W sprawie wysłuchania publicznego osobne wnioski złożyli posłowie opozycji: b. minister edukacji, posłanka SLD Krystyna Łybacka oraz poseł PiS Sławomir Kłosowski. Potrzebę wysłuchania publicznego sugerowało także prezydium sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Wysłuchanie publiczne, które jest jawną debatą z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, będzie dotyczyć dwóch rządowych projektów nowelizacji: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach i tytułach naukowych. Projekty zakładają m.in., że uczelnie będą miały swobodę w tworzeniu kierunków i programów studiów; mają także opisać efekty kształcenia, kładąc nacisk nie tylko na wiedzę, ale także umiejętności studentów. Rektor uczelni będzie mógł być wybierany w drodze konkursu. Więcej pieniędzy mają otrzymać m.in. najlepsze wydziały i instytuty uczelni: wyłaniane będą Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące, które otrzymają ponad 10 mln zł rocznie przez pięć lat. Powstanie też fundusz projakościowy, z którego dodatkowe pieniądze otrzyma 30 proc. najlepszych doktorantów. Rząd chce, by znowelizowane przepisy obowiązywały od 1 października 2011 r.

Zdaniem posłów wnioskodawców, rządowe propozycje zmian są na tyle ważne, że wymagają zapoznania się z opinią całego środowiska akademickiego. W środę podczas pierwszego czytania obu projektów Łybacka zwróciła uwagę, że wiele przepisów nowelizacji jest niepokojących, m.in. wprowadzenie odpłatności za drugi kierunek studiów. Zgodnie z rządowym projektem, bezpłatnie drugi kierunek studiów będzie mogło studiować jedynie 10 proc. najlepszych studentów. Ponadto, posłanka SLD miała zastrzeżenia dot. przepisów umożliwiających likwidację zamiejscowych ośrodków dydaktycznych (resort chce je przekształcać w filie lub wydziały uczelni) i zasad działania projektowanej Polskiej Komisji Akredytacyjnej (obecnie Państwowej Komisji Akredytacyjnej).

Także posłowie PiS w rozmowie z PAP zgłaszali wiele zastrzeżeń wobec rządowej reformy. Jak powiedział prof. Ryszard Terlecki, propozycje rządu wzmacniają pozycję uczelni niepublicznych, tymczasem - jak podkreślił - w sytuacji niżu demograficznego potrzebne jest przede wszystkim wsparcie uczelni publicznych.

Rządowym projektom nowelizacji sprzeciwiają się także przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność". Ich zdaniem, reforma nie gwarantuje zwiększenia poziomu finansowania szkolnictwa wyższego i wzrostu wynagrodzeń. Jak zapowiedzieli, 14 października obie organizacje przeprowadzą w tej sprawie protest.

Przewodniczący komisji poseł PO Andrzej Smirnow poinformował, że wysłuchanie publiczne odbędzie się 9 listopada, najprawdopodobniej o godz. 11.30.

Wysłuchanie publiczne to debata na temat określonych ustaw z udziałem osób bezpośrednio nią zainteresowanych. Odbywa się przed rozpoczęciem szczegółowego rozpatrywania projektu, na jednym posiedzeniu komisji sejmowej. Wysłuchanie publiczne jest jawne: zainteresowane osoby i organizacje mają swobodny wstęp, po uprzednim zgłoszeniu, obecne mogą być media, udostępniane są protokoły z wysłuchania.(PAP)