Obywatele Ukrainy zwracają się też do polskich notariuszy o poświadczenia dokumentów związanych z opieką nad dziećmi i sprawami bankowymi.

- Sytuacja jest dynamiczna, przepisy prawa szybko zmieniają się zarówno po polskiej jak i ukraińskiej stronie. Przez pewien czas pomoc związana była ze zgodami dotyczących przyjazdu do Polski dzieci, dziś ważniejsze stają się kwestie dokonywania notarialnych odpisów ukraińskich dokumentów - mówi  notariusz Olga Białczyk.

Czytaj też: Notariusz jako płatnik podatku - obowiązki, proceduralne aspekty obliczania i poboru oraz wynagrodzenie notariusza >

Chodzi nie tylko o  rezygnację z wynagrodzenia za takie czynność, ale także preferencyjne terminy: czyli dokonywanie np. poświadczenia podpisów od razu i poza kolejnością.

Czytaj: Porady prawne, bezpłatne poświadczenia dokumentów - prawnicy pomagają Ukraińcom >>

Notariusz i tłumacz pilnie poszukiwani

Notariusze podkreślają, że problemy, z którymi zgłaszają się do nich obywatele Ukrainy, są różnorodne. - Często dotyczą także majątku pozostawionego na Ukrainie, np. rachunków bankowych czy kart płatniczych – dodaje notariusz Maciej Celichowski. Jak wskazuje, w takich przypadkach konieczne jest sporządzanie pełnomocnictwa dla członków rodziny do odbioru karty kredytowej, zarządzania mieszkaniem czy przedsiębiorstwem.

Kozłowski Marcin: Obowiązki notariusza - zagadnienia ogólne >

Tu pojawia się kolejna kwestia. Przy potwierdzaniu przez notariuszy podpisów pod dokumentami konieczny jest udział tłumacza przysięgłego. Notariusze zapewniają, że pomagają w wyszukaniu odpowiedniego tłumacza, ale przyznają, że zapotrzebowanie na takie usługi jest ogromne. - Dla Ukraińców ważne są także informacje o prawnych aspektach pobytu w Rzeczypospolitej i możliwościach podjęcia legalnej pracy z ubezpieczeniem - zaznacza Celichowski.

 

Szkolenia, wykazy rejentów gotowych do pomocy

Na stronach części izb notarialnych - takimi przykładami są Poznań i Warszawamożna znaleźć listy, wykazy rejentów zaangażowanych w działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, ale - jak podkreślają notariusze, do ich kancelarii kierowane są także osoby po poradach udzielanych przez adwokatów i radców w punktach pierwszej pomocy, m.in., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich czy hali Arena.

Obsługa prawna obcokrajowców - najważniejsze akty prawne:

 

- Zakładamy, że pomoc notariuszy będzie niezbędna przy poświadczaniu kopii dokumentów umożliwiających podjęcie pracy w Polsce, a także w kwestii opieki nad dziećmi. Ważne jest także zminimalizowanie formalności dotyczących pobytu na terytorium Polski czy kontynuowania pracy i nauki – informuje notariusz Olaf Peretiatkowicz, koordynujący pomoc prawną dla Ukraińców w Izbie Notarialnej w Poznaniu.

Co więcej, organizowane są również specjalne szkolenia. Izba Notarialna w Poznaniu we współpracy z Izbami w Łodzi i Szczecinie szkoli notariuszy w zakresie czynności notarialnych z udziałem obywateli Ukrainy dotkniętych tragedią wojny w swojej Ojczyźnie.

Notariusze angażują się także w działania pomocowe związane z pobytem w Polsce obywateli Ukrainy, m.in. w formie rezygnacji z wynagrodzenia, a także preferencji terminów: dokonywania np. poświadczenia podpisów od razu i poza kolejnością.

Prowadzone są także zbiórki indywidualne wśród notariuszy, a także w ramach instytucjonalnych przez samorząd notarialny.