Jak można było przeczytać w uzasadnieniu rządowego projektu, efektem wprowadzonych zmian będzie sprawniejszy przebieg procesu uzyskiwania zezwolenia na obrót towarami o znaczeniu strategicznym w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, realizacji interesów narodowych RP w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, wypełnienia jej zobowiązań międzynarodowych, a także udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego.

Zmiana ma charakter krytyczny dla zapewnienia ciągłości zgodnego z prawem przekazywania naszym sojusznikom wsparcia w zakresie uzbrojenia dla realizacji żywotnych interesów bezpieczeństwa RP  - mówił, przedstawiając w Sejmie projekt, wiceminister rozwoju Piotr Uściński. Zmiana może mieć zasadnicze znaczenie w sytuacjach, gdy końcowy użytkownik uzbrojenia nie będzie w stanie wystawić, z powodów niezależnych od siebie, wymaganych prawem certyfikatów. - Widzimy w tej chwili taką potrzebę, w sytuacji, gdy ten kraj docelowy, nie ze względu na własne zaniedbania, ma problem z wystawieniem tych dokumentów" - zaznaczył Uściński.

Czytaj także: Większe nakłady, modernizacja armii - Sejm uchwalił ustawę o obronie ojczyzny>>
 

Uchwała rządu pozwoli przekazać uzbrojenie

Według obecnych przepisów, do wniosku o udzielenie zezwolenia należy dołączyć certyfikat importowy (CI) lub oświadczenie końcowego użytkownika (OKU). "Dokumenty te zaświadczają o objęciu towaru kontrolą przez właściwe władze kraju importera i końcowego użytkownika. Zmiana polega na wprowadzeniu wyjątków umożliwiających niedołączanie CI i OKU do wniosku o udzielenie zezwolenia na obrót towarami o znaczeniu strategicznym.

Jak wynika z uzasadnienia ustawy, chodziłoby o sytuacje nieodpłatnego przekazywania takich produktów i uzbrojenia siłom zbrojnym państw obcych na podstawie przepisu ustawy o AMW. Zgodnie z tym przepisem minister obrony mógłby - bez pośrednictwa AMW - przekazać nieodpłatnie takie produkty siłom zbrojnym państw obcych, a podstawą takiego przekazania jest uchwała rządu.

Obrót rezerwami strategicznymi 

Drugim wyjątkiem będzie udostępnianie takich produktów na podstawie przepisu ustawy o rezerwach strategicznych mówiącego m.in., że premier w drodze decyzji udostępnia rezerwy strategiczne m.in. w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa. Efektem wprowadzonych zmian będzie sprawniejszy przebieg procesu uzyskiwania zezwolenia na obrót towarami o znaczeniu strategicznym w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, realizacji interesów narodowych RP w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, wypełnienia jej zobowiązań międzynarodowych, a także udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego.

Celem poprawki zaproponowanej przez Senat i zaakceptowanej przez Sejm jest ​wyłączenie na dwa miesiące stosowania ustawy o działalności gospodarczej i samej nowelizacji w przypadku sprzedaży, wywozu i tranzytu niektórych kategorii sprzętu opancerzonego i ochronnego na Ukrainę, a także nabywania w celu wywozu na terytorium Ukrainy kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała. Zgodnie z poprawką wywóz i tranzyt na tych zasadach mogą być dokonane po uzyskaniu oświadczenia końcowego użytkownika potwierdzonego przez przedstawicielstwo dyplomatyczne Ukrainy w RP.