"Niedobór bazy lokalowej, z którym boryka się sąd okręgowy, pewno niedługo przejdzie do przeszłości. Dla krakowskiego środowiska sądowniczego jest to wielkie wydarzenie, ponieważ godne warunki pracy służą lepszemu funkcjonowaniu instytucji, budują autorytet i powodują, że sądy są lepiej postrzegane" – powiedział podczas uroczystości wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk.

Jak poinformowała prezes Sądu Okręgowego Barbara Baran, powodem budowy nowego gmachu był niedobór miejsca w dotychczasowym kompleksie, w którym funkcjonuje jeden z największych w kraju sąd okręgowy i cztery bardzo duże miejskie sądy rejonowe. W budynku pracuje ponad 350 sędziów i łącznie ponad 1,6 tys. osób, a dziennie przez bramki przy wejściach wchodzi blisko 4 tys. osób.

"Powierzchnia pomieszczeń, jaką sądy zajmują w tym kompleksie wynosi ponad 40 tys. m kw., w nowym budynku powstanie 11 tys. m kw. Łącznie ta powierzchnia będzie więc większa niż powierzchnia Rynku Głównego w Krakowie (pow. Rynku Gł. w Krakowie 4 ha, tj. 40 tys. m kw. – PAP). Myślę, że na tej powierzchni będzie nam się pracowało lepiej, wygodniej i z korzyścią dla społeczeństwa" – powiedziała prezes Baran.

ID produktu: 40289588 Rok wydania: 2015
Tytuł: Prawo zamówień publicznych. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykaz robót budowlanych. Wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym

Dziewięciopiętrowy budynek stanie w kompleksie sądów krakowskich i będzie połączony z gmachem głównym – będzie można wejść do niego przez pawilony B i C starego budynku. W budynku znajdą siedzibę wydziały karne Sądu Okręgowego i czterech sądów rejonowych, które będą rozpatrywać 100 tys. spraw karnych, jakie rocznie napływają do krakowskich sądów.

W nowym gmachu sądów karnych znajdą się 32 sale rozpraw, w tym duża sala o powierzchni 300 m kw., w której będzie można sądzić jednocześnie 30-35 oskarżonych, głównie członków zorganizowanych grup przestępczych. Do tej pory krakowski sąd nie dysponował tak dużą salą.

Duża liczba sal ma wpłynąć na szybsze rozpatrywanie spraw karnych. W nowym budynku bezpieczniejsze ma być też konwojowanie przestępców, a izolacja szczególnie niebezpiecznych podejrzanych - łatwiejsza.

Budynek wyposażony w panele słoneczne i klimatyzację, swoim wyglądem zewnętrznym ma nawiązywać do biurowców stojących przy al. Powstania Warszawskiego z charakterystycznymi "żyletkami" między oknami - czyli pionowymi elementami odbijającymi słońce. Jego oddanie do użytku przewidziano na drugi kwartał 2018 r.

Do tuby razem z aktem erekcyjnym włożono miniaturkę łańcucha sędziowskiego, dwie odznaki sędziowskie, medal pamiątkowy Sądu Okręgowego w Krakowie i podziękowania dla osób, które przyczyniły się do powstania gmachu.

Budynek zaprojektowali architekci Andrzej Kaczmarczyk i Sylwia Bartoszewska z Biura Architekt Kaczmarczyk, inwestorem jest Sąd Okręgowy w Krakowie, wykonawcą firma Rosa-Bud, a inwestorem zastępczym spółka Polimex Engineering. Koszt budowy i wyposażenia nowego gmachu to ponad 70 mln zł. (PAP)