Ministerstwo Finansów podejmie niezbędne kroki, w tym legislacyjne, w celu skutecznego przeprowadzenia procesu wyjścia z banku.

MBWG to międzynarodowa instytucja finansowa z siedzibą w Moskwie, której jednym z członków i głównym udziałowcem jest Rosja. Pozostałymi udziałowcami Banku są: Bułgaria, Wietnam, Mongolia, Polska, Rumunia, Czechy i Słowacja.

Formalne wyjście z Banku zostanie przeprowadzone zgodnie ze statutem i wewnętrznymi regulacjami Polski i pozostałych państw członkowskich.

 

 

Zobacz również: Kubiesa: Ułatwienia w rozliczeniach podatkowych będą zachętą do jeszcze większej pomocy >>

Wspólne oświadczenie Ministerstwa Finansów Polski, Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej, Ministerstwa Finansów Bułgarii, Ministerstwa Finansów Republiki Słowackiej oraz Ministerstwa Finansów Rumunii.

Z uwagi na trwającą i eskalującą nieuzasadnioną, niesprowokowaną i bezwzględną militarną agresję Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, działając wspólnie, jako kraje członkowskie Unii Europejskiej, zdecydowaliśmy się podjąć kroki zmierzające do zaprzestania uczestnictwa w Międzynarodowym Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG, ang. IBEC, ros. МБВГ) i w Międzynarodowym Banku Inwestycyjnym (MBI, ang. IIB, ros. МIБ)*. Federacja Rosyjska jest głównym udziałowcem obydwu tych międzynarodowych banków rozwoju.

Zgodnie z naszymi wewnętrznymi regulacjami przedłożymy, tak szybko jak będzie to możliwe, formalne zawiadomienie i zainicjujemy rozliczenia zgodnie ze statutami Banków z zamiarem uporządkowanego ich opuszczenia. Podejmiemy kroki zapobiegające wykorzystaniu tych Banków do omijania sankcji Unii Europejskiej, m.in. zapobiegając udostępnianiu aktywów obu  ww. instytucji Federacji Rosyjskiej, do czasu osiągnięcia porozumienia regulującego nasze wystąpienie.

*Polska wystąpiła z MBI w 2000 r.