Regułą jest, ze cudzoziemcy, zwłaszcza spoza Unii Europejskiej, nie otworzą w polskim banku rachunku od ręki, ale muszą spełnić szereg formalności i dostarczyć dokumenty, których żądają banki. Teraz, kiedy w Ukrainie toczy się wojna, polski sektor bankowy ogranicza wymagania i formalności, starając się zapewnić uchodźcom możliwość trzymania pieniędzy na rachunkach.

Czytaj też: Różnice kursowe w świetle prawa podatkowego i bilansowego >

Szybko zareagował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który wyraził oczekiwanie, że „w tym trudnym dla wszystkich okresie podmioty nadzorowane będą wykazywać się szczególną etyką biznesową i aktywnie przeciwdziałać wszelkim praktykom wiążącym się z próbami nadużywania i wykorzystywania tragedii narodu ukraińskiego do osiągnięcia niestandardowych korzyści. Tego typu zachowania, jako osłabiające reputację polskiego sektora finansowego i zasługujące pod każdym względem na naganną ocenę i stanowczą reakcję, będą podlegały szczególnie surowej ocenie organu nadzoru w ramach procesów nadzorczych” .

Utrudniony dostęp do pieniędzy

Możliwość korzystania z kart płatniczych wydanych przez dany bank na Ukrainie jest obecnie uzależniona od działalności tego banku. - Aktualnie obywatele Ukrainy nie mogą  wysyłać pieniędzy za granicę, np. na rachunki w polskich bankach – mówi Marcin Jagodziński, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentami w Credit Agricole.

 

Jak wyjaśnia Małgorzata Witkowska, specjalistka z PKO BP, nie ma możliwości jakiegokolwiek transferu walut poza granice Ukrainy. Ograniczenia mają na celu zminimalizowanie presji na rezerwy walutowe kraju i dotyczą wszystkich podmiotów finansowych na terenie Ukrainy. Przelewy są realizowane tylko w jedną stronę, tzn. można przesłać środki na konto w Ukrainie.

Jeżeli chodzi o korzystanie z kart płatniczych (kart do konta, czyli debetowych oraz kredytowych): cały czas działają karty wydane w ramach organizacji płatniczych i umożliwiające dokonywanie transakcji za granicą – można nimi płacić w sklepach, internecie czy wyciągnąć gotówkę z bankomatu (nie mogą to być karty o zasięgu lokalnym, którymi można posługiwać się tylko na terenie danego kraju).  Ewentualne przerwy mogą być spowodowane uszkodzeniem infrastruktury, która jest bombardowana czy uszkodzeniem połączenia internetowego, stąd przerwy w działaniu niektórych banków,  a co za tym idzie brak dostępu do środków zgromadzonych na rachunkach firmowych czy też prywatnych.

Rachunki za granicą - KOMENTARZ PRAKTYCZNY  >

Każdy bank ma inne procedury

Jak tłumaczy Marcin Jagodziński, każdy bank ma określone procedury identyfikacyjne w procesie nawiązywania relacji z klientem. Credit Agricole uprościł procedury i zminimalizował listę wymaganych dokumentów dla obywateli Ukrainy. - W najbliższym czasie może jednak pojawiać się coraz więcej klientów bez żadnego dokumentu i nad procedurami dla tej grupy wypracowujemy wspólnie z ZBP stanowisko dla wszystkich banków. Jeśli chodzi o nasze konto dla obywateli Ukrainy, to zawiesiliśmy opłaty za prowadzenie konta, kartę oraz wypłaty z bankomatów w Polsce - mówi.

W Alior Banku obywatele Ukrainy mogą otwierać konta w prostszy sposób niż dotychczas. Wystarczy, aby okazali jeden z wymienionych dokumentów: paszport ukraiński, kartę pobytu lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca. W ramach oferty specjalnej skierowanej do obywateli Ukrainy, Alior Bank nie będzie także pobierał opłaty za prowadzenie rachunku i karty płatniczej przez okres 12 miesięcy. W ofercie dla klientów biznesowych obowiązuje również zwolnienie z opłat za przelewy realizowane z kont firmowych do Ukrainy. Zwolnienie będzie realizowane jako zwrot opłat pobranych z rachunku – bank zwróci pieniądze do dziesięciu dni po zakończeniu danego miesiąca. 

Obywatele Ukrainy, którzy zdecydują się na założenie „Konta Jakże Osobistego”, mogą włączyć, w ramach dostępnych korzyści, bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce oraz za granicą. Posiadacze konta internetowego także mają możliwość skorzystania z darmowych wypłat z bankomatów znajdujących się w oddziałach i placówkach partnerskich Alior Banku. Obywatele Ukrainy, mogą też za darmo robić przelewy na ukraińskie konta (zwrot prowizji następuje po 14 dniach).

W PKO BP osoba, która przybyła z Ukrainy może w prosty sposób otworzyć konto. Wystarczy, aby przyszła do oddziału z ważnym dokumentem tożsamości. Dokumenty, które obecnie honoruje bank, to  paszport zagraniczny lub inny dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości (m.in. karta pobytu, karta pobytu obywatela Unii Europejskiej, dowód osobisty kraju Unii Europejskiej, polski dokument tożsamości cudzoziemca, polski dokument podróży dla cudzoziemca, tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca).  Przy otwarciu konta dla obcokrajowców nie jest wymagane posiadanie adresu zamieszkania w Polsce ani telefonu polskiego operatora sieci komórkowej.

Bank Pekao S.A. od 1 marca br. zniósł opłaty za przelewy w dwie strony, tj. z Polski do banków w Ukrainie oraz z Ukrainy do Polski – dotyczy to zarówno transakcji dokonywanych przez klientów indywidualnych, jak i firmowych, a prowadzenie Konta Przekorzystnego dla klientów indywidualnych w Banku Pekao S.A. jest bezpłatne. Bank zniósł dla obywateli Ukrainy zarówno opłatę za obsługę karty do konta, jak i wykonywanie nią wypłat gotówki w bankomatach w Polsce i za granicą oraz nie pobiera również żadnej marży ani opłat za wymianę walut przy transakcjach kartą do konta za granicą. Przy otwarciu konta dla klientów indywidualnych – wystarczy jeden dokument identyfikujący obywatela Ukrainy np. paszport. Również przedsiębiorcy z Ukrainy mogą liczyć na ułatwienia. Bank Pekao nie pobiera opłat za rachunki firmowe, karty debetowe oraz zapewni przedsiębiorcom pełną i darmową obsługę gotówkową oraz w bankowości elektronicznej. Bank wprowadza także ułatwienia w procesie nawiązywania relacji biznesowych dla firm z Ukrainy.

Bank BNP Paribas wprowadził uproszczony proces otwierania konta w oddziale dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski od 24 lutego 2022 r. Wystarczy by posiadali dokument tożsamości (paszport lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca), TIN, czyli ukraiński numer identyfikacji podatkowej oraz polski numer telefonu. Nie są potrzebne dokumenty potwierdzające adres zamieszkania w Polsce ani umowa o pracę. Oferowane jest im Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową na specjalnych warunkach, tzn. darmowe przelewy środków do Ukrainy ze zwrotem prowizji (w ciągu maks. dwóch dni roboczych), darmowe wpłaty i wypłaty z bankomatów oraz w oddziałach banku.

- Wśród walut obsługiwanych przez Bank BNP Paribas nie było i na dziś nie ma hrywny. Natomiast, jeśli chodzi o zasady deponowania środków na założonym w naszym banku koncie to w zależności od kwoty oczekujemy od klientów informacji o źródle pochodzenia, a także w przypadku większych kwot (powyżej 30 tysięcy euro) dokumentów potwierdzających np. wypłatę z konta, umowę o pracę lub umowę sprzedaży – podaje Izabela Bagłaj, starszy menadżer produktu bankowości detalicznej i biznesowej Banku BNP Paribas.

W Banku Millennium dd 5 marca obywatele Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z trwającą wojną, do otwarcia konta potrzebują jedynie paszportu. Udokumentowanie zamieszkania oraz zatrudnienia w Polsce nie jest wymagane. Konto można otworzyć w oddziałach własnych Banku Millennium w całej Polsce. Nowo otwierane rachunki są zwalniane z opłat na takich samych zasadach co konta, które bank już prowadzi dla obywateli Ukrainy (od 24 lutego klienci ukraińscy są zwolnieni z opłat za obsługę kont, za kartę płatniczą oraz za wszystkie wypłaty z bankomatów). Do rachunku wydawana jest karta debetowa zwolniona z miesięcznych opłat, również wszystkie wypłaty z bankomatów są bezpłatne. Po pobraniu aplikacji mobilnej możliwe jest uruchomienie płatności zbliżeniowych telefonem (tokenizacja karty), co pozwala na natychmiastowe korzystanie ze środków na rachunku.

Z kolei w ofercie mBanku znajduje się wyłącznie konto dla rezydentów, a więc osób, które posługują się dokumentami takimi jak karta stałego pobytu i posiadają PESEL.