- To historyczna decyzja Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Unia Europejska jest zjednoczona, aby ratować życie – napisała na Twitterze unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson.

Podobnie przygotowywany  mechanizm ochrony czasowej uchodźców z Ukrainy ocenił polski wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki. Jak wyjaśnił, chodzi o jak najszybsze objęcie uchodźców z Ukrainy opieką i włączenie ich w system edukacji, jak i system opieki zdrowotnej i społecznej UE. - Ta decyzja otwiera tak na dobrą sprawę zarówno dostęp do rynku pracy, do służby zdrowia, do edukacji, a także do świadczeń socjalnych osób nią objętych we wszystkich państwach członkowskich. Te osoby, które uciekają, mogą wszędzie o taki status wystąpić - powiedział. 

Czytaj: Nowa dyrektywa UE ma zapewnić tymczasową ochronę osób uciekających przed wojną w Ukrainie>>

W Polsce czasową ochronę reguluje m.in. art. 106 ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium RP. Zgodnie z nim cudzoziemcom masowo przybywającym do Polski, którzy opuścili swój kraj pochodzenia lub określony obszar geograficzny, z powodu obcej inwazji, wojny, wojny domowej, konfliktów etnicznych lub rażących naruszeń praw człowieka, można udzielić ochrony czasowej bez względu na to, czy ich przybycie miało charakter spontaniczny, czy też było wynikiem pomocy udzielonej im przez Rzeczpospolitą Polską lub społeczność międzynarodową. 

Czytaj: 
Czy składać wnioski o status uchodźcy? Prawnicy radzą Ukraińcom poczekać>>
Specustawa: Zasiłki dla uciekinierów wojennych, uproszczony dostęp do pracy, oświaty i zdrowia>>