Poinformowało o tym w specjalnym komunikacie Ministerstwo Rozwoju i Technologii. - Wśród zaopatrzenia znajdują się sprzęty opancerzone lub ochronne, konstrukcje oraz ich elementy składowe (płyty opancerzone, metalowe i niemetalowe), kamizelki kuloodporne, hełmy wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy, kończyn i innych części ciała - wskazało. 

Czytaj: Senat miał uwagi, ale nie poprawia ustawy o obronie ojczyzny>>

Jest nowela, są ułatwienia

Decyzja ma związek z wejściem w życie ustawy z 11 marca br., która zmieniła ustawę z 29 listopada 2000 dotyczącą obrotu sprzętem wojskowym. Wśród zapisów znajduje się tymczasowe ułatwienie zasad nabywania sprzętu ochronnego na terytorium RP, jego wywozu z terytorium RP oraz tranzytu sprzętu ochronnego na terytorium Ukrainy. Ułatwione zasady nabycia elementów ochronnych będą obowiązywać przez dwa miesiące - od 17 marca do 17 maja.

Zakup elementów umundurowania ochronnego, które zostanie wysłane do Ukrainy, nie wymaga w tym okresie koncesji MSWiA. -Każdy może nabyć sprzęt ochronny - zaznaczyło MRiT.

- Przed dokonaniem wywozu lub tranzytu sprzętu ochronnego do Ukrainy należy uzyskać oświadczenia końcowego użytkownika potwierdzone przez przedstawicielstwo dyplomatyczne Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłosić ministrowi właściwemu do spraw gospodarki (Minister Rozwoju i Technologii), w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, zamiar dokonania wywozu lub tranzytu na terytorium Ukrainy - zaznaczyło ministerstwo.