Jedną z takich instytucji jest Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”. Jest to nowoczesny urząd pracy online – otwarty dla każdego, o każdej porze. To portal internetowy oraz infolinia, na których dostępne są wszystkie niezbędne informacje o pomocy udzielanej przez 16 wojewódzkich, 340 powiatowych urzędów pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy. Na portalu dostępna jest również wyszukiwarka ofert pracy oraz informacje, porady, filmy jak poszukiwać pracy. 

WZORY DOKUMENTÓW:

Jak przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Zielona Linia zawiera szeroki zakres kanałów komunikacji: telefoniczny, mailowy, za pośrednictwem serwisów społecznościowych oraz w formie czatu z konsultantem. 

 

Infolinia 19524 

Portal Zielona Linia jest dostępny pod adresem: www.zielonalinia.gov.pl

Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej. 

Infolinia działa w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku. 

 

Czytaj również: 

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy. Instrukcja krok po kroku

Powiadomienie wystarczy do zatrudnienia uchodźcy z Ukrainy

Na jakie wsparcie możesz liczyć jako obywatel Ukrainy?

Wybierając numer 19524 lub wchodząc na stronę www.zielonalinia.gov.pl można otrzymać informacje na temat: 

  • ofert pracy, 
  • uprawnień na rynku pracy, 
  • szkoleń i przekwalifikowań, 
  • form wsparcia z urzędu pracy, 
  • procedur zatrudniania cudzoziemców, 
  • instrumentów rynku pracy (m.in. staży, bonów, przygotowania zawodowego dorosłych, robót publicznych czy prac interwencyjnych).

Konsultanci infolinii poinformują o obowiązujących procedurach zatrudniania i najważniejszych wydarzeniach na rynku pracy oraz o formach wsparcia jakie mogą otrzymać z urzędu pracy bezrobotni i poszukujący pracy. Doradzą oraz pomogą w znalezieniu odpowiednich szkoleń, wskazując możliwości dofinansowania szkoleń z urzędu pracy oraz innych. 

Aktualnie informacje na portalu oraz pomoc na Infolinii jest udzielana w języku polskim, rosyjskim i angielskim, ale już wkrótce będzie udzielana również w języku ukraińskim. 

MRiPS we współpracy z Komendą Główną OHP przygotowało materiały informacyjne o infolinii w języku ukraińskim. Materiały zostały przekazane wojewódzkim i powiatowym urzędom pracy w celu realizacji działań informacyjnych wśród uchodźców z UkrainyMinisterstwo zachęca do pobierania ulotek, które są dostępne w języku ukraińskim i w języku polskim oraz upowszechniania ich na stronach internetowych, w formie wydruków itd.