Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest Dysponentem Funduszu deklaruje, że może szybciej i skuteczniej pomagać ofiarom rosyjskiej napaści na Ukrainę.

- Wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, w tym ofiary działań wojennych uciekające z Ukrainy, mogą liczyć na natychmiastowe i bezpłatne wsparcie ze środków Funduszu Sprawiedliwości, przede wszystkim jest to pomoc prawna, psychologiczna i materialna, w tym bony żywnościowe, obuwie, ubrania i pomoc tłumacza - czytamy w komunikacie ogłoszonym przez MS.

Ministerstwo opublikowało również wykaz placówek świadczących pomoc w całej Polsce: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

MS zachęca też do kontaktu z całodobową Linią Pomocy Pokrzywdzonym +48 222 309 900. Infolinia jest dostępna całodobowo, w tym w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Ministerstwo Sprawiedliwości infromuje też, że rozpoczęło współpracę z samorządami z południowo-wschodniej Polski, które - z racji swojego położenia terytorialnego - jako pierwsze udzielają pomocy osobom przybywającym z terenów Ukrainy. Obecnie resort współpracuje z władzami powiatów: hrubieszowskiego, lubaczowskiego i przemyskiego.

Według informacji MS, Fundusz Sprawiedliwości przekazał już kilkaset milionów złotych na pomoc ofiarom przestępstw. Jak twierdzi MS, było to możliwe dzięki zwiększeniu – w porównaniu z okresem poprzednich rządów – ponad 50-krotnie kwot, które są przekazywane na pomoc pokrzywdzonym przestępstwem.

Fundusz Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Czytaj także: Kompensata dla pokrzywdzonych przestępstwem nie działa>>