Na razie koordynacją przepływu uchodźców z Ukrainy ma zająć się osiem tzw. punktów recepcyjnych na granicy z Ukrainą w miejscowościach, gdzie funkcjonują przejścia graniczne. W wojewódzkie podkarpackim: w Medyce, Korczowej, Krościenku i Budomierzu. W województwie lubelskim takie punkty powstały: w Dorohusku, Dołhobyczowie, Zosinie i Hrebennem. Punkty recepcyjne mają dyżurować całodobowo.

WZÓR DOKUMENTU:

- W naszej gminie taki punkt utworzono w hali sportowej – mówi Marek Łuszczyński burmistrz Lubyczy Królewskiej na terenie której znajduje się przejście graniczne w Hrebennem.

- Punkty recepcyjne będą to miejsca, gdzie obywatele Ukrainy, będą mogli odpocząć i uzyskać ewentualnie pomoc medyczną. Jednocześnie będzie to miejsce, w którym następuje przekierunkowanie osób, które nie mają zabezpieczenia pobytowego na terenie naszego kraju. Stąd będą kierowanie do miejsc zbiorowego zakwaterowania uchodźców. Liczymy się z tym, że ruch na punktach recepcyjnych będzie wzrastać i nie wykluczamy uruchomienia kolejnych punktów – informuje Lech Sprawka wojewoda lubelski.

Wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker przekazał również, że MSWiA przygotowuje się na ewentualny przyjazd pociągów z Ukrainy. Dodatkowy punkt recepcyjny będzie na dworcu w Przemyślu. – Jesteśmy przygotowani również na to, aby z punktów recepcyjnych transportem przygotowanym przez Państwową Straż Pożarną dyslokować potrzebujących do innych województw. Wszyscy wojewodowie w Polsce zgłosili stosowną gotowość – powiedział wiceminister Paweł Szefernaker.

ZARZĄDZENIE Nr 37 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską osób napływających z terytorium Ukrainy >

Służby graniczne spodziewają się, że cześć uchodźców może przybyć do Polski pieszo, dlatego wojewodowie mają zająć się także organizacją transportu uchodźców do miejsc ich pobytu.

Jak informuje MSWiA, każdy z przekraczających granicę uchodźców otrzyma ulotkę, która będzie wydawana bezpośrednio na przejściu granicznym. Zawiera ona podstawową informację dla uchodźców w 4 językach: ukraińskim, polskim, rosyjskim i angielskim. Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną infolinię, która będzie obsługiwać zgłoszenia osób potrzebujących pomocy oraz stronę internetową: http://ua.gov.pl.

Czytaj także: Uchodźcy z Ukrainy będą przyjmowani nawet bez dokumentów>>

 

Przyjęciem uchodźców mają zająć się samorządy

Z ustaleń rządu wynika, że uchodźcy, którzy przekroczą granicę w województwie lubelskim będą kierowani do północnych województw Polski: mazowieckiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Do pozostałych województw będą kierowani uchodźcy z punktów recepcyjnych zlokalizowanych na Podkarpaciu.

Już wcześniej wojewodowie wystąpili do samorządów terytorialnych o wskazanie potencjalnych miejsc zbiorowego zakwaterowania uchodźców. Przykładowo, po 50 miejsc zapewniły leżące przy granicy Tomaszów Lubelski i Hrubieszów. Samorząd Chorzowa przygotował 500 miejsc dla uchodźców. Trójmiejskie samorządy zadeklarowały, że dysponują ponad tysiącem miejsc dla uchodźców z Ukrainy. Gdyby ośrodki w Lublinie okazały się przepełnione uchodźcy mieliby zostać przetransportowani do Poznania do obiektów Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz hal sportowych.

Sprawdź: Czy obywatelowi Ukrainy można przyznać zasiłek rodzinny na podstawie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? >

- Biorąc pod uwagę zarówno obiekty będące w zarządzie miasta, jak i należące do innych podmiotów szacujemy, że na terenie Lublina znajduje się kilkanaście tysięcy miejsc m.in. w bursach szkolnych i internatach, akademikach czy hotelach. Ponadto, punkty żywienia zbiorowego są w stanie wydawać blisko 9 tys. posiłków dziennie. – wylicza Katarzyna Duma, rzecznik prasowy prezydenta Lublina.

 

 

Samorządowcy chcą rozwiązań prawnych i wsparcia

Prezydenci miast Unii Metropolii Polskich zaapelowali jednocześnie w czwartek do MSWiA i resortu rodziny i polityki społecznej o pilne przekazanie samorządom konkretnych informacji o planowanych rozwiązaniach prawno-finansowych regulujących kwestie przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Choć zadeklarowali gotowość przyjęcia uchodźców z Ukrainy, to zwracają uwagę, że do podejmowania wiążących decyzji w tym zakresie potrzebne są im odpowiednie ramy prawne.

UMP wskazuje, że z dotychczasowych doświadczeń miast, związanych ze wsparciem uchodźców  z Białorusi oraz ewakuowanych z Afganistanu wynika, że również w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę będą artykułowane wobec samorządów oczekiwania realizacji podobnych zadań.

Zobacz: Plan działalności w urzędzie od A do Z >

- Zaangażowanie w pomoc uchodźcom, szczególnie w kwestii: edukacji, zakwaterowania, dostępu do opieki medycznej, rynku pracy, wsparcia językowego i asystowania w załatwianiu podstawowych spraw urzędowych - będzie ogromnym wyzwaniem dla samorządów, które gotowi jesteśmy podjąć – pisze Unia Metropolii Polskich.

Czytaj także: MEiN: Będzie dofinansowanie na uczniów z Ukrainy, jeżeli będzie potrzebne>>

Podczas wieczornego spotkania z przedstawicielami rządu, samorządowcy przypominali, że żadne z zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego nie obejmuje obecnie możliwości finansowania kosztów przyjęcia przez miasta uchodźców. Przepisy normują, że w sytuacji kryzysowej można do kilku dni zapewnić kwaterunek w hotelach.  

- Mamy świadomość, że zagospodarowanie na naszych terenach uchodźców, to nie będzie kwestia kilku, kilkunastu dni. Pojawi się problem od strony finansowej kto za to zapłaci – wskazywali samorządowcy. Pojawiają się też pytania kto ma zwierać umowy z właścicielami obiektów hotelowych (wojewoda, urząd do spraw cudzoziemców czy też gminy na podstawie porozumienia, które zawrze z nimi wojewoda)