Projekt nosi nazwę "KYNOPOL" i przewiduje stworzenie w UE "sieci instruktorów psów policyjnych".
Ma to "ułatwić wspólne wykorzystywanie psów policyjnych w międzynarodowych operacjach, tak by zapewnić elastyczną i skuteczną współpracę unijnych służb odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa i wykorzystujących psy policyjne" - czytamy w projekcie dokumentu Rady ministrów UE ds. wewnętrznych z 25 marca.
Pomysł został już wstępnie zaaprobowany przez ambasadorów państw UE. Pomysłodawca - węgierska prezydencja - ma pełnić rolę stałego sekretariatu sieci "KYNOPOL", a każdy kraj UE ma wyznaczyć narodowy punkt kontaktowy do współpracy z KYNOPOL-em. Zaplanowane są wspólne kursy szkoleniowe, operacje, a także wymiana najlepszych doświadczeń. Komisja Europejska ma zaproponować na te działania "odpowiednie środki" z budżetu UE - zakłada propozycja.
Szkolone według "zharmonizowanych programów" psy mają być wykorzystywane m.in. przez mającą siedzibę w Warszawie unijną agencję ds. zarządzania zewnętrznymi granicami UE, FRONTEX.


Z Brukseli Inga Czerny (PAP)