W opublikowanym we wtorek wspólnym komunikacie, Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Rzecznikiem Praw Pacjenta przypominają o prawie do równego dostępu do świadczeń medycznych dla obywateli polskich i ukraińskich.

- Zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583), obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego br. r., mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych i refundacji leków na analogicznych zasadach, jak ubezpieczeni w Polsce - czytamy w oświadczeniu.

Czytaj: Specustawa zapewnia bezpłatną opiekę zdrowotną dla uchodźców z Ukrainy>>
 
Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta przypominają:

  • narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością,
  • każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu do świadczeń medycznych w placówkach medycznych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia oraz miejsce na liście oczekujących (dotyczy np. poradni specjalistycznych, zabiegów planowych),
  • w sytuacji ratowania życia zawsze decyduje stan zdrowia pacjenta.

- Niedopuszczalne są zarówno przypadki, kiedy pomimo braku wskazań medycznych lub bez zachowania kolejności na liście oczekujących, obywatele Ukrainy są przyjmowani przed polskimi pacjentami, jak również sytuacje dyskryminowania w równym dostępie do świadczeń - stwierdzają Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta.