O tym, że obywatele Ukrainy mają problem z wymianą hrywien pisaliśmy w artykule "Kantor nie zawsze może odmówić wymiany hrywien na złotówki". Problem dotarł również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 
- Ze skarg kierowanych do RPO i informacji mediów wynika, że niektóre kantory wymiany walut i banki wstrzymują skup tej waluty. Niektóre podmioty oferują bardzo niekorzystny kurs wymiany, co może być postrzegane jako swego rodzaju lichwa. Dzieje się to mimo publikowania przez NBP średniego kursu wymiany tej waluty na złotówki - stwierdził Rzecznik.

Czytaj: Działalność kantorowa - PORADNIK >

Budzi to wielki niepokój Marcina Wiącka, który interweniuje u premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego. Prosi o informacje, czy podjęto działania zmierzające do zapewnienia możliwości wymiany ukraińskiej waluty po godnym kursie.

RPO zwraca się również o informacje co do współpracy z instytucjami Unii Europejskiej w sprawie wsparcia Polski i innych krajów przyjmujących uchodźców, w celu wypracowania humanitarnych rozwiązań, w tym obejmujących interwencyjny skup hrywny.

Rzecznik postanowił więc interweniować w tej sprawie u premiera i prezesa NBP.

Czytaj: Optymalizacja w zakresie różnic kursowych >