Znajomość języka migowego w środowisku medycznym wciąż jest niewystarczająca – pacjenci głusi i niedosłyszący borykają się z trudnościami, jak uzyskanie należnym im informacji w procesie leczenia. Ministerstwo Zdrowia postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom tej grupy i wprowadza nową funkcjonalność w działaniu teleplatformy pierwszego kontaktu (TPK).

Czytaj również: Osoby głuche wciąż mają problem z dostępem do lekarza>>

 

Jak korzystać z teleporady TPK

Osoba głucha bądź niedosłysząca, która chciałaby skorzystać z usługi tego rodzaju, wpierw musi wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Domowej Opieki Medycznej: po czym zaznaczyć „Tak” przy opcji „Konsultacja w języku migowym”. Otrzyma wtedy sms, zaś na podany adres e-mail przesłany zostanie link do wideo rozmowy. Po jego uruchomieniu pojawi się ekran z widocznym tłumaczem. Usługa dostępna jest w godzinach funkcjonowania TPK – poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych.

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 18 – 8 następnego dnia,
  • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach 8 – 8 następnego dnia.

Na stronie internetowej Domowej Opieki Medycznej dostępny jest film instruktażowy dotyczący korzystania z tej formy porady.  

Korzystanie z teleporady

Chcąc skorzystać z teleporady, pacjent musi spełnić kilka warunków. Mowa tutaj m.in. o sytuacji nagłego zachorowania, którego objawy dotykają osobę poza godzinami pracy POZ. Ze świadczenia można także skorzystać w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stanu bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki bądź leki dostępne bez recepty nie przyniosły poprawy. Ponadto świadczenie jest dostępne, w przypadku, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może negatywnie odbić się na stanie zdrowia pacjenta.

W ramach działalności platformy, pacjent otrzyma poradę pielęgniarki lub położnej albo lekarską. W jej ramach pacjent może uzyskać poradę medyczną, e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.