Przedstawiciele sądownictwa protestują przeciwko temu rozporządzeniu, które rząd Matteo Renziego forsuje pod hasłem: „Mniej urlopu dla sędziów, szybszy wymiar sprawiedliwości”.

Ministerstwo sprawiedliwości, które przygotowało pakiet zmian, postanowiło, że sądy będą zamknięte na czas wakacji od 6 do 31 sierpnia. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami praca wstrzymana jest od 1 sierpnia do 15 września.

Gruntowna reforma całego wymiaru sprawiedliwości to jeden z priorytetów gabinetu, powołanego w lutym. Skrócenie urlopów rząd umotywował rekordową liczbą 5,2 miliona spraw oczekujących na rozpatrzenie we włoskich sądach. Na wyrok sądu pierwszej instancji trzeba czekać we Włoszech średnio 945 dni. We Francji, podkreślono, jest to około 350 dni, a w Niemczech - 300, a więc trzy razy krócej. (PAP)