Od 24 lutego obowiązuje ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Zakłada ona m.in. legalizację pobytu Ukraińców w Polsce przez 18 miesięcy (do 23 sierpnia 2023 r.) i możliwość uzyskania przez nich numeru PESEL. Dzięki temu przedsiębiorcy z Ukrainy mogą założyć i prowadzić firmę na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Kto może założyć firmę?

Strona biznes.gov.pl/Ukraina powstała, aby pomóc polskim przedsiębiorcom oraz obywatelom Ukrainy zainteresowanym działalnością gospodarczą w Polsce odnaleźć się w aktualnej rzeczywistości gospodarczej.

- Dzięki tej stronie wszyscy zainteresowani w jednym miejscu znajdą informacje dotyczące tego, jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą na terenie naszego kraju. Krok po kroku wytłumaczyliśmy także, co należy zrobić, aby polski przedsiębiorca mógł zatrudnić w swojej firmie obywatela Ukrainy. Wszystkie te informacje zostały przetłumaczone na język ukraiński - mówi wiceminister Olga Semeniuk.

Internetowe wnioski w sprawie założenia firmy w Polsce mogą składać obywatele Ukrainy, którzy przyjeżdżają do naszego kraju od 24 lutego 2022 r. Dotyczy to również osób, które przybyły do Polski wcześniej i przebywają tu legalnie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz posiadają nr PESEL.

Obywatele Ukrainy mogą założyć zarówno firmę jednoosobową (należy ją zarejestrować w CEIDG), jak również dowolną spółkę osobową lub kapitałową, w tym spółkę jawną.

Więcej informacji o tym, co obywatele Ukrainy powinni zrobić, aby założyć i prowadzić  firmę w Polsce, jak założyć działalność gospodarczą w Polsce przez obywateli Ukrainy w związku działaniami wojennymi na Ukrainie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/031478

Rejestracja firmy w CEIDG

Jednoosobową działalność gospodarczą w CEIDG mogą założyć obywatele Ukrainy, którzy przebywają legalnie w Polsce i posiadają numer PESEL.  Mogą to zrobić online lub w urzędzie.

Działalność można założyć online, bez konieczności wychodzenia z domu. Wszystko dzięki stronie biznes.gov.pl, na której znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące założenia i prowadzenia firmy.

Ważne: Przy zakładaniu działalności online, oprócz legalnego pobytu w Polsce i numeru PESEL konieczny jest profil zaufany.

Szczegółowe informacje, jak założyć firmę w CEIDG: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/031507

Jak otrzymać PESEL

Aby otrzymać PESEL, obywatel Ukrainy, który legalnie przyjechał Polski (od 24 lutego br.) z terytorium Ukrainy, musi złożyć wniosek w tej sprawie w dowolnym urzędzie gminy na terytorium Polski.

Co zrobić, aby zatrudnić obywatela Ukrainy w Polsce?

Pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić w swojej firmie obywatela Ukrainy, powinni pamiętać, że potencjalni pracownicy powinni legalnie przebywać w Polsce i posiadać ważny tytuł pobytowy.

Osobą zatrudnioną może być też obywatel Ukrainy, który przybył legalnie do Polski bezpośrednio z Ukrainy od 24 lutego br. i deklaruje pozostanie na terytorium RP.

Obywatela Ukrainy można zatrudnić na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy : https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/031518

Rynek pracy - pomoc dla obywateli Ukrainy

Dodatkowo na stronie www.psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy wszyscy zainteresowani znajdą w języku ukraińskim informacje dotyczące m.in. rynku pracy w Polsce. Strona skierowana jest dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi w ich kraju.