Jak poinformowano, tematyka zajęć obejmowała zagadnienia związane z m.in. przekraczaniem granicy i legalizacją pobytu, podejmowaniem pracy, sprawami rodzicielskim oraz świadczeniami społecznymi. W szkoleniu, prowadzonym zdalnie w sześciu turach, w okresie do 10 kwietnia 2022 r., wzięło udział niespełna 3000 uczestników.

Szkolenie prowadzili prawnicy specjalizujący się w prawie imigracyjnym i humanitarnym. Uczestnicy zostali zapoznani z regulacjami prawnymi związanymi z zakresem udzielania pomocy cudzoziemcom, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy.

Jak podaje MS, od pierwszych dni wojny mogą oni uzyskać wsparcie w ponad 300 miejscach ulokowanych w całej Polsce, działających w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. System finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  Ministerstwo umożliwia również uchodźcom możliwość skorzystania z 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Czytaj: Dla Ukrainy Prawo.pl w języku ukraińskim>>

Sieć punktów pomocy i informacje w języku ukraińskim

W placówkach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym uchodźcy mogą otrzymać doraźną, szybką, nieodpłatną, kompleksową i profesjonalną pomoc – prawną, psychologiczną, medyczną i rehabilitacyjną. To również wsparcie materialne dostosowane do konkretnych potrzeb. Wykaz placówek, w których otrzymać wsparcie znajduje się na stronie: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/.

Dzięki działającej również w języku ukraińskim stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ua/ możliwa jest szybka i skuteczna pomoc ofiarom rosyjskiej napaści na Ukrainę. Do dyspozycji uchodźców pozostaje również całodobowa Linii Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem telefonu: +48 222 309 900. Infolinia jest dostępna w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.