Zdaniem Tomasza Sułkowskiego, właściciela Kancelarii Prawa Gospodarczego i Budowlanego z Bytomia, ważne jest teraz okazanie każdego możliwego wsparcia. - Z doświadczenia naszych klientów - przedsiębiorców z różnych branż,  wiem, że Ukraińcy są bardzo dobrymi i kompetentnymi pracownikami a Polacy chętnie ich zatrudniają. Sama procedura zatrudniania obcokrajowców w Polsce jest dosyć skomplikowana i na pewno należy ją uprościć, szczególnie teraz, wobec sytuacji na Ukrainie – mówi Sułkowski. Jego zdaniem, zatrudnienie przez polskich przedsiębiorców obywateli Ukrainy może okazać się jedną z najbardziej wymiernych form pomocy, która chociażby doraźnie możemy ofiarować. Liczymy na to, że w obecnej sytuacji, procedury zatrudniania obywateli Ukrainy zostaną uproszczone - zauważa

Sprawdź: Czy obywatelowi Ukrainy można przyznać zasiłek rodzinny na podstawie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? >

Sułkowski przypomina, że w ostatnich tygodniach zmianie uległy przepisy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Od 29 stycznia 2022 r. proces decyzyjny został skrócony, a biurokracja związana z wydawaniem zgód, czy częstotliwością występowania o wizy została ograniczona. Również kwestie ubezpieczenia zdrowotnego cudzoziemców zostały uproszczone i powiązane bezpośrednio z miejscem pracy, również tym potencjalnym. - Interesujący, zwłaszcza w obecnej sytuacji, wydaje się być pobyt i praca w Polsce w oparciu o wizy humanitarne – zauważa Sułkowski.  

Czytaj również: Jak liczyć nowy okres powierzenia pracy cudzoziemcowi na oświadczenie?

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Teraz, by otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec, musi otrzymywać wynagrodzenie nie niższe niż minimalne za pracę niezależnie od wymiaru pracy i formy zatrudnienia.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców - zaproszenie na szkolenie online >>

Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców

Po zmianach przepisów, wymóg posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przez cudzoziemca będzie spełniony również w sytuacji, gdy świadczenie będzie to wynikało z pełnionej pracy lub będzie obligatoryjnie związana z potencjalnie nowym miejscem zatrudnienia.

 


Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zmiana stanowiska, związana ze zwiększonym zakresem obowiązków oraz wymiarem czasu pracy, przy proporcjonalnym wzroście wynagrodzenia, jak i zmiana podmiotu zlecającego wykonanie pracy zwolnią cudzoziemca z obowiązku zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Czytaj także: Czy nowe przepisy przyśpieszą proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców?>>

Wydłużenie okresu pracy

Na podstawie jednego oświadczenia cudzoziemiec będzie mógł pracować do 24 miesięcy.  W takim przypadku w oparciu o stosowne oświadczenie, będzie można się ubiegać o wydanie wizy na okres dłuższy niż dotychczasowe 6 miesięcy.

Czytaj również: Obcokrajowcy nie wystraszyli się pandemii. Urzędy wydały o prawie 40 proc. więcej zezwoleń na pobyt

 

Rozwiązania przyspieszające uzyskanie zezwolenia

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemca podejmującego pracę u przedsiębiorcy o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej będzie rozpatrywany przez Wojewodę w pierwszej kolejności.

Czytaj też: Zatrudnianie cudzoziemców - udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę poz zmianach >

Nowe terminy załatwiania spraw

Cudzoziemcy ubiegający się o pobyt czasowy będą czekać maksymalnie 60 dni od momentu prawidłowo złożonych dokumentów, w przypadku wniosków o zezwolenie na pobyt stały oraz pobyt rezydenta termin załatwienia sprawy będzie wynosić 6 miesięcy.

 


Pobyt czasowy i praca w szczególnym trybie

Zezwolenie na pobyt czasowy w szczególnym trybie będzie dookreślone stosownym oświadczeniem podmiotu zlecającego wykonanie pracy cudzoziemcowi.

Ale uwaga - termin na złożenie oświadczenia wynosi 60 dni od otrzymania decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, i nie będzie podlegał przywróceniu, dlatego też bezwzględnie będzie należało go zachować. 

Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę - POBIERZ WZÓR >

Przesłanki cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy

  • ustanie celu pobytu, na podstawie, którego zostało udzielone zezwolenie;
  • obronność i bezpieczeństwo państwa oraz porządku publicznego;
  • wysokość wynagrodzenia lub forma zatrudnienia nie będą spełniać warunków minimalnych;
  • praca niezgodna z warunkami zapisanymi w rejestrze spraw dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy.

 

Wizy humanitarne

Cudzoziemcy będący posiadaczami wiz humanitarnych będą mogli korzystać z ofert rynku pracy zgodnie z zapisami ustawy. Wizy te są wydawane ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania narodowe.

 

Legalizacja zatrudnienia obywateli Ukrainy poza kolejnością

Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej zwróciła się do wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, aby wszelkie kwestie administracyjne związane z legalizacją zatrudnienia obywateli Ukrainy załatwiane w urzędach pracy rozpatrywać priorytetowo, poza kolejnością i bez zbędnej zwłoki. - Zwróciłam się do dyrektorów Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, aby wszelkie kwestie administracyjne związane z legalizacją zatrudnienia obywateli Ukrainy załatwiane w urzędach pracy rozpatrywać priorytetowo, poza kolejnością i bez zbędnej zwłoki - poinformowała Maląg w piątek na Twitterze.

Od czwartku trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Rosja zaatakowała Ukrainę z trzech kierunków: od południa z Krymu, od północy z Białorusi i od północnego wschodu z obwodu biełgorodzkiego.