Rorporządzenie wprowadza zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek od osiągniętych dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w związku z przekazaniem w formie darowizn wskazanym podmiotom lub w związku z nieodpłatnymi świadczeniami realizowanymi na rzecz tych podmiotów, w celu przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, jeżeli darowizna zostanie dokonana, a nieodpłatne świadczenie będzie realizowane, w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (art. 38w ustawy o CIT).

Chodzi o pomoc przekazywaną dla:

  • organizacji pozarządowych także z Ukrainy,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  • a także dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

 

Zaniechanie obejmie wszystkie świadczenia

Z rozporządzenia wynika, że zaniechanie poboru ryczałtu obejmie wszelkie świadczenia, niezależnie od ich rodzaju, a zatem pieniężne, rzeczowe oraz nieodpłatne świadczenia przekazane lub realizowane na rzecz ww. podmiotów.

- Proponujemy nie określać ich rodzajów, ze względu na spodziewaną ich dużą różnorodność, uzależnioną od sytuacji faktycznej, w jakiej znalazł się dany uchodźca. Pomocą humanitarną może być zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, tj. udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności. Pomocą taką może być w konkretnym przypadku sfinansowanie leczenia, czy też opłacenie nauki, czy kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych – wskazało w uzasadnieniu Ministerstwo Finansów.

Preferencja obowiązuje do dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą osiągniętych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zobacz również: Ukraińcy jednak bez zwolnienia z podatku od spadków i darowizn >>