Od piątku 25 lutego obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, która zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny i okazania negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 osoby przekraczające granicę polsko-ukraińską w związku z konfliktem zbrojnym. Ponadto mogą się zaszczepić przeciwko Covid-19 i bezpłatnie przetestować.

Czytaj również: Uchodźcy z Ukrainy będą przyjmowani nawet bez dokumentów >>

 

Ukraińcy bez kwarantanny

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw późnym wieczorem w  czwartek 24 lutego. - Osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa są zwolnione z obowiązku kwarantanny - napisał na Twitterze Adam Niedzielski, minister zdrowia. Dlaczego te przepisy są tak ważne?

Zgodnie z przepisami pandemicznymi bowiem każdy przylatujący do Polski spoza strefy Schengen jest zobligowany do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Jego brak oznacza skierowanie na 7-dniową kwarantannę. Ta została zniesiona dla Ukraińców.

Czytaj: Strategia walki z V falą pandemii - rola POZ i aptek >

Ukraińcy mogą się szczepić przeciwko Covid-19 i bezpłatnie testować

Ponadto Ministerstwo Zdrowia wprowadziło możliwość szczepienia przeciw COVID-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej. Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, w tym: dowód osobisty, paszport oraz tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca - TZTC. 

Regulamin organizacyjny placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - WZÓR DOKUMENTU >

Lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony cudzoziemiec. MZ twierdzi, że kwestionariusz wstępnego wywiadu jest dostępny już w języku ukraińskim i zostanie przekazany do punktów szczepień. Na stronie internetowej dostępny jest już w kwestionariusz w języku ukraińskim wstępnego wywiadu dla dorosłych oraz dla dzieci.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla jednak, że ważne, aby na każdym etapie procesu realizacji szczepienia posługiwać się dokładnie tym samym dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania.

Ukraińcy mogą się  bezpłatnie testować

Co ważne Adam Niedzielski napisał w piątek na Twitterze, że możliwość dostępu będzie również zagwarantowana w przypadku testowania w kierunku Covid-19. Tutaj jednak nie podał linku do szczegółów na rządowej stronie. Za to w czwartek o godz. 16 został wysłany komunikat do mobilnych punktów pobrań i aptek o możliwości bezpłatnego wykonania antygenowego w kierunku Sars-Cov-2 dla osób przekraczających granicę Polski z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym. Koszty testów pokryje budżet państwa. Warunkiem przeprowadzenia testu jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Może to być paszport, dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca.