Tak zwana specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, nad którą prace trwają jeszcze w parlamencie, wprowadza także zmiany w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Zgodnie z nowelizacją, osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, członkowie ich rodzin i osoby mające stały lub bezpośredni z nimi kontakt będą mogły korzystać z wybranej przez siebie formy szkolenia z języka polskiego, PJM, SJM, SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) lub tłumacza-przewodnika.

Czytaj: Specustawa uchwalona: Zasiłki dla uciekinierów wojennych i wsparcie dla pomagających>>

 

Szkolenie z PJM i języka polskiego

Wymienieni wyżej uprawnieni, będą mogli starać się o sfinansowanie kosztu szkolenia ze środków PFRON, także szkolenia w zakresie języka polskiego. Również głusi Polacy będą mogli na tej podstawie uczyć się języka polskiego.

- Wprowadzając zmiany do ustawy o języku migowym, które rozszerzają formy szkolenia o język polski, należy zadać sobie pytanie czy za tym rozszerzeniem zakresu szkoleń pójdzie też zwiększenie puli środków przeznaczonych na dofinansowanie kursów z PFRON – zastanawia się Krzysztof Kotyniewicz, prezes Polskiego Związku Głuchych (PZG).

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się >

Dodaje, że sama idea dofinansowania kursów języka polskiego jest oczywiście słuszna i potrzebna. - Uważam jednak, że zapisy powinny znaleźć się w ustawie oświatowej, ponieważ ustawa o języku migowym dotychczas nie odnosiła się do języka polskiego. Wprowadzając ten zapis, rząd przyznaje tym samym, że szkoły nie uczą języka polskiego na odpowiednim poziomie. Rząd nie wprowadza edukacji dwujęzycznej dla uczniów głuchych, o którą od wielu lat Polski Związek Głuchych zabiega, a teraz wprowadza dofinansowanie na naukę języka polskiego – zauważa Krzysztof Kotyniewicz.

Czytaj także: Osoby głuche mogą skorzystać z teleporady w TPK>>

 

Tłumaczy polskiego języka migowego wciąż za mało

Prezes Polskiego Związku Głuchych jest przekonany, że na zmianach w specustawie skorzystają głusi Ukraińcy przebywający w Polsce, którzy będą mogli uczyć się polskiego języka migowego i języka polskiego. - Jednak najpierw muszą powstać odpowiednie materiały edukacyjne. Musimy również pamiętać o zwiększeniu puli środków na dofinansowanie szkoleń, ponieważ może się okazać, że przez te zmiany mniej osób będzie kształciło się w zakresie polskiego języka migowego, a w Polsce nadal mamy niewystarczającą liczbę tłumaczy polskiego języka migowego - dodaje.

Czytaj też: Oferta produktów bankowych dla obywateli Ukrainy >

Pozytywnie zmianę w ustawie o języku migowym ocenia Bartosz Marganiec, społecznik i członek Polskiej Rady Języka Migowego. - Dzięki temu zapisowi głusi uchodźcy z Ukrainy, ale też polscy obywatele głusi będą mogli wystąpić o dofinansowanie kursów języka polskiego. Dotychczas dofinansowane były kursy PJM, SJM i SKOGN. Umożliwienie dofinansowania kursów języka polskiego poprawi samodzielne funkcjonowanie tych osób - mówi.

Jak podkreśla, nie mogą oni bowiem uczestniczyć w zwykłych kursach języka polskiego ze względu na brak słuchu, kursy te muszą być dla nich specjalnie dostosowane.

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Nawet dwa tysiące głuchych

W opinii Krzysztofa Kotyniewicza, liczba niesłyszących Ukraińców, którzy dotąd przewinęli się przez Polskę może sięgać 2 tys. PZG uruchomił pomoc dla głuchych Ukraińców. Prowadzi bazę, w której gromadzi potrzeby uchodźców z Ukrainy oraz chcących pomóc.  Pomóc można m.in. w zakresie np. noclegu, transportu, artykułów spożywczych, higienicznych, medycznych czy odzieży. Kontakt możliwy jest przez adres mailowy lub wideoinfolinię, gdzie pomaga tłumacz znający polski i ukraiński język migowy. Porozumieć można się także przez Skype’a, What’s App’a i Viber’a. Na stronie PZG jest w tej sprawie komunikat w języku ukraińskim i angielskim. https://www.pzg.org.pl/2022/03/polski-zwiazek-gluchych-organizuje-pomoc-dla-gluchych-z-ukrainy/

- Przygotowujemy również materiały informacyjne w ukraińskim języku migowym, tak aby głusi uchodźcy wiedzieli jakie mają prawa i obowiązki oraz na jaką pomoc mogą liczyć - dodaje. 

Informacje dla głuchych uchodźców z Ukrainy można też znaleźć na stronie https://glusiuchodzcy.pl/.