osób pokrzywdzonych wojną w Ukrainie. Infolinia Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej działa – od poniedziałku do piątku – w godzinach od 10.00 do 19.00.

Brak tłumaczy z ukraińskiego wydłuża procedury na uczelniach
Nawet jeżeli doktorant lub student uciekający z Ukrainy uratował swoją pracę i inne dokumenty, może mieć problem z szybkim ich przetłumaczeniem. Dodatkowo bywa to drogą usługą, o czym przekonali się przyszli medycy chcący podjąć studia na polskich uczelniach. Duże kolejki do tłumaczy powodują też opóźnienia przy innych procedurach - w tym tych dotyczących zabezpieczenia interesów dziecka.

CKE ogłosiła zasady dostosowania egzaminów ósmoklasisty i matur dla uczniów z Ukrainy
Najważniejsze zasady przeprowadzania, w tym dostosowania warunków i form przeprowadzania, w 2022 r. egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego dla zdających, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt w Polsce jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zawiera informacja opublikowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Od soboty uchodźcy z Ukrainy mogą składać wniosek 500 plus przez internet
Od 26 marca ZUS będzie przyznawał i wypłacał środki z programu Rodzina 500 plus uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli legalnie do Polski po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Specjalny wniosek o 500 plus w języku ukraińskim można składać także elektronicznie.

Obywatele Ukrainy potrzebują psychologów, a rozwiązań systemowych brak
Uciekający przed wojną w Ukrainie potrzebują pomocy psychologicznej. Ustawa o legalizacji ich pobytu mówi jedynie, że może być ona zapewniona bezpłatnie przez samorząd. To zadanie jednak nie będzie w pełni finansowane z budżetu państwa, a jedynie dofinansowane. Na ten cel przeznaczono 81 mln zł. To mało. Co gorsze, nie ma żadnych systemowych rozwiązań. A z tygodnia na tydzień problem będzie większy.

Nowelizacja opublikowana - uprawnienia także dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli przez inne granice
Opublikowana została nowelizacja ustawy o wspieraniu obywateli Ukrainy, którzy przed wojną schronili się w Polsce. Dzięki temu specustawa ma obejmować także osoby, które przybyły do Polski przekraczając inne granice niż polsko-ukraińska. Nadal jednak regulacja dotyczyć będzie tylko osób posiadających ukraińskie obywatelstwo, ewentualnie ich małżonków bez takiego obywatelstwa.

Będzie rejestr ukraińskich dzieci "bez opieki" - ustawa opublikowana
Ukraińskie dzieci, które wjechały do Polski bez opieki lub zostały przeniesione z ukraińskich domów dziecka trafią do specjalnej ewidencji prowadzonej w systemie teleinformatycznym - zakłada nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Powiatowe centra pomocy rodzinie zapewnią pomoc prawną, organizacyjną i psychologiczną opiekunom tymczasowym i przebywającym pod ich opieką dzieciom ukraińskim.

Uchodźcy mogą trafić też do DPS-ów, ale nie wiadomo, kto za to zapłaci
Przed rosyjską agresją na Ukrainie uciekają też osoby chore i niedołężne. Jeśli legalnie przebywają w Polsce, mogą starać się o przyjęcie do domu pomocy społecznej na takich samych zasadach, jak każdy Polak, ale na razie nie wiadomo, kto i z jakich funduszy sfinansuje taki pobyt. W każdym razie DPS-y nie chcą na razie przyjmować Ukraińców, argumentując, że nie ma aktów wykonawczych do ustawy.

Książki prawnicze "wspierają" Ukrainę - zebrano prawie 130 tys. zł
Książki prawnicze wraz z autografami autorów rozchodzą się jak "świeże bułeczki". Cel jest szczytny bo chodzi o wspracie obywateli Ukrainy. Od początku marca z prawie 300 aukcji przeprowadzonych na Facebooku w grupie: „Książki prawnicze z autografami – pomoc dla Ukrainy (aukcje)” udało się zebrać ponad 127 tys. zł.

Psycholog z Ukrainy na razie bez ułatwień, prawnik może mieć problem ze zgromadzeniem dokumentów
Rząd wycofał się na razie z dodatkowej ścieżki uznawania kwalifikacji ukraińskich psychologów. Natomiast w przypadku prawników radzi skorzystanie z obowiązujących przepisów - w tym wpisu na listę prawników zagranicznych. Problemem są jednak dokumenty, które muszą przedstawić zainteresowani, trudno bowiem uzyskać w czasie wojny, np. zaświadczenia z macierzystej adwokatury.

Od czwartku ośrodki pomocy społecznej zajmą się świadczeniem 40 zł na pomoc dla uchodźców
Rząd znowelizował przepisy rozporządzenia w sprawie przyznawania „świadczenia 40 zł”, by umożliwić przekazanie zadań związanych z obsługą wniosków jednostkom organizacyjnym gminy lub gminnym osobom prawnym. Zmiana wchodzi w życie od czwartku. Ma to odciążyć urzędy zaangażowane w wydawanie numeru PESEL uchodźcom. Pracownicy pomocy społecznej przekonują, że tym sposobem rząd przerzuca kolejne zadanie, które nie jest w ich kompetencji.

Ministerstwo doradza Ukraińcom szukającym pracy
Na podstawie obowiązującej od rozpoczęcia rosyjskiej agresji specjalnej ustawy, obywatel Ukrainy, który trafił do Polski jako uchodźca może rozpocząć pracę bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl. Miniserstwo Rodziny i Polityki Społecznej na też inne rady dla Ukrańców chcących podjąć w Polsce pracę.

Słownik to za mało, by ukraiński uczeń napisał rozprawkę o "Panu Tadeuszu"
Resort edukacji nie ustępuje w kwestii oceniania i egzaminowania uczniów z Ukrainy, którzy zapisali się do polskich szkół. Dopuszcza jedynie dostosowanie do nich arkuszy egzaminacyjnych, czyli np. przetłumaczenie poleceń. To problem dla dzieci, które poszły do klas ogólnodostępnych. W dalszej kolejności przełoży się na rekrutację do liceów i na studia.

Specustawa ukraińska jest dziurawa. Na kwaterowaniu uchodźców zarobią też oszuści
Na specustawie ukraińskiej mogą zarobić nieźle oszuści. Nie trzeba bowiem mieć tytułu prawnego do mieszkania, by otrzymać pieniądze za udzielenie schronienia wojennym uchodźcom. Trudno też będzie zweryfikować, ile osób skorzystało z noclegu. A ewentualna kontrola w większości przypadków będzie czystą fikcją. Ustawa nie określa też rozliczeń za wyżywienie przyjmowanych Ukraińców.

Minister wydał rekomendacje dotyczące studentów z Ukrainy
Resort nauki przygotował rekomendacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczące działań na rzecz obywateli Ukrainy i Polski w związku z wojną w Ukrainie. Mają ułatwić kontynuowanie studiów oraz pracy naukowej w polskich uczelniach i ośrodkach naukowych, a także podjęcie pracy zgodnie z posiadanymi tytułami naukowymi i kwalifikacjami.

RPO: Polacy, którzy studiowali na Ukrainie, muszą zapłacić za wyrównanie różnic programowych
Polacy, którzy studiowali medycynę w Ukrainie, informują o kosztach, które będą musieli ponieść, w związku wyrównywaniem różnic programowych. Specustawa nie rozwiązała tego problemu - alarmuje rzecznik praw obywatelskich. Jak pisze do ministra edukacji i nauki, opłaty w niektórych przypadkach mogą wynieść nawet 10 tys. euro.

ZUS: Ruszyła infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy
Od 21 marca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego – poinformował ZUS w poniedziałek na swojej stronie internetowej.

Ukraiński uczeń napisze egzamin ósmoklasisty
Minister podpisał rozporządzenia, które umożliwią organizację oddziałów przygotowawczych w innych miejscach niż szkoły. Dodatkowo MEiN zakończył prace nad aktem prawnym umożliwiającym uczniowi z Ukrainy zdawanie egzaminu ósmoklasisty i matury - nie wygląda jednak, by szedł w tym względzie ukraińskim uczniom specjalnie na rękę w kwestii podstawy programowej. Część arkuszy będzie jednak przetłumaczona na ukraiński.

Rząd poprawia specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy
Uzupełnienie o zgodę na pobyt ze względów humanitarnych katalogu tytułów pobytowych, których posiadanie wyłącza możliwość uznania pobytu za legalny. Większa samodzielność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Ułatwienia w uzyskanie statusu polskiego rezydenta podatkowego dla uciekinierów wojennych, preferencje podatkowe dla polskich podatników. Takie m.in. zmiany zakłada nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Ukraińcy uciekający przed wojną bez prawa do wyboru lekarza rodzinnego
Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli naszą granicę po 24 lutego, nie mogą złożyć deklaracji wyboru lekarza rodzinnego. Wszystko przez brak ujęcia ich jako świadczeniobiorców w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. To oznacza, że wbrew deklaracjom resortu zdrowia, nie zostaną objęci kompleksową opieką, w tym badaniami profilaktycznymi i programem szczepień. Cały czas mają też problemy z otrzymaniem refundowanych recept.

Osoba, która kwateruje niepełnosprawnego uchodźcę, może dostać więcej niż 40 zł
Miasta i gminy rozpoczęły przyjmowanie wniosków o refundację kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Choć przepisy wysokość rekompensaty określiły w kwocie 40 zł dziennie od osoby, to ci, którzy poniosą większe wydatki, np. z powodu kwaterowania osoby niepełnosprawnej, mogą starać się o wyższą kwotę. Problem jednak w tym, że wzór wniosku nie przewiduje takiej rubryki.

Portal biznes.gov.pl/Ukraina – dostępny dla przedsiębiorców w języku ukraińskim
Z myślą o obywatelach Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju przybyli legalnie do Polski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło stronę biznes.gov.pl/Ukraina. Znajdą się tam informacje przedsiębiorcom z Polski rozważającym np. zatrudnienie pracowników z Ukrainy oraz obywatelom Ukrainy chcącym założyć działalność gospodarczą w Polsce.

Przepis o zaniechaniu poboru ryczałtu od dochodu firm przekazujących pomoc dla Ukraińców już obowiązuje
Weszło w życie rozporządzenie ministra finansów o zaniechaniu poboru ryczałtu od dochodów firm przekazujących pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy. Zaniechanie poboru obowiązuje od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku. Będzie dotyczyło dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Będzie rejestr ukraińskich dzieci "bez opieki"
Szykuje się kolejna nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z wojną schronili się w Polsce. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej proponuje przepisy umożliwiające prowadzenie w systemie teleinformatycznym ewidencji ukraińskich dzieci, które wjechały do Polski bez opieki lub zostały przeniesione np. z ukraińskich domów dziecka.

Lekarz ukraiński zatrudniony w Polsce ma prawo do urlopu i wsparcia ze strony samorządu
Przepisy polskiego prawa umożliwiają ukraińskim lekarzom pracującym w Polsce na umowę o pracę, odbywającym staż podyplomowy lub robiącym specjalizację, skorzystanie z urlopów, także bezpłatnych w celu wyjazdu do swojego kraju. Konieczne jest jednak m.in. uzyskanie zgody pracodawcy i złożenie odpowiedniego wniosku. Lekarze ci mogą ubiegać się także o pomoc ze strony samorządu lekarskiego. Mówi o tym Karol Kolankiewicz, adwokat, prezes zarządu Instytutu – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia w Gdyni.

Rzecznik Finansowy apeluje o tworzenie przyjaznych usług bankowych dla uchodźców z Ukrainy
Uchodźcy opuszczający Ukrainę tracą dostęp do aktywów ulokowanych w swoim kraju, często nie mają wystarczających środków do życia - stwierdza Rzecznik Finansowy. I postuluje o zapewnienie uchodźcom co najmniej podstawowych i bezpiecznych usług bankowych, takich jak rachunek płatniczy, instrument płatniczy do rachunku, wsparcia finansowego, niezbędnego w obliczu trwającego konfliktu zbrojnego.

Tłumacz języka migowego pomoże uchodźcom z Ukrainy
W związku z obecną trudną sytuacją uchodźców z Ukrainy, Migam.org uruchomiło w trybie pilnym i na własny koszt usługę zdalnego tłumacza ukraińskiego języka migowego. - Chcielibyśmy zaoferować dostęp do tłumaczy jak najszerszej grupie podmiotów i instytucji. Przede wszystkim bezpośrednio odpowiedzialnych za przyjęcie uciekających przed wojną Ukraińców - mówi Paweł Potakowski z Migam.org.

Miasta czekają na czytniki i organizują kolejki w sprawie PESEL dla uchodźców
Zdaniem rządu, proces rejestracji PESEL uciekinierów z Ukrainy przebiega sprawnie. Byłby sprawniejszy, ale wąskim gardłem jest niedobór sprzętu, przede wszystkim skanerów do odcisków palców. Ma je dopiero dostarczyć rząd. W oczekiwaniu na sprzęt, niektóre urzędy przeorganizowują pracę, oddelegowują do niej dodatkowych urzędników i tworzą systemy kolejkowe.

Wyznaczanie opiekunów dla ukraińskich dzieci może "położyć" sądy rodzinne
Polskie sądy rodzinne będą musiały zająć się tysiącami spraw dotyczących opieki nad ukraińskimi dziećmi. Wiele z nich przez granicę przedostało się z rodzicami, ale wielu towarzyszyły babcie, ciocie lub znajomi bez prawnych podstaw do sprawowania nad nimi pieczy. I choć w specustawie znalazły się chwalone przez prawników narzędzia, problem jest zasadniczy - wydziały rodzinne mogą tych nowych spraw nie udźwignąć.

Asystent dla uczniów z Ukrainy nawet bez biegłej znajomości polskiego
Już ponad 65 tys. uczniów z Ukrainy zgłosiło się do polskich szkół. Tym, które nie znają języka, pomóc mają asystenci nauczyciela. Pewne ułatwienia w ich zatrudnianiu przewiduje specustawa dotycząca pomocy osobom z Ukrainy - znosi ona częściowo wymogi dotyczące znajomości języka polskiego.

Obywatele Ukrainy mogą korzystać z dokomentu Diia.pl w aplikacji mObywatel
Po nadaniu numeru PESEL osoby z ukraińskim obywatelstwem mogą korzystać z cyfrowego dokumentu tożsamości Diia.pl (??? ??) w aplikacji mObywatel. Pozwala ona na identyfikację na potrzeby refundowanych usług medycznych czy podczas zawierania umowy o pracę - informuje Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.

Władze oświatowe powinny wspomóc ukraińskie szkoły
Władze oświatowe stawiają na naukę polskiego i przyjęcie uczniów z Ukrainy do polskich szkół, w czym pomóc mają oddziały przygotowawcze. Pojawiają się jednak postulaty, by pozwolić działać szkołom ukraińskim - czy to w formie zdalnej, czy jako oddziałów międzynarodowych. Problemem będzie m.in. dopasowanie programów i ocen.

Coraz więcej studentów z Ukrainy zgłasza się na uczelnie
Coraz więcej osób przybywających z ograniętej wojną Ukrainy chce podjąć studia na polskich uczelniach. Uniwersytety pracują nad stworzeniem ogólnopolskiego systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy, który umożliwi sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji na polskich uczelniach.

Od 17 marca każdy może nabyć wojskowy sprzęt ochronny dla Ukrainy
Począwszy od 17 marca aż do 17 maja br. każdy może nabyć wojskowy sprzęt ochronny w celu przekazania go Ukrainie. Konieczne jest przy tym uzyskanie potwierdzenia oświadczenia końcowego użytkownika od przedstawicielstwa dyplomatycznego Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi m.in. o płyty opancerzone, metalowe, kamizelki kuloodporne.

Będzie zmiana w specustawie - obejmie wszystkich Ukraińców uciekających przed wojną
Nie będzie ważne, przez którą granicę obywatele Ukrainy przedostali się do Polski. Wszystkich, którzy uciekli przed wojną obejmą przepisy specustawy - zapowiada wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Nowelizacja ma być wkrótce gotowa. Obecne brzmienie przepisów wyklucza m.in. ze świadczeń socjalnych wszystkich tych, którzy nie przybyli z Ukrainy bezpośrednio.

Rusza infolinia - pracodawcy mogą pytać o zasady zatrudniania obywateli Ukrainy
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchamia infolinię - 22 245 61 05 - dla pracodawców, którzy będą mieli pytania dotyczące zgłaszania ofert pracy dla obywateli Ukrainy – poinformował resort w czwartek. Dyżurni eksperci będą odpowiadać na pytania i wątpliwości. Pytania będzie też można kierować drogą mailową na adres pracaua@mrips.gov.pl.

W związku z falą uchodźców, rząd chce adaptować biurowce i galerie handlowe na mieszkania
Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad przepisami upraszczającymi przekształcanie starych biurowców, galerii handlowych oraz innych obiektów niemieszkalnych w budynki mieszkalne. W ten sposób chce zlikwidować chociaż częściowo lukę mieszkaniową. Po tym bowiem, jak do Polski przyjechało 1,7 miliona uchodźców wojennych, dramatycznie brakuje mieszkań.

Odpisy ukraińskich dokumentów, sprawy bankowe - notariusze pomagają obywatelom Ukrainy
Wiele kancelarii notarialnych od samego początku wojny na terenie Ukrainy deklaruje chęć bezpłatnej pomocy Ukraińcom, którzy szukają schronienia w Polsce. Obecnie najczęściej są to prośby o poświadczenie dokumentów, umowy i aktów notarialnych, mających istotne znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia bytu i umożliwienia pobytu i podjęcia pracy w Polsce.

Niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy potrzebne jest większe wsparcie
Pomoc dla uchodźców z niepełnosprawnościami z Ukrainy w Polsce ma opierać się głównie na programie Rady Nadzorczej PFRON, który będzie wypełnieniem zapisów zawartych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Nie wiadomo jednak, czy zostanie on uchwalony na najbliższym posiedzeniu 18 marca. A pomoc coraz bardziej potrzebna. Mają z niej skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak i samorządy i organizacje pozarządowe.

Jest poradnik o różnicach programowych w ukraińskich szkołach
Eksperci przygotowali poradnik dotyczący różnic między podstawą programową polską i ukraińską. Szkoła Edukacji, która odpowiada za ten poradnik, to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi studia podyplomowe dla przyszłych, początkujących i doświadczonych nauczycieli języka polskiego, matematyki, historii i WOS oraz biologii.

Praca dla Ukraińców - jest nowa zakładka na wortalu publicznych służb zatrudnienia
Na wortalu publicznych służb zatrudnienia pojawiła się nowa zakładka adresowana do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną w ich kraju. Dostępna również w języku ukraińskim zakładka Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy – zawiera informacje dotyczące m.in. rynku pracy w Polsce, Unii Europejskiej, a także pomocy w innych obszarach.

Za stłuczkę wyrządzoną przez Ukraińca z darmowym ubezpieczeniem zapłaci UFG
Jeśli uchodźca z Ukrainy mający komunikacyjną polisę graniczną OC, otrzymaną nieodpłatnie od ubezpieczyciela, wyrządzi swoim pojazdem szkodę, to koszty wypłaconego przez towarzystwo odszkodowania pokryje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Taką zmianę wprowadziła specustawa ukraińska, obowiązująca z mocą wsteczną od 24 lutego.

MF planuje zaniechanie poboru ryczałtu od dochodu firm przekazujących pomoc dla Ukraińców
Będzie zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów firm przekazujących pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy. Przewiduje to opublikowany we wtorek projekt rozporządzenia ministra finansów. Zaniechanie poboru ma obowiązywać od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku. Będzie dotyczyło dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Można już legalnie zatrudniać uchodźców z Ukrainy, ale są pytania o ich dokumenty
Pracodawcy wciąż nie wiedzą, jakich dokumentów potwierdzających legalny pobyt w Polsce mają żądać od obywateli Ukrainy, którzy wjechali do naszego kraju po 24 lutego 2022 r., by móc ich legalnie zatrudnić. Zdaniem prawników, komfortową sytuacją jest, gdy cudzoziemiec ma ważny paszport biometryczny z pieczątką wjazdową lub zwykły paszport z pieczątką wjazdową, albo - pomimo braku takich dokumentów - złoży wniosek o nadanie numeru PESEL. Problemy zaczynają się, gdy ma dokumenty nieważne albo nie ma ich wcale, a posiada numer PESEL. Dlatego pomocne okazałyby się wytyczne MSWiA.

Specustawa nie dla wszystkich z Ukrainy, a ochrona czasowa nie wiadomo, jak zadziała
Uciekinierzy z Ukrainy niecierpliwie czekali na polską specustawę legalizującą ich pobyt. Problem w tym, że obejmuje ona głównie tych, którzy przedostali się bezpośrednio ze swojej ojczyzny. Spod jej działania wyłączeni są np. rodzice dziecka z ukraińskim obywatelstwem, którzy sami go nie mają. Polscy urzędnicy zapewniają, że działa tu ochrona czasowa, ale jej przepisy - zdaniem prawników - są nieprecyzyjne.

Rozporządzenie ws. wysokości świadczenia dla pomagających obywatelom Ukrainy opublikowane
Rządowe rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zostało opublikowane we wtorek w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nim, maksymalna wysokość wypłacanego świadczenia to 40 zł za osobę dziennie.

Rząd dorzuci do utrzymania uchodźców tyko przez 60 dni
Właściciele mieszkań będą mogli liczyć na refundację kosztów utrzymania uchodźców, których przyjmą pod swój dach. Wsparcie wyniesie dziennie 40 zł od osoby za dzień i będzie ograniczone w czasie. Można na nie liczyć przez 60 dni. Tylko nieliczni będą mogli przedłużyć ten okres. Nikłe są też szanse, by wnioski można było składać już od środy, jak zapowiada rząd.

Działalność gospodarcza w Polsce możliwa także dla obcokrajowca
Prowadzenie jednosobowej działalności gospodarczej, pomimo ciągle zmieniającego się otoczenia prawno-podatkowego, pozostaje wciąż najchętniej wybieranym sposobem na stowrzenie własnego przedsiębiorstwa w Polsce. Czy jednak założenie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest możliwe również dla osób nieposiadających polskiego obywatelstwa? Odpowiedź brzmi – tak. Piszą o tym Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk, adwokat oraz Paweł Żujewski, prawnik.

Propozycja branży: ukraiński personel w polskich aptekach
Organizacje pracodawców branży farmaceutyczno-aptekarskiej zaapelowały o przygotowanie rozwiązań, które ułatwiłyby zatrudnienie obywateli Ukrainy w sektorze aptecznym w tzw. systemie uproszczonym. To niebezpieczny precedens – uważa spora grupa polskich farmaceutów. Jednak taki system obowiązuje wobec lekarzy.

Jest pełnomocnik do relokacji ukraińskich pacjentów do innych krajów
Katarzyna Drążek-Laskowska, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia została powołana na pełnomocnika do spraw ukraińskich pacjentów, którzy trafili do Polski w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terenie ich kraju, a którzy będą kontynuowali leczenie w innych państwach.

Będą miejsca na studiach dla Polaków, którzy studiowali medycynę w Ukrainie
Polscy studenci kontynuują naukę w Polsce na tych samych zasadach jak w Ukrainie – uczelnie otrzymają refundację - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dla wszystkich studentów kierunków medycznych uniwersytetów w Ukrainie, MEiN we współpracy z Ministerstwem Zdrowia rozpoczęło koordynację zapewniania miejsc na wybranych kierunkach studiów w polskich uczelniach.

Bezpłatne studia i łatwiejsze zatrudnianie naukowców, którzy przyjechali z Ukrainy
Studenci, którzy po 24 lutego przybyli do Polski z Ukrainy, mogą zostać przyjęci na polską uczelnię. Będą zwolnieni z opłat i mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, takich jak zasiłek lub zapomoga. Chodzi jednak wyłącznie o studentów z polskim lub ukraińskim paszportem.

Ukraińscy prawnicy chcą wykonywać zawód w Polsce - podstawa w przepisach jest
Wśród osób, które przedostają się do Polski z Ukrainy, uciekając przed wojną, jest także wielu prawników, głównie prawniczek. Chciałyby pracować dalej w zawodzie, o czym świadczą liczne posty i zapytania pojawiające się w mediach społecznościowych. Mimo jednak tego, że i polskie kancelarie szukają prawników z językiem ukraińskim, sytuacja wcale nie jest prosta. Samorządy adwokacki i radcowski zapewniają jednak, że są gotowe do pomocy.

Ukraińcy, którzy złożyli wnioski o status uchodźcy, mogą być objęci specustawą
Obowiązująca już ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy schronili się w Polsce przed wojną, zawiera też furtkę dla tych, którzy po przekroczeniu granicy złożyli wnioski o status uchodźcy lub zadeklarowali ich złożenie. Będą mogli skorzystać z uproszczonej legalizacji pobytu na 18 miesięcy, jeśli wycofają taki wniosek lub deklaracje.

Powiadomienie wystarczy do zatrudnienia uchodźcy z Ukrainy - ustawa już obowiązuje
Wystarczy powiadomienie powiatowego urzędu pracy, wysłane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl, w ciągu 14 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, by legalnie przebywający w Polsce uchodźca mógł zostać zatrudniony – przewiduje ustawa, którą w sobotę ostatecznie uchwalił Sejm. Obywatele Ukrainy będą mieli prawo m.in. do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Jest ustawa - będzie 500 plus i inne świadczenia na dzieci uchodźców z Ukrainy
Świadczenia rodzinne, 500 plus, dobry start oraz rodzinny kapitał opiekuńczy, ewentualnie dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – taką pomoc dla rodzin z dziećmi, uchodźców z Ukrainy przewiduje uchwalona w sobotę ostatecznie przez Sejm ustawa. Prawnicy studzą emocje. Pomagać trzeba, ale z uwzględnieniem hierarchii potrzeb, współpracą z partnerami ukraińskimi i z rozwagą w wydawaniu pieniędzy - mówią.

Samorządy już pomagają przyjmującym uciekinierów wojennych
Bezpłatna komunikacja miejska, zerowe stawki opłat za postój samochodów w strefie płatnego parkowania, ulgi i zwolnienia do miejskich basenów, pomoc w zatrudnieniu - to inicjatywy miast, które mają pomóc uchodźcom z Ukrainy. Niektóre samorządy nie czekając na rządowe przepisy decydują się same wesprzeć obywateli, którzy przyjęli uciekinierów pod swój dach.

Specustawa o wsparciu dla obywateli Ukrainy już obowiązuje
W ciągu kilku godzin ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy została podpisana przez prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Regulacja wprowadza uproszczoną legalizację pobytu, rejestracje przez gminy, numer PESEL, ułatwienia w zatrudnieniu, 500 plus i pakiet świadczeń socjalnych, ale - co ważne - dla obywateli Ukrainy, którzy przedostali się do Polski bezpośrednio ze swojej ojczyzny.

System rejestracji uchodźców z Ukrainy ruszy od środy
Od środy 16 marca ruszy rejestracja obywateli Ukrainy, którzy przed rosyjską agresją uciekli do Polski, będą nadawane im numery PESEL. Równocześnie od tego dnia rodziny ich goszczące będą mogły składać wnioski o refinansowanie kosztów - w sumie chodzi o 40 zł na dobę, w przypadku każdego uciekiniera wojennego.

Specustawa zapewnia bezpłatną opiekę zdrowotną dla uchodźców z Ukrainy
Uchodźcy z Ukrainy będą uprawnieni do opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim przysługuje on osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Nie będą mieli prawa do leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej. Przewiduje to uchwalona ostatecznie w sobotę przez Sejm ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Specustawa przyjęta - ułatwienia w zatrudnianiu nauczycieli dla ukraińskich uczniów
Sejm przyjął specustawę dotyczącą Ukraińców uciekających przed wojną. Zmiany dotyczą też pracy nauczycieli - chodzi oczywiście o tych pedagogów, którzy będą pracować z ukraińskimi uczniami. Receptą na braki kadrowe w szkołach ma być m.in. pozwolenie na pracę pedagogów korzystających ze świadczeń kompensacyjnych. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Ukraińscy studenci nie będą płacić za studia - specustawa uchwalona
Od obywatela Ukrainy, który ucieka przed wojną, będącego studentem uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, nie pobiera się opłat. Studenci mogą też korzystać z pomocy socjalnej. Ustawa, którą w sobotę ostatecznie uchwalił Sejm, ułatwi też podejmowanie pracy przez nauczycieli akademickich z Ukrainy.

Lichwiarskie pożyczki i absurdalne ceny noclegów - piekło dla uciekinierów, raj dla wyzyskiwaczy
Dla jednych tragedia, dla innych szansa na zarobek, zwłaszcza po chudych latach pandemii. Choć - jak podkreślają rządzący - Polacy otworzyli dla Ukraińców swoje serca i domy, to nie wszyscy bezinteresownie. Tak duża liczba uchodźców i brak systemowych rozwiązań to eldorado dla pseudoprzedsiębiorców oferujących uchodźcom lichwiarskie pożyczki, bardzo drogie noclegi czy przejazdy.

Specustawa pomoże głuchym Ukraińcom, a także Polakom
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakłada też pomoc głuchym osobom z Ukrainy. Będą mogli uczyć się m.in. polskiego języka migowego (PJM) czy systemu językowo-migowego (SJM). Dzięki specustawie także polscy obywatele głusi będą mogli wystąpić o dofinansowanie kursów języka polskiego.

Przez niejasne procedury nie wszystkie zwierzęta z Ukrainy wjadą do Polski
Niejasne procedury sprawiają, że transporty wywożące zwierzęta z ogarniętej wojną Ukrainy, są zawracane z polskiej granicy. Główny Lekarz Weterynarii wydał wytyczne upraszczające zasady wjazdu do Polski osób ze zwierzętami towarzyszącymi, ale nie jest jasne, czy zezwalają one na wwożenie przez jedną osobę pięciu zwierząt, czy większej liczby.

Radcowskie Centrum Koordynacji pomoże obywatelom Ukrainy
Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych działało na granicy polsko-białoruskiej, teraz będzie pomagać obywatelom Ukrainy. Do współpracy zaproszone zostały wszystkie samorządy prawnicze, a prezes Włodzimierz Chróścik planuje zaangażować w prace centrum ukraińskich prawników. Zapowiada dla nich szkolenia i wsparcie merytoryczne.

Uchodźców z Ukrainy coraz więcej, a pomoc medyczna dla nich wciąż prowizoryczna
W Polsce przebywa już blisko półtora miliona uciekinierów z ogarniętej wojną Ukrainy, w tym wielu chorych i rannych. Tymczasem wciąż nie ma zorganizowanego systemu opieki medycznej nad tymi przebywającymi na dworcach w Warszawie czy w centrach pobytu. Na przebadanie czekają i dzieci, i dorośli. Specustawa, nad którą prace kończy parlament, zapewni uchodźcom w dalszej perspektywie prawo do bezpłatnej opieki, ale wyrobienie PESEL-u, który jest do tego konieczny, nie będzie łatwe.

Rozporządzenie pozwala na tworzenie liczniejszych klas
W związku z dużą liczbą dzieci z Ukrainy, Ministerstwo Edukacji i Nauki pozwala na powiększenie oddziałów szkolnych i przedszkolnych - rozporządzenie w tej sprawie już ukazało się w Dzienniku Ustaw. O zwiększenie limitów apelowali samorządowcy - liczba dzieci w oddziale przedszkola może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci, będących obywatelami Ukrainy.

Nie będzie ułatwień w tworzeniu ukraińskich oddziałów - MEiN stawia na polską podstawę
Sejm nie uchwalił w specustawie "ukraińskiej" rekomendowanej przez komisje poprawki uelastyczniającej przepisy dotyczące tworzenia w szkołach oddziałów międzynarodowych. Chodziło o to, by w szczególnych przypadkach jeszcze w tym roku szkolnym, uczniowie z Ukrainy mogli uczyć się według swojej podstawy programowej. Ustawa jest teraz rozpatrywana przez Senat.

Specustawa o pomocy dla Ukraińców sprzeczna z decyzją wykonawczą Rady UE
Polska złamie decyzję wykonawczą Rady (UE) nr 382, jeśli ograniczy pomoc udzielaną uchodźcom jedynie do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy. Zdaniem prawników, Polska nie ma prawa sama określać definicji tych, którym pomaga, bo decyzja Rady ma być stosowana bezpośrednio. Jeśli nie zmienimy specustawy, sprawa może się skończyć dla nas nawet w Trybunale Sprawiedliwości. Możemy też nie otrzymać z UE pieniędzy na pomoc uchodźcom.

Specustawa o pomocy dla Ukraińców z luką prawną
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie reguluje sytuacji osób, które przyjechały do Polski np. 22 lutego w odwiedziny do rodziny i miały wrócić na Ukrainę po 24 lutego. Ich wykluczenie, podobnie jak i osób, które wjechały na terytorium RP nie bezpośrednio z terytorium Ukrainy, skutkować będzie pozbawieniem tych obywateli wielu świadczeń. M.in. opieki zdrowotnej, świadczeń pieniężnych, umożliwienia szybkiego kształcenia dzieci na podstawie specustawy – pisze adwokat Anna Wierzchowska.

Minister zdrowia powołał zespół do spraw pomocy medycznej dla Ukrainy
Adam Niedzielski, minister zdrowia, powołał zespół do spraw pomocy medycznej dla Ukrainy. Do jego zadań ma należeć m.in. monitorowanie przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dotkniętych skutkami konfliktu i wymiana informacjami z podmiotami ochrony zdrowia. Pracami zespołu pokieruje wiceminister Waldemar Kraska (na zdjęciu).

Rządowy system pomoże relokować uchodźców z przygranicznych miast
Rząd przy współpracy samorządów uruchamia system, który ma ułatwić relokację uciekinierów z Ukrainy po całym kraju. Jego elementem będzie aktualizowana baza wolnych miejsc zbiorowego zakwaterowania, system komunikacji wahadłowej i wcześniejsze powiadomienia o transportach uchodźców. System ma pomóc przygranicznym miastom w lubelskim, podkarpackim i Warszawie.

Lekarze i pielęgniarki z Ukrainy będą mogli pracować w podmiotach z kontraktem z NFZ
Sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tak jak pisaliśmy w Prawo.pl, przewiduje on też uproszczone przepisy dla lekarzy i pielęgniarek spoza Unii. Zgodnie z nimi każdy, kto uzyskał prawo do wykonywania zawodu w trybie uproszczonym, może podjąć pracę w każdym podmiocie wykonującym świadczenia dla obywateli Ukrainy, a zatem mającym umowę z NFZ.

Zerowy VAT na pomoc dla Ukrainy nie dla fundacji i stowarzyszeń
Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że z ulgi podatkowej, która miała ułatwić niesienie pomocy ofiarom wojny na Ukrainie, nie skorzystają polskie fundacje i stowarzyszenia - nawet te, które są zarejestrowane jako organizacje pożytku publicznego. Zostały one bowiem pominięte w rozporządzeniu.

Goszcząc w domu uchodźców z Ukrainy warto skorzystać z prekarium
Wielu Polaków udostępnia obecnie mieszkania uchodźcom. Pojawia się jednak obawa, że takie nieodpłatne i grzecznościowe udostępnienie mieszkania może się wiązać dla właściciela z negatywnymi konsekwencjami, w szczególności z koniecznością prowadzenia długotrwałej eksmisji, jeśli uchodźca odmówi opuszczenia lokalu. Warto skorzystać więc zawczasu z instytucji prekarium.

Bez ubezpieczenia eksportu trudno sprzedawać żywność do Ukrainy
Ukraińscy przedsiębiorcy proszą polskich kontrahentów o niezrywanie dostaw, ale polscy eksporterzy są w trudnej sytuacji, gdyż zagraniczne transfery z Ukrainy został wstrzymane, co przeważnie uniemożliwia płatności za towary. Skutkiem tego KUKE przestało oferować ubezpieczenia eksportu na rynek ukraiński. Bez systemowych rozwiązań nie uda się rozwiązać problemu.

W Ukrainie stanie polski szpital polowy - potrzebne wsparcie finansowe
Stowarzyszenie humanitarne Polska Misja Medyczna chce zorganizować szpital polowy dla tych, którzy zdecydowali się pozostać w objętej wojną Ukrainie. Z PMM współpracę w tej sprawie rozpoczęła Fundacja Ziko dla Zdrowia. Zarząd fundacji przeznaczył na ten cel 200 tysięcy złotych. Inni mogą wpłacać na konto.

MEiN: Wystarczy oświadczenie rodziców, aby zgłosić do szkoły dziecko z Ukrainy
Przybywający do Polski obywatele Ukrainy, którzy mają dzieci w wieku szkolnym mogą skorzystać z polskiego systemu edukacji. Gdy przybędą do Polski, powinni zgłosić się do szkoły w rejonie, w którym zamieszkują. Jeśli chodzi o szkołę podstawową – do urzędu gminy, jeśli chodzi o szkołę średnią – do starostwa powiatowego - poinformował wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Zapisanie ukraińskiego ucznia łatwe, gorzej ze znalezieniem nauczyciela
Dziś w Polsce w wieku szkolnym jest ponad 500 tys. dzieci ukraińskich uchodźców, na ten moment do szkół w Polsce zapisało się 11, 5 tys. - poinformował w środę w Warszawie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W tym tygodniu parlament zakończyć ma prace nad specustawą, która ma zapewnić systemową pomoc Ukraińcom, nie wiadomo jednak, czy będzie ona wystarczająca.

Zapomoga – wsparcie dla pracowników z Ukrainy może być zwolnione z podatku
Wiele osób zastanawia się obecnie, jak może pomóc obywatelom ogarniętej wojną Ukrainy – tym przybywającym do Polski po raz pierwszy i tym, którzy już wcześniej mieszkali w naszym kraju. Dotyczy to również osób zatrudniających pracowników z Ukrainy. Pracodawcy dysponują w tym zakresie możliwością skorzystania ze szczególnego sposobu wsparcia pracowników – zapomogi. Jakie są skutki podatkowe takiego wsparcia – pisze Piotr Zaremba.

Nie każdy obywatel Ukrainy będzie mógł liczyć na pobyt i pracę w Polsce
Pracodawcy mają problem z zapełnieniem luki kadrowej po odejściu Ukraińców, którzy wrócili do kraju, by walczyć w obronie ojczyzny, a rząd nie zamierza wydłużać listy państw, których obywatele mogą pracować w Polsce na podstawie oświadczenia. Na szczęście Ukraińcy, którzy pracowali w Polsce przed 24 lutego 2022 r., będą korzystali z automatycznego przedłużenia pobytu, ale tylko do końca br. W tym czasie będą mogli legalnie pracować, bez konieczności uzyskiwania zezwoleń i oświadczeń.

Fala uchodźców to też zagrożenie handlem ludźmi, więc specustawa zmieni kodeks karny
Sytuację ukraińskich kobiet i dzieci, uciekających przed wojną, próbują wykorzystywać handlarze ludźmi - to sygnały, które już płyną z granicy. Rząd zakasał więc rękawy i specustawą chce zaostrzyć kary m.in. za nakłanianie do prostytucji, ale i utrudnianie korzystania z mieszkania. Ma to obowiązywać w czasie trwania konfliktu zbrojnego. Zdaniem prawników to sprawców nie odstraszy, a problem powinny rozwiązać służby i prokuratura.

Opiekun tymczasowy dla ukraińskiego dziecka bez opieki - ustawa przyjęta przez Sejm
Polską granicę przekraczają tysiące ukraińskich dzieci, część z nich bez rodziców, pod opieką cioć, babć lub znajomych. Są sygnały, że sytuację mogą wykorzystywać handlarze ludźmi, problemy mogą być również np. z zapisem do szkoły. Zgodnie z uchwaloną w środę ustawą, w takich sytuacjach ustanawiany będzie tymczasowy opiekun, w pierwszej kolejności spośród krewnych i bardzo szybko, bo w ciągu trzech dni.

Specustawa ułatwi zatrudnianie Ukraińców i prowadzenie przez nich działalności gospodarczej
W wyniku wojny w Ukrainie, obywatele tego kraju zostali zmuszeni do opuszczenia swoich miejsc zamieszkania i pracy. Wielu z nich znalazło schronienie na terytorium naszego kraju. Obecnie trwają intensywne prace legislacyjne, aby ułatwić społeczności ukraińskiej m.in. podjęcie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej. Pisze o tym radca prawny Adam Domagała.

Firmy wspierają ukraińskich pracowników - nie wiedzą jednak, co z podatkiem
Wybuch wojny w Ukrainie spowodował, że wielu polskich pracodawców zdecydowało się wesprzeć finansowo zatrudnianych przez siebie Ukraińców. Wypłacają im zapomogi finansowe, które mają przynajmniej częściowo pomóc w tym trudnym czasie. Mają jednak wątpliwości, jak tę pomoc traktować. Dotyczą one wykazywania przychodu do opodatkowania u pracowników, ale też firmowych kosztów podatkowych.

Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na korzystne oferty polskich banków
Osoby uciekające przed wojną coraz częściej mają problemy z dostępem do własnych środków zgromadzonych na ukraińskich rachunkach bankowych. Możliwość korzystania z kart płatniczych wydanych przez dany bank na Ukrainie jest aktualnie uzależniona od jego działalności. Polskie banki natomiast wprowadzają coraz więcej ułatwień dla uchodźców z Ukrainy.

Rząd musi zafundować lekarzom z Ukrainy naukę języka polskiego
W Polsce już pracuje 600 lekarzy z Ukrainy, ale będzie mogło więcej. Ich pomoc jest bardzo potrzebna, bo nasz system ochrony zdrowia już od lat boryka się z niedoborem medyków, a pacjentów przybędzie. Ale specustawa dotycząca legalizacji w Polsce obywateli z Ukrainy nie rozwiązuje dobrze wszystkich problemów. Z jednej strony zwalnia ich z obowiązku znajomości języka polskiego, z drugiej nie zobowiązuje do jego nauki.

Ambasadorowie RP: Nadać Ukrainie status kandydata do UE
Brutalna agresja Rosji na Ukrainę w dramatycznym świetle postawiła sprawę włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Wobec takiej sytuacji Państwa członkowskie powinny nadać jej status kandydata do członkostwa. Towarzyszyć temu musi „kompleksowy, konkretny i efektywny plan włączenia Ukrainy do Unii”. Może on zostać ustanowiony w oparciu o istniejące instrumenty układu stowarzyszeniowego - uważają byli ambasadorowie RP .

Będą wyższe kary za nakłanianie lub zmuszanie kobiet z Ukrainy do prostytucji
Nawet 25 lat pozbawienia wolności za zmuszanie do prostytucji i tyle samo za czerpanie z niej korzyści finansowych jeśli pokrzywdzonym jest dziecko - to przykładowe propozycje zaostrzenia kar, które znalazły się w autopoprawce do ustawy o wspieraniu obywateli Ukrainy, uciekających przed wojną. Problem jest realny, bo pojawia się coraz więcej sygnałów, że trudną sytuację Ukrainek i ukraińskich dzieci próbują wykorzystać handlarze ludźmi.

PwC uruchomiło specjalną infolinię dla Ukraińców
Firma doradcza PwC uruchomiła pomocową infolinię dla Ukraińców. Pod specjalnym numerem telefonu eksperci po polsku, ukraińsku i angielsku będą doradzać w szczególności w kwestiach związanych m.in. z legalizacją pobytu i zatrudnienia w Polsce i formalnościami związanymi z tranzytem do innych krajów Unii Europejskiej.

Ministerstwo Zdrowia nie spieszy się ze szczepieniem Ukraińców
W Polsce przebywa już ponad milion obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, głównie kobiet i dzieci. W Sejmie toczą się prace nad specustawą, która pozwoli m.in. na zalegalizowanie ich pobytu w naszym kraju. Problem w tym, że projekt nie zawiera specjalnych przepisów, które by pozwoliły przyspieszyć szczepienia wśród przybyłych.

Rząd zapłaci za pomoc uchodźcom, ale zasady ryzykowne
W specustawie o uchodźcach pojawią się przepisy umożliwiające przyznanie świadczenia pieniężnego osobom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uciekinierom wojennym z Ukrainy. Premier ujawnił, że ma to być kwota 40 zł dziennie na osobę, ale warunki przyznawania świadczenia ureguluje dopiero rozporządzenie. A samorządowcy już się martwią, jak to zadanie realizować i jak uniknąć nadużyć.

Będzie 500 plus i inne świadczenia na dzieci uchodźców z Ukrainy
Świadczenia rodzinne, 500 plus, dobry start oraz rodzinny kapitał opiekuńczy, ewentualnie dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – taką pomoc dla rodzin z dziećmi, uchodźców z Ukrainy przewiduje rządowy projekt. Ma być szybko uchwalony, ale prawnicy studzą emocje. Pomagać trzeba, ale z uwzględnieniem hierarchii potrzeb, współpracą z partnerami ukraińskimi i z rozwagą w wydawaniu pieniędzy - mówią.

Ukraińskie dziecko bez opieki? W Polsce będzie miało tymczasowego opiekuna
Polską granicę przekraczają tysiące ukraińskich dzieci, część z nich bez rodziców, pod opieką cioć, babć lub znajomych. Są sygnały, że sytuację mogą wykorzystywać handlarze ludźmi, problemy mogą być również np. z zapisem do szkoły. Rząd proponuje, by w takich sytuacjach ustanawiany był tymczasowy opiekun, w pierwszej kolejności spośród krewnych i bardzo szybko, bo w ciągu trzech dni.

Lekarze i pielęgniarki z Ukrainy będą mogli pracować w podmiotach z kontraktem z NFZ
Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tak jak pisaliśmy w Prawo.pl, przewiduje on też uproszczone przepisy dla lekarzy i pielęgniarek spoza Unii. Zgodnie z nimi każdy, kto uzyskał prawo do wykonywania zawodu w trybie uproszczonym, może podjąć pracę w każdym podmiocie wykonującym świadczenia dla obywateli Ukrainy, a zatem mającym umowę z NFZ.

Portal medyczny pomaga uchodźcom z Ukrainy
Powstał specjalny portal internetowy dla osób, które potrzebują konsultacji lekarskiej, przerwały leczenie na Ukrainie, którym kończą się leki. W razie konieczności chory otrzyma tą drogą także skierowanie do szpitala. Na stronie mogą się ogłaszać zarówno lekarze oferujący darmową pomoc, jak i osoby uciekające z Ukrainy.

Specustawa przyjęta przez rząd - ułatwienia w zatrudnianiu nauczycieli dla ukraińskich uczniów
Pakiet rozwiązań dotyczących osób uciekających z Ukrainy przed wojną zawiera zmiany dotyczące pracy nauczycieli - chodzi oczywiście o tych pedagogów, którzy będą pracować z ukraińskimi uczniami. Receptą na braki kadrowe w szkołach ma być m.in. pozwolenie na pracę pedagogów korzystających ze świadczeń kompensacyjnych.

Jest projekt specustawy - będzie bezpłatna opieka zdrowotna dla Ukraińców
Uchodźcy z Ukrainy będą uprawnieni do opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim przysługuje on osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Nie będą mieli prawa do leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej. Przewiduje to projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Będą nowe preferencje podatkowe dla pomagających Ukraińcom
Ministerstwo Finansów przygotowało dodatkowe ulgi dla Polaków pomagającym uchodźcom z Ukrainy. Możliwe będzie też zwolnienie Ukraińców z podatku od spadków i darowizn do końca 2022 roku i możliwość rozliczania przez firmy w kosztach podatkowych wydatków związanych z pomocą. A z podatku dochodowego (PIT) zwolnione będą świadczenia uzyskiwane przez obywateli Ukrainy przybywających na terytorium RP.

Apel o stypendia dla ukraińskich nauczycieli akademickich
Wśród uchodźców z Ukrainy są także nauczyciele akademiccy z wydziałów prawa. Ponieważ im szczególnie trudno będzie zdobyć odpowiednią do kwalifikacji pracę, były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i Anna Frankowska, emerytowana partnerka w kancelarii Weil Gotshal & Manges apelują o stworzenie funduszu na stypendia pozwalające im na przetrwanie tego trudnego czasu i zdobycie nowych umiejętności.

Powiadomienie wystarczy do zatrudnienia uchodźcy z Ukrainy. Rząd przyjął projekt
Wystarczy powiadomienie powiatowego urzędu pracy, wysłane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl, w ciągu 7 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, by legalnie przebywający w Polsce uchodźca mógł zostać zatrudniony – przewiduje rządowy projekt ustawy, do którego dotarł serwis Prawo.pl. Obywatele Ukrainy będą mieli prawo m.in. do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Anonymous atakuje Rosję - hakerzy na froncie cyberwojny
Internauci, osoby prywatne i zorganizowane grupy hackerskie de facto wyręczają instytucje państwowe, w tym także międzynarodowe, odpowiadające nie tyle za samo cyberbezpieczeństwo, ale de facto za prowadzenie działań wojennych. Niewątpliwie mamy do czynienia z precedensem na skalę światową. O działaniach grupy hakerskiej Anonymous piszą Artur Piechocki (fot.) i Katarzyna Gorzkowska z kancelarii APLAW.

Zerowa stawka VAT od darowizn na rzecz uchodźców już obowiązuje
Od soboty 5 marca br. osoby pomagające uchodźcom z Ukrainy mogą korzystać z zerowego VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług. Stawka ta ma obowiązywać do 30 czerwca br. Rozporządzenie Ministra Finansów w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 531.

Wojna w Ukrainie już uderza w polskie firmy
Już 40 proc. firm w Polsce uważa, że wojna może być pośrednim lub bezpośrednim zagrożeniem dla ich bieżącego funkcjonowania. 28 proc. przedsiębiorców już teraz odczuwa skutki wojny przez np. komplikacje w dostawie surowców lub produktów. Najbardziej zagrożenie odczuwa sektor budowlany i TSL. Zdaniem biznesu, jest już duża niepewność, ale nie ma jeszcze powodów do paniki.

Portal medyczny pomaga uchodźcom z Ukrainy
Powstał specjalny portal internetowy dla osób, które potrzebują konsultacji lekarskiej, przerwały leczenie na Ukrainie, którym kończą się leki. W razie konieczności chory otrzyma tą drogą także skierowanie do szpitala. Na stronie mogą się ogłaszać zarówno lekarze oferujący darmową pomoc, jak i osoby uciekające z Ukrainy.

Jak pomóc dziecku z Ukrainy, które przyjechało do Polski bez rodziców
Coraz częściej zdarza się, że uchodźcom z Ukrainy towarzyszą małoletnie dzieci często bez rodziców, przybrane i zaopiekowane przez dalszych członków rodziny albo osoby obce (znajomi, sąsiedzi). Sytuacja takich dzieci po wjeździe na terytorium Polski wymaga podjęcia czynności w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia ich dobra.

Kobiety na granicy muszą zachować czujność, a wolontariusze rozsądek
Każdego dnia polską granicę przekraczają tysiące obywatelek Ukrainy, które same lub z dziećmi chcą schronić się w naszym kraju przed wojną. Problem w tym, że próbują to też wykorzystać m.in. handlarze ludźmi. Najbardziej narażone są te kobiety, które podróżują same. Prawnicy, policjanci, organizacje pozarządowe apelują by zachowywać szczególną ostrożność.

Będą ułatwienia w zatrudnianiu uchodźców z Ukrainy, ale też limity dla pracodawców
Rząd zapowiada ułatwienia w zatrudnianiu uciekających z Ukrainy, ale jednocześnie chce, by minister rodziny i polityki społecznej mógł w rozporządzeniu określić liczbę takich osób, którym dany pracodawca będzie mógł powierzyć wykonywanie pracy. Parytet ma być ustalany w stosunku do liczby wszystkich zatrudnionych. Ma to być mechanizm zabezpieczający lokalne rynki pracy przed zastępowaniem Polaków tańszymi Ukraińcami.

Rejestr i PESEL dla uchodźców z Ukrainy ułatwią gminom udzielanie pomocy
Rząd i samorządy wciąż negocjują warunki, na jakich ma odbywać się pomoc uciekinierom wojennym z Ukrainy. Punktem spornym jest zakres obowiązków, jakie przejmą jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób finansowania zadań. Aby gminy mogły wdrożyć jakąkolwiek pomoc musi najpierw powstać elektroniczna baza rejestrowa. Rząd zapewnia, że samorządy otrzymają dostęp do rejestru.

Pomoc rządu Ukraińcom bez podziału na lepszych i gorszych
W poniedziałek, 7 marca rząd ma przyjąć ustawę, która ma uregulować sytuacji osób uciekających z Ukrainy. Projekt posiada jednak istotne luki, które na etapie procedowania w parlamencie powinny zostać skorygowane. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka przedstawiło kilka uwag do tego projektu, m.in. zapobiegające dzieleniu imigrantów.

Zbrodniami Rosji zajął się Międzynarodowy Trybunał Karny. Ukraina skarży Rosję do Trybunału Sprawiedliwości
Na wniosek 39 krajów Międzynarodowy Trybunał Karny zajmie się zbrodniami wojennymi Rosji podczas agresji przeciwko Ukrainie. A ministrowie sprawiedliwości państw Unii Europejskiej poparli wniosek Polski o intensywne działania śledcze w celu pozyskiwania dowodów na zbrodnie wojenne, które popełniają Rosjanie na terytorium Ukrainy w związku z inwazją.

Wojna na Ukrainie testuje polski system ochrony dzieci
Polską granicę przekraczają obecnie setki tysięcy obywateli Ukrainy, którzy szukają schronienia przed wojną. To głównie kobiety i dzieci. Część spośród tych ostatnich przekracza granicę bez jakichkolwiek dokumentów i nie zawsze z rodzicami. Prawnicy obawiają się, że sytuację mogą wykorzystywać handlarze ludźmi i podziemie adopcyjne. Tym bardziej, że już uaktywnili się chętni "do opieki" nad dziećmi/sierotami.

Szefowie polskich kancelarii deklarują solidarność z ukraińskimi prawnikami
Drodzy Przyjaciele Ukrainki i Ukraińcy, cały świat patrzy z podziwem, jak heroicznie stawiacie czoła barbarzyńskiej inwazji rosyjskiego reżimu na Waszą Ojczyznę. My, Wasi polscy przyjaciele, prawniczki i prawnicy, oddajemy dziś hołd niezłomnemu duchowi Ukrainy i bohaterom, którzy oddali życie w tej nielegalnej wojnie, wymierzonej przeciwko suwerennej Ukrainie - napisali w liście otwartym partnerzy największych kancelarii w Polsce.

RPO interweniuje - uchodźcy z Ukrainy mają problemy z wymianą hrywien
Ukraińska waluta – hrywna – traci na wartości w związku z napaścią Rosji i napływem osób uciekających przed wojną do Polski. Niektóre kantory i banki wstrzymują jej skup. Inne oferują bardzo zaniżony kurs wymiany. Godzi to w sytuację ekonomiczną uchodźców z Ukrainy. Czy UE przeprowadzi interwencyjny skup hrywny? Rzecznik interweniuje w tej sprawie u premiera i prezesa NBP.

Zamówienia publiczne - wojna jako siła wyższa
Od dwóch lat wykonawcy zamówień publicznych są zmuszeni odwoływać się do instytucji siły wyższej, by uchronić się od odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji kontraktów. Myśleliśmy, że o sile wyższej napisano już wszystko. Tymczasem wojna w Ukrainie wymusza powołanie się na siłę wyższą w innym kontekście.

Wyjazdy na Ukrainę - ryzyko większe, ale ubezpieczenia obowiązują
Polscy kierowcy kursują do Lwowa i innych miast zachodniej Ukrainy, żeby zawieść tam pomoc i wywieźć do Polski ludzi i zwierzęta potrzebujące pomocy. W czasie takiego wyjazdu pojawiają się różne niebezpieczeństwa. Jednak samo ryzyko konfliktu zbrojnego nie powoduje automatycznie, że ubezpieczenie nie zadziała. Stanie się tak, jeśli do szkody dojdzie bezpośrednio wskutek działań wojennych.

MRiPS: Pomoc dla obywateli Ukrainy – Infolinia 19524
Obywatele Ukrainy poza niezbędnym wsparciem w zakresie miejsca zamieszkania, wyżywienia czy opieki zdrowotnej potrzebują również dostępu do informacji o możliwości podejmowania pracy. Mogą w tym zakresie skorzystać zarówno z materiałów informacyjnych w języku ukraińskim oraz instytucji publicznych zajmujących się aktywizacją zawodową – przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Wyjazdy na Ukrainę - ryzyko większe, ale ubezpieczenia obowiązują
Polscy kierowcy kursują do Lwowa i innych miast zachodniej Ukrainy, żeby zawieść tam pomoc i wywieźć do Polski ludzi i zwierzęta potrzebujące pomocy. W czasie takiego wyjazdu pojawiają się różne niebezpieczeństwa. Jednak samo ryzyko konfliktu zbrojnego nie powoduje automatycznie, że ubezpieczenie nie zadziała. Stanie się tak, jeśli do szkody dojdzie bezpośrednio wskutek działań wojennych.

Prywatne mieszkanie to nie zawsze dobry adres dla migranta wojennego
Na razie pomoc w zakwaterowaniu migrantów wojennych z Ukrainy ma raczej charakter spontaniczny niż systemowy. Tysiące uciekinierów wprost z granicy trafiają do prywatnych domów, a to może zrodzić wiele problemów, zarówno dla gospodarzy, jak i gości, co już podnoszą eksperci. Rząd mówi jasno - będzie finansować tylko koszt pobytu w placówkach zbiorowego zakwaterowania, z którymi umowy podpiszą wojewodowie.

Uproszczony legalny pobyt dla Ukraińców na 18 miesięcy, czas na wniosek 90 dni
Obywatele Ukrainy, którzy przekroczą polską granicę chroniąc się przed wojną, będą mogli pozostać tu legalnie przez 18 miesięcy. Data początkowa dla ułatwień w legalizacji pobytu to 24 lutego, a czas na złożenie odpowiedniego wniosku - do 90 dni. Nie będzie to dotyczyć m.in. osób posiadających zezwolenia na pobyt stały, rezydenta, pobyt czasowy, status uchodźcy czy ochronę uzupełniającą.

Specustawa: Nauczyciel weźmie więcej godzin ponadwymiarowych, by uczyć uciekinierów z Ukrainy
Pakiet rozwiązań dotyczących osób uciekających z Ukrainy przed wojną zawiera równiez zmiany dotyczące pracy nauczycieli - chodzi oczywiście o tych pedagogów, którzy będą pracować z ukraińskimi uczniami. Receptą na braki kadrowe w szkołach ma być m.in. pozwolenie na pracę pedagogów korzystających ze świadczeń kompensacyjnych.

UE: Jest zgoda na tymczasową ochronę dla uchodźców
Unia Europejska zapewni tymczasową ochronę osobom uciekającym przed wojną z Ukrainy - zdecydowali w czwartek przedstawiciele państw członkowskich w Radzie Europejskiej. UE jest zjednoczona, aby ratować życie!” – napisała na Twitterze unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson.

Sejm uchwalił ustawę upraszczającą przekazanie broni Ukrainie
Uproszczenie formalności przy przekazywaniu uzbrojenia, gdy końcowym użytkownikiem tego uzbrojenia ma być inne państwo - to cel ustawy, którą jednomyślnie uchwalił w czwartek Sejm. Ze względu na jej "wagę i pilność" najpierw rząd procedował projekt "w trybie odrębnym", a następnie szybko uchwalił go Sejm. W przepisach nie mówi się wprost, ale chodzi o wsparcie Ukrainy.

Lekarze i pielęgniarki z Ukrainy będą mogli pracować w podmiotach z kontraktem z NFZ
Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do którego dotarło Prawo.pl, przewiduje też przepisy dla lekarzy i pielęgniarek spoza Unii. Zgodnie z nim każdy, kto uzyskał prawo do wykonywania zawodu w trybie uproszczonym, może podjąć pracę w każdym podmiocie wykonującym świadczenia dla obywateli Ukrainy, a zatem mającym umowę z NFZ.

Ukraińscy studenci nie będą płacić za studia
Od obywatela Ukrainy, który ucieka przed wojną, będącego studentem uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, nie pobiera się opłat - taki zapis znajdzie się w specustawie, która trafi do Sejmu. Studenci mogą też korzystać z pomocy socjalnej. Ustawa ułatwi też podejmowanie pracy przez nauczycieli akademickich z Ukrainy.

ZUS: Pomoc dla przedsiębiorców w związku z wojną na Ukrainie
Płatnicy składek, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności, oferowanej przez ZUS – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wjazd do Polski samochodem i obowiązek ubezpieczenia – przewodnik dla obywateli Ukrainy
Wielu obywateli Ukrainy wjeżdża do Polski swoimi samochodami. Poruszając się po polskich drogach, trzeba mieć zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie OC PPM zawarte z ukraińskim zakładem ubezpieczeń nie wystarczy. Niezbędna jest jeszcze Zielona Karta.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wspiera ukraiński biznes
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz spotkał się ze swoim odpowiednikiem w Ukrainie - Rzecznikiem Przedsiębiorców Romanem Waszczukiem. Rzecznicy wyrazili zamiar współdziałania m.in. odnośnie: zabezpieczenia praw przedsiębiorców, ochrony własności prywatnej, inicjatyw z zakresu legislacji gospodarczej.

Wojna uderza w łańcuchy dostaw. Transport sparaliżowany
W Polsce załamał się już rynek transportu drogowego, wiele ciężarówek stoi, bo obywatele Ukrainy, którzy pracowali w Polsce, pojechali na wojnę. W konsekwencji załamuje się drogowy łańcuch dostaw. Wyłączenie eksportu na rynki Ukrainy, Białorusi i Rosji bezpośrednio wpływa na zaprzestanie lub spowolnienie produkcji w wielu fabrykach, a to z kolei powoduje mniejsze zapotrzebowanie na surowce do produkcji. Pisze o tym dr Izabella Tymińska ekspert handlu zagranicznego.

Uproszczony legalny pobyt dla Ukraińców na 18 miesięcy, czas na wniosek 90 dni
Obywatele Ukrainy, którzy przekroczą polską granicę chroniąc się przed wojną, będą mogli pozostać tu legalnie przez 18 miesięcy. Data początkowa dla ułatwień w legalizacji pobytu to 24 lutego, a czas na złożenie odpowiedniego wniosku - do 90 dni. Nie będzie to dotyczyć m.in. osób posiadających zezwolenia na pobyt stały, rezydenta, pobyt czasowy, status uchodźcy czy ochronę uzupełniającą.

Powiadomienie wystarczy do zatrudnienia uchodźcy z Ukrainy
Wystarczy powiadomienie powiatowego urzędu pracy, wysłane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl, w ciągu 7 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, by legalnie przebywający w Polsce uchodźca mógł zostać zatrudniony – przewiduje rządowy projekt ustawy, do którego dotarł serwis Prawo.pl. Obywatele Ukrainy będą mieli prawo m.in. do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i rodzinnego kapitału opiekuńczego.

MF zapowiada nowe preferencje podatkowe dla pomagających Ukraińcom
Ministerstwo Finansów zapowiada dodatkowe ulgi dla Polaków pomagającym uchodźcom z Ukrainy. Możliwe będzie też zwolnienie Ukraińców z podatku od spadków i darowizn do końca 2022 roku i możliwość rozliczania przez firmy w kosztach podatkowych wydatków związanych z pomocą. A z podatku dochodowego (PIT) zwolnione miałyby być świadczenia uzyskiwane przez obywateli Ukrainy przybywających na terytorium RP.

Certyfikat rezydencji podnosi koszty zatrudnienia Ukraińców
Zniesienie czasowego obowiązku posiadania certyfikatów rezydencji przez ukraińskich uchodźców obniżyłoby ekonomiczny koszt zawierania umów zleceń, które są dogodną formą współpracy w takich sytuacjach. Obecnie zleceniodawca musi pobierać 20-procentowy podatek dochodowy od wypłaconych kwot obywatelom Ukrainy, którzy nie posiadają takiego certyfikatu. A w czasie wojny będzie on trudny do uzyskania.

Kubiesa: Ułatwienia w rozliczeniach podatkowych będą zachętą do jeszcze większej pomocy
Wojna na Ukrainie to kolejna po COVID-19 sytuacja, kiedy ewidentne jest, iż ustawy wymagają nowelizacji w tak trudnych sytuacjach. Konieczne jest bezwzględnie wprowadzenie umożliwienia zbierania środków przez firmy od pracowników środków finansowych i przekazywanie ich dalej organizacjom. Konieczne jest wprowadzenie zwolnień z VAT z równoczesnym umożliwieniem odliczenia podatku. Pisze o tym Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy.

Polska opuści Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej
Resort finansów potwierdza, że Polska nie będzie dłużej udziałowcem Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG). Pozostali unijni członkowie banku – Czechy, Bułgaria, Rumunia i Słowacja – podjęli taką samą decyzję. To odpowiedź Polski i państw unijnych na agresję Rosji na Ukrainę. Jest to wspólnie uzgodnione, solidarne i skoordynowane działanie państw europejskich.

Nowa Dyrektywa UE w sprawie tymczasowej ochrony dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie
Komisja Europejska proponuje tymczasową ochronę dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie oraz publikuje założenia dotyczące kontroli granicznych. Zgodnie z opublikowanym na stronie Komisji Europejskiej dokumentem, nowe zalecenia zostały podzielone na dwa obszary – pisze Monika Smulewicz.

Potrzeba sprawnej oceny kompetencji uchodźców z Ukrainy
Od początku wybuchu wojny w Ukrainie granice Polski przekroczyło już ponad 500 tys. uchodźców - podaje Straż Graniczna. Według różnych szacunków, docelowo może to być nawet 2-3 miliony ludzi. Zdaniem ekspertów rynku pracy, nie ma obaw, że zabraknie miejsc pracy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną do Polski. Problemem nie jest też to, że większą część z nich stanowić będą kobiety i dzieci. Umiejętne zarządzanie falą uchodźców z Ukrainy, aby płynnie weszli na polski rynek pracy pomoże uniknąć chaosu i zmniejszy koszty obsługi migrantów.

Książka prawna "w służbie" Ukrainie - można licytować i wspierać
Prawnicy w różny sposób wspierają Ukraińców. Na Facebooku powstała właśnie grupa „Książki prawnicze z autografami – pomoc dla Ukrainy (aukcje)”. Wystawiane są na niej różnego rodzaju publikacje prawnicze - także kodeksy, komentarze, wzory pism procesowych i... białe kruki. Dochód z licytacji ma trafiać do organizacji, które pomagają Ukrainie.

Pomoc Ukrainie płynie wieloma kanałami, ale czas na korytarz humanitarny
Zanim Ukraińcy schronią się w Polsce przed wojną, muszą odczekać nawet kilka dni w kolejce przed granicą. Brakuje wszystkiego, wiele organizacji i wolontariuszy decyduje się więc na samozwańcze akcje niesienia pomocy. Tyle że mimowolnie mogą opóźniać odprawy. Eksperci widzą konieczność systemowych rozwiązań i... rozpoczęcia prac nad korytarzem humanitarnym do oblężonych miast.

Kantor nie zawsze może odmówić wymiany hrywien na złotówki
Kantor nie może odmówić wymiany hrywny, jeżeli podaje kursy jej kupna i sprzedaży na swojej tablicy. Jeśli jednak nie informuje o wymianie ukraińskiej waluty, ma prawo odesłać z kwitkiem. Niektóre kantory, w obawie przed stratami, zaczęły tak robić. Zdarzają się też działania lichwiarskie - wymiana hrywny za 1 grosz. Zdaniem prawników pilnie potrzebna jest interwencja państwa.

Szkoła dla ukraińskich uczniów bez zbędnych formalności
Maksymalnie uproszczone procedury, zatrudnianie asystentów międzykulturowych i nacisk na dobrostan psychiczny dzieci z Ukrainy zamiast na realizację podstawy programowej – to według ekspertów powinny być priorytety przy organizacji nauki dla ukraińskich dzieci uciekających przed wojną. Potrzebne będą też zmiany w budżecie.

Prawnicy, pracownicy sądów, sędziowie - coraz więcej inicjatyw dla Ukrainy
Zbiórki potrzebnych rzeczy, zabezpieczanie miejsc noclegowych, wsparcie prawne na granicy i w razie potrzeby w innych rejonach Polski, licytacje książek o tematyce prawnej z dedykacjami autorów - środowisko prawnicze mocno angażuje się w pomoc dla obywateli Ukrainy. Także na portalach społecznościowych powstają coraz to nowe grupy i reaktywowane są też te, które pomagały w walce z covidem.

Medycy organizują dla obywateli Ukrainy kursy z ratownictwa
Obywatele Ukrainy, planujący powrót do ogarniętego wojną kraju, mogą skorzystać z darmowych szkoleń, z zakresu podstaw ratownictwa taktycznego, które prowadzi grupa Medycy dla Ukrainy Szczecin. Zajęcia mają charakter praktyczny, a uczestnicy prosto ze szkolenia wybierają się bezpośrednio na front.

Ministerstwo zdrowia o bezpłatnym leczeniu Ukraińców. Nie będzie refundowanych recept
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad kompleksowym projektem specustaw, ktróra ma uregulować sytuację Ukraińców w Polsce, którzy przekroczyli naszą granice po 24 lutego. Będą w niej również zapisy o opiece medycznej. Ukraińcy będą mogli korzystać bezpłatnie ze świadczeń w podmiotach, które mają zawartą umowę z NFZ. Wciąż nie jest rozwiązany problem z refundowanymi receptami.

RPO chce wyjaśnień ws. dyskryminacji zagranicznych studentów
Po ukraińskiej stronie granicy studenci tam się uczący - którzy nie są obywatelami ani Ukrainy, ani Polski - mają nie być odprawiani i nieustannie odsyłani na koniec kolejki. W efekcie od dłuższego czasu czekają oni dniem i nocą na dworze. Funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej mają zaś wobec takich osób stosować wydłużone procedury wjazdowe - wynika z informacji napływających do RPO.

Ministerstwo Finansów o opodatkowaniu pomocy humanitarnej
Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie zasady zwolnienia z cła i VAT towarów przewożonych do Polski spoza UE w ramach pomocy humanitarnej dla obywateli z Ukrainy. Zwolnieniu podlegają towary importowane przez organizacje państwowe, społeczne lub uprawnione organizacje charytatywne lub dobroczynne.

Sejm pracuje nad ustawą upraszczającą przekazanie broni Ukrainie
Uproszczenie formalności przy przekazywaniu uzbrojenia, gdy końcowym użytkownikiem tego uzbrojenia ma być inne państwo - to cel ustawy, której pierwsze czytanie odbyło się w środę w sejmowych komisjach. Ze względu na jej "wagę i pilność" rząd procedował projekt "w trybie odrębnym". W przepisach nie mówi się wprost, ale chodzi o wsparcie Ukrainy. Projekt poparły sejmowe komisje: gospodarki i obrony narodowej.

Amnesty: Niektóre rosyjskie ataki to zbrodnie wojenne
Nasze badania potwierdzają łamanie międzynarodowego prawa humanitarnego. Rosyjskie ataki mogą stanowić zbrodnie wojenne. Rosyjskie twierdzenia o użyciu precyzyjnej broni kierowanej są jawnie fałszywe - twierdzi Amnesty International. Z analiz ekspertów AI wynika, że nieprezycyjne rakiety trafiają np. w blok mieszkalny zamiast w bazę lotniczą.

Potrzebne zmiany podatkowe dla firm i osób wspierających Ukrainę
Przedsiębiorcy i doradcy podatkowi apelują o zmianę przepisów podatkowych. Chodzi o wsparcie dla pomagających Ukraińcom i Ukrainie. Potrzebne są nie tylko zmiany w rozliczaniu kosztów i podatku od spadków i darowizn. Nowelizacji wymagają przepisy o VAT, a także wymogi dotyczące posiadania przez Ukraińców certyfikatu rezydencji.

Transport z Ukrainy zwierząt zagrożonych wyginięciem według specjalnej procedury
Na przejściach granicznych z Ukrainą została skrócona procedura w przypadku przywozu do Polski okazów zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Konieczne jest jednak wcześniejsze zawiadomienie o transporcie Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej i inspekcji weterynaryjnej.

Dzieci z Ukrainy na granicy - kuratorzy sądowi apelują o tłumaczy
Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o udzielenie informacji, czy dopuszcza ono możliwość udziału tłumacza, który nie jest biegłym sądowym, w czynnościach przeprowadzanych przez kuratorów sądowych w przypadku obcokrajowców, którzy nie znają języka polskiego.

Prof. Kwiecień: Napaść zbrojna Rosji na Ukrainę działaniem jednoznacznie bezprawnym
Współczesne regulacje prawne dotyczące używania siły zbrojnej oparte są na zasadzie zakazującej groźby lub jej użycia siły. Są wprawdzie od tej zasady pewne wyjątki, np. wojna obronna, ale działanie zbrojne Rosji przeciwko Ukrainie nie spełnia bez żadnych wątpliwości przesłanek któregoś z tych wyjątków. Jest działaniem jednoznacznie bezprawnym - twierdzi prof. Roman Kwiecień z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Recepty dla Ukraińców - nie dla każdego refundowana. Rząd pracuje nad zmianą przepisów
Apteka ogólnodostępna jest uprawniona, a nawet ma obowiązek realizacji recept wystawionych w krajach spoza Unii Europejskiej, o ile mają one wszystkie niezbędne elementy, np. postać i ilość leku. Taka recepta jest jednak pełnopłatna. Nie przysługuje na nią jakakolwiek refundacja, jest więc w pełni odpłatna. By dostać refundowaną, trzeba zadzwonić pod numer 800 137 200, to infolinia w języku ukraińskim.

Świadczenia medyczne dla Ukraińców. NFZ wyjaśnia zasady ich udzielania
Ukraińcom, którzy przekroczyli naszą granicę od 24 lutego i zgłoszą się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala, należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, i zapewnia, że rozliczy udzielone im świadczenia. Lekarze rodzinni już deklarują przyjęcie pacjentów. W nocy i weekendy działa też infolinia medyczna w języku ukraińskim pod numerem 800 137 200.

MS: Fundusz Sprawiedliwości na pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie
Wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, w tym ofiary działań wojennych uciekające z Ukrainy, mogą liczyć na natychmiastowe i bezpłatne wsparcie ze środków Funduszu Sprawiedliwości - poinformowało we wtorek Ministerstwo Sprawiedliwości. Strona Funduszu Sprawiedliwości działa już w języku ukraińskim - www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ua/.

MEiN przygotowuje zasady nauki ukraińskich dzieci w polskich szkołach
Dla ukraińskich dzieci uchodźców tworzone będą oddziały przygotowawcze, gdzie uczyć się będą języka polskiego. Do pomocy chcemy zaangażować m.in studentów z Ukrainy, którzy studiują w polskich uczelniach i emerytowanych nauczycieli – zapowiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. A ZNP przygotował poradnik mający pomóc w organizacji pracy w szkole z uczniami z Ukrainy

Miasta i województwa zrywają współpracę z partnerami z Rosji i zawieszają z Białorusi
Już kilkadziesiąt miast i miasteczek oraz samorządów województw z Polski zadeklarowało, że zrywa lub zawiesza współpracę z rosyjskimi i białoruskimi miastami. To protest polskich samorządów wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. To również gesty mające pokazać solidarność polskich samorządów z miastami partnerskimi w Ukrainie.

Studencki konkurs arbitrażowy odmawia wykluczenia Rosjan
Rada dyrektorów Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot odmówiła wykluczenia z udziału w tym prestiżowym międzynarodowym konkursie zespołów reprezentujących Rosję i rosyjskie szkoły prawa. Decyzja ta wywołała protesty zarówno na Ukrainie jak w innych krajach, z których studenci uczestniczą w tej rywalizacji.

Zbiórki publiczne i wpłaty na pomoc Ukrainie można odliczyć i zmniejszyć PIT
W związku z trwającą od kilku dni wojną na Ukrainie, Polacy zaangażowali się w pomoc uchodźcom i ofiarom. W internecie organizowanych jest m.in. wiele finansowych zbiórek. Pieniądze zbierają także organizacje pożytku publicznego. Wpłacający i otrzymujący w ich ramach wpłaty muszą jednak wziąć pod uwagę skutki podatkowe. A tych jest całkiem sporo.

Skarbówka pomaga w wysyłaniu pomocy humanitarnej na Ukrainę
Ukraina nie należy do Unii Europejskiej. Organizując transport, trzeba więc pamiętać o formalnościach wynikających z prawa celnego. W każdej izbie administracji skarbowej wyznaczeni zostali koordynatorzy ds. pomocy humanitarnej. Będą oni koordynować działania organów celnych w zakresie objęcia towaru procedurą wywozu w oddziale celnym, jak i awizacji planowanego konwoju w oddziale celnym na przejściu granicznym.

Ogrom pomocy dla uchodźców z Ukrainy, ale potrzeba koordynacji
Zryw serca, aby pomóc uchodźcom wojennym z Ukrainy, jest ogromny. Ale wciąż szwankuje koordynacja pomocy. Dlatego w wielu przypadkach na granicę trafia nie to, co jest akurat potrzebne. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego rekomenduje samorządom sporządzanie dokładnej dokumentacji prowadzonych działań, żeby mogły ubiegać się później o zwrot poniesionych kosztów.

MRiPS zapowiada uproszczenie procedury zatrudniania Ukraińców
Uproszczenie procedury zatrudnienia pracowników ukraińskich zapowiedziała podczas nadzwyczajnego posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Chodzi o zmniejszenie biurokracji na rzecz notyfikacji zatrudnienia w urzędzie pracy.

Legalizacja pobytu cudzoziemców – procedura zatrudniania do uproszczenia
Od 29 stycznia 2022 r. zmianie uległy przepisy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Proces decyzyjny został skrócony, a biurokracja związana z wydawaniem zgód czy częstotliwością występowania o wizy została ograniczona. Mimo to prawnicy twierdzą, że procedura zatrudniania obcokrajowców w Polsce jest dosyć skomplikowana i na pewno należy ją uprościć, szczególnie teraz, wobec sytuacji na Ukrainie. Wszelkie kwestie administracyjne związane z legalizacją zatrudnienia obywateli Ukrainy załatwiane w urzędach pracy rozpatrywać priorytetowo, poza kolejnością i bez zbędnej zwłoki.

MEiN: Ukraińscy uchodźcy mogą studiować i pracować w Polsce
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy. Jest w niej deklaracja, że osoby te mogą kontynuować naukę w Polsce, przedstawione zostały też najważniejsze kwestie związane z kontynuowaniem studiów oraz kariery naukowej w Polsce. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Uniwersytet Jagielloński wstrzymuje współpracę w rosyjskimi uczelniami
Stanowczo potępiamy ten niewyobrażalny akt przemocy wobec wolnego i suwerennego państwa - oświadczył Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego. I zdecydował o wstrzymaniu współpracy z rosyjskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi. - Badania naukowe i kształcenie kolejnych pokoleń winny służyć przede wszystkim dobru ludzkości, a nie wspieraniu działań wymierzonych przeciwko innym narodom - stwierdził Senat.

Także psy, koty i fretki przekraczają granicę z Ukrainą w uproszonej procedurze
Główny Lekarz Weterynarii ustalił tymczasową procedurę w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy na teren Unii Europejskiej przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego. Psy, koty i fretki nie muszą być zaopatrzone w wynik badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie.

RIO: Samorządy mogą wykorzystać rezerwę na zarządzenie kryzysowe, aby pomóc uchodźcom z Ukrainy
Samorządy mogą rozdysponować środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z kryzysem uchodźczym – poinformowała Krajowa Rada Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zdaniem rady obecną sytuację można uznać za kryzysową. Zwraca jednak uwagę, że uruchomienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe należy odróżnić od możliwości wsparcia finansowego cudzoziemców w oparciu o przepisy o ustawy o cudzoziemcach.

Studenci ukraińskich uczelni medycznych mogą kontynuować naukę w Polsce
Studenci studiów lekarskich kształcący się w Ukrainie mogą kontynuować naukę w Polsce – poinformowało w poniedziałek na Twitterze Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie resort zapowiedział, że zostaje uruchomiona infolinia informująca o możliwości kontynowania kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Polsce. Podano też listę uczelni, na których jest to możliwe.

ZUS wypłaci polskie emerytury Ukraińcom
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w poniedziałek, że w związku z wojną, przejmie wypłatę polskich emerytur i rent, które były dotychczas wypłacane na terenie Ukrainy. Jeżeli natomiast taka osoba znajdzie się w innym kraju, może zwrócić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych, która w uzgodnieniu z ZUS pomoże w uzyskaniu świadczenia.

Ukraińcy, w tym ranni, znajdą pomoc w polskich szpitalach
120 placówek szpitalnych jest przygotowanych na ewentualne przyjęcie poszkodowanych Ukraińców, którzy ucierpieli wskutek agresji rosyjskiej. Ponadto został przygotowany przez rząd specjalny pociąg sanitarny do transportu rannych. – Polska służba zdrowia udzieli pomocy medycznej każdemu z uchodźców, który będzie jej potrzebował – poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Świadczenia medyczne dla Ukraińców. NFZ wyjaśnia zasady ich udzielania
Ukraińcom, którzy przekroczyli naszą granicę od 24 lutego i zgłoszą się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala, należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, i zapewnia, że rozliczy udzielone im świadczenia. Lekarze rodzinni już deklarują przyjęcie pacjentów. W nocy i weekendy działa też infolinia medyczna w języku ukraińskim pod numerem 800 137 200.

Ukraińscy pracownicy wyjeżdżają walczyć lub po rodziny - wiele firm już ma kłopoty
Pracodawcy z branż, w których większość zatrudnianych cudzoziemców stanowili mężczyźni z Ukrainy, mogą stanąć przed widmem upadłości, a w najlepszym razie - mieć przejściowe problemy. Ich pracownicy albo już porzucili pracę, bo wrócili do ojczyzny walczyć, lub wyjeżdżają, by do Polski sprowadzić rodziny. Firmy są gotowe im w tym pomagać, by zatrzymać załogę w Polsce. Nie wiedzą jednak, czy poniesione na to wydatki można będzie zaliczyć w koszty.

Szef adwokatury apeluje o czasową ochronę dla obywateli Ukrainy
Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zwrócił się do premiera o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do udzielania czasowej ochrony cudzoziemcom masowo przybywającym do Polski z Ukrainy, wykorzystując mechanizm wskazany w art. 106 i 107 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czasowa ochrona - jak wyjaśnia - pomoże w legalizacji ich pobytu i zatrudnieniu.

Porady prawne, bezpłatne poświadczenia dokumentów - prawnicy pomagają Ukraińcom
Dedykowane grupy wsparcia na portalach społecznościowych, informacje o udzieleniu porad pro bono, specjalne szkolenia dla prawników z przepisów dotyczących cudzoziemców - adwokaci i radcy prawni podejmują szereg działań, których wspólnym mianownikiem jest pomoc dla obywateli Ukrainy. W akcje włączają się też m.in. notariusze z całego kraju. Są gotowi za darmo poświadczać podpisy na dokumentach m.in. tych potrzebnych dla ukraińskich dzieci.

#pomagamy - adwokaci i radcy razem dla obywateli Ukrainy
Naczelna Rada Adwokacka stanowczo potępiła agresję militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz zaapelowała do polskich władz o podjęcie wszelkich właściwych oraz solidarnych ze wspólnotą międzynarodową działań mających na celu jej przerwanie. Z kolei Włodzimierz Chróścik prezes KRRP zwrócił się do ukraińskich adwokatów i zadeklarował udzielenie wszelkiego możliwego wsparcia.

Samorządy przygotowują się na przyjęcie uchodźców z Ukrainy, ale oczekują rozwiązań prawno-finansowych
Rząd spodziewa się nawet miliona uchodźców z Ukrainy. Przygotował dla nich 8 punktów recepcyjnych w woj. lubelskim i podkarpackim. Ci, którzy nie będą mieli się gdzie zatrzymać, zostaną przetransportowani w głąb kraju do miejsc zbiorowego zakwaterowania. Samorządy apelują do rządu o wprowadzenie rozwiązań prawno-finansowych, regulujących kwestie przyjęcia uchodźców.

Polscy księgowi deklarują pomoc ukraińskim
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wydało w piątek oświadczenie w sprawie ataku Rosji na Ukrainę. Oferuje pomoc ukraińskim księgowym. Planuje także wystąpić do polskich władz o zwolnienie z podatku dochodowego przychodów ze świadczeń rzeczowych lub pieniężnych tych osób, które z powodu wojny na Ukrainie znalazły się na terytorium Polski.

Niemcy też za odcięciem Rosji od systemu SWIFT. Polska chce zamknięcia gazociągów Nord Stream
Wspólnie z partnerami z Unii Europejskiej zdecydowaliśmy wczoraj, że odcinamy ważne banki rosyjskie od systemu SWIFT - powiedział Olaf Scholz, kanclerz Niemiec. Francja opublikowała wspólny komunikat przywódców G7, w którym podano, że zachodni sojusznicy zdecydowali, iż "pewne rosyjskie banki" zostaną odcięte od SWIFT. Operator sytemu zapewnia, że jest gotowy do takiej akcji. Polska jeszcze domaga się zamknięcia gazociągu Nord Stream 1 i 2.

Ukraina skarży Rosję do Trybunału Sprawiedliwości w Hadze
Ukraina oficjalnie skierowała do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ w Hadze pozew przeciwko Rosji. - Żądamy pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zmanipulowanie pojęcia ludobójstwa w celu usprawiedliwienia agresji - napisał w niedzielę na na Twitterze Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.

W podkarpackim i lubelskim sklepy otwarte w niedziele
W związku z agresją Rosji na Ukrainę, w województwach: podkarpackim i lubelskim, w szczególności przy trasach, którymi poruszają się osoby przemieszczające się z Ukrainy, możliwe jest otwarcie sklepów w niedzielę - poinformował w niedzielę Piotr Müller, rzecznik rządu.

Unia zamyka przestrzeń powietrzną dla Rosji
Za Wielką Brytanią i Polską poszły inne kraje i wprowadziły zakaz rosyjskich samolotów w swojej przestrzeni powietrznej. W sobotę wieczorem Matthias Deiss, dziennikarz niemieckiej stacji ARD, napisał na Twitterze, że wszystkie kraje Unii Europejskiej zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dla linii lotniczych z Rosji. Rosja też zamyka się na samoloty z krajów UE.

Uchodźcy z Ukrainy przyjmowani nawet bez dokumentów, PKP jadą za darmo
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa sms-ami informuje uchodźców z Ukrainy, że mogą schronić się w Polsce. Granicę mogą przekroczyć nawet nie mając jakiegokolwiek dokumentu tożsamości. Dla uchodźców służby graniczne uruchomiły tzw. punkty recepcyjne przy przejściach granicznych i punkty informacyjne na dworcach, a PKP darmowe przejazdy. Ukraińcy są zwolnieni z kwarantanny, mogą też liczyć na bezpłatne leczenie.

Polska i Kanada chcą spotkania w sprawie elektrowni atomowych na Ukrainie
Polska i Kanada zwróciły się do przewodniczącego Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady w związku z sytuacją na Ukrainie i związanymi z tym implikacjami dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

NFZ ogłosił zasady udzielania świadczeń medycznych dla Ukraińców
Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala, należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia. I zapewnia, że rozliczy udzielone im świadczenia. Lekarze rodzinni już deklarują przyjęcie pacjentów.

Mieszkania i dary dla Ukraińców - gdzie zgłaszać pomoc
Udostępnię dwa mieszkania na pół roku dla rodzin z dziećmi uciekających z Ukrainy. Nie wiem, jak to zorganizować, proszę o pomoc w tej kwestii napisał na Twitterze Krzysztof Stanowski, dziennikarz, właściciel grupy Weszło. O to, gdzie zgłaszać mieszkania dla Ukraińców pyta wiele osób. Od niedzieli działa strona: pomagamukrainie.gov.pl, trzeba szukać lokalnie.

Status uchodźcy czy legalizacja pobytu - konieczne uregulowanie sytuacji Ukraińców
Polski rząd zapowiada, że intensywnie pracuje nad zmianami w zakresie ochrony cudzoziemców. Wszystko po to, by wspomóc napływających do Polski Ukraińców. To też konieczne, by uchronić rodzimy system legalizacji pobytu i rozpatrywania wniosków o nadanie statusu uchodźcy przed prawdziwą zapaścią. Prawnicy podkreślają, że "czasowe" rozwiązania nie wystarczą i czas zaplanować działanie zdecydowanie długoterminowe.

Specustawa ma szybko uregulować status uchodźców z Ukrainy
Do uzyskania statusu uchodźcy wystarczy stempel w dokumencie podróży, a do zatrudnienia go - proste powiadomienie urzędu pracy. Osoby uciekające przed wojną będą miały w Polsce dostęp do szeregu świadczeń - m.in. zdrowotnych i rodzinnych. Samorządom łatwiej będzie udzielać im pomocy - m.in. w zakresie organizowania nauki w szkołach. Takie rozwiązania ma zawierać projekt przygotowanej przez rząd specustawy.

Adwokaci i radcy prawni wspierają osoby z Ukrainy
Adwokaci i radcy prawni od ubiegłego tygodnia angażują we wspieranie pro bono osób z Ukrainy. W akcję włączają się też m.in. notariusze z całego kraju. Są gotowi za darmo poświadczać podpisy na dokumentach, m.in. tych potrzebnych dla ukraińskich dzieci. Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych zamieściły na swoich stronach dane koordynatorów takiej pomocy w poszczególnych izbach.

Polska popiera szybkie wejście Ukrainy do Unii
Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkostwie rozpoczęte niezwłocznie po tym. Ukraina ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę. Tak uważają prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Rosja została zawieszona w członkostwie Rady Europy
Rosja została zawieszona w prawach członka Rady Europy - poinformował w piątek minister spraw zagranicznych Włoch Luigi Di Maio. Włochy sprawują obecnie przewodnictwo, a decyzję podjął Komitet Ministrów organizacji, do której należy 47 państw, w tym prawie wszystkie europejskie. To niezbędny krok w świetle niedopuszczalnej rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę - powiedział Di Maio.

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy. Instrukcja krok po kroku
Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca, zobowiązany jest do podjęcia określonych kroków legalizujących prawo do pracy takiej osoby w Polsce. To na pracodawcy spoczywa obowiązek wystąpienia do właściwych podmiotów z dokumentami, które umożliwią legalne zatrudnienie obywatela spoza Unii Europejskiej.

Kancelaria Wardyński przygotowała poradnik dla uchodźców z Ukrainy
Ochrona międzynarodowa, pomoc socjalna, dokumenty potrzebne do ubiegania się o prace - takim problemom poświęcony jest opracowany w kancelarii Wardyński i Wspólnicy zwięzły przewodnik dla obywateli Ukrainy omawiający możliwości wjazdu do Polski oraz legalizacji pracy i pobytu. Podaje on też zasady sprowadzania członków rodziny. Poradnik jest dostępny dla wszystkich.

MEiN: Będzie dofinansowanie na uczniów z Ukrainy, jeżeli będzie potrzebne
Dziś nikt nie jest w stanie konkretnie powiedzieć, czy to będzie tysiąc, 2 tys., 50 tys., czy znacznie większa liczba uchodźców - mówił w czwartek wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, odnosząc się do sytuacji na Ukrainie. Podkreślił, że nie wiadomo jeszcze, jakie dofinansowanie będzie potrzebne, by zapewnić pomoc ukraińskim uczniom.

Polskie apteki mają obowiązek realizowania ukraińskich recept
Apteka ogólnodostępna jest uprawniona, a nawet ma obowiązek realizacji recept wystawionych w krajach spoza Unii Europejskiej, o ile mają one wszystkie niezbędne elementy, np. postać i ilość leku. Taka recepta jest jednak pełnopłatna. Nie przysługuje na nią jakakolwiek refundacja, jest więc w pełni odpłatna.

Skuteczna pomoc dla uchodźców z Ukrainy wymaga zmian prawnych i finansowania
Samorządy współpracują z administracją rządową w przygotowaniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy, ale przygotowania te ujawniły szereg problemów – głównie prawnych i finansowych – które władze centralne powinny rozwiązać, aby miasta i gminy mogły działać skuteczniej. Postulowane zmiany przepisów ułatwiłyby także działalność w tym zakresie uczelniom wyższym oraz organizacjom pozarządowym.

Ukraińcy, jak inni cudzoziemcy, mogą w Polsce starać się o orzeczenie o niepełnosprawności
Cudzoziemiec mieszkający w Polsce może wyrobić orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu na podstawie tych samych przepisów, które obowiązują każdego Polaka. Nie będzie jednak mógł otrzymać orzeczenia do ulg i uprawnień. Jeszcze więcej problemów będą mieli bezpaństwowcy oraz cudzoziemcy bez numeru PESEL lub ci, którzy zrzekli się obywatelstwa dobrowolnie.

Ukraińcy zwolnieni z kwarantanny i z prawem do szczepienia i bezpłatnych testów
Osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa są zwolnione z obowiązku kwarantanny. Ponadto minister zdrowia Adam Niedzielski wprowadził od piątku możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej przeciw COVID-19 i bezpłatnego testowania.