Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna zapowiedział, że decyzja w sprawie ewentualnego wjazdu rosyjskiej grupy motocyklowej "Nocnych wilków" do Polski zapadnie w piątek po południu. "Zobaczymy, czy potwierdzą się informacje o odebraniu wiz części z nich (przez Niemcy - PAP). Po południu będziemy gotowi do pełnej oceny. Konsultujemy kwestię z czeskimi partnerami i niemieckimi" - powiedział Schetyna dziennikarzom w Sejmie.
Czytaj: Rosyjska grupa motocyklowa nie wjedzie do Polski>>>

Ekspert prawny Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Ireneusz Kamiński wyjaśnił, że przyczyny unieważnienia wiz Schengen to przede wszystkim podanie nieprawdziwej informacji w podaniu o wizę lub podejrzenie wjazdu w celu zagrażającym interesom państwa, do którego się wjeżdża, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo czy porządek publiczny.

"Z uzyskaniem wizy - również schengenowskiej - związane jest przekazanie szeregu danych osobowych, a także m.in. podanie celu, dla jakiego chce się wjechać do strefy. Jeśli okaże się, że podany cel wjazdu jest inny albo, jeżeli cel wjazdu trudno pogodzić z przestrzeganiem porządku publicznego w państwie, do którego się wjeżdża, to można cofnąć lub unieważnić taką wizę" - powiedział Kamiński.

Dodał, że mamy wówczas do czynienia z wprowadzeniem w błąd przy wnioskowaniu o wizę: podaniem nieprawdziwych informacji bądź "z jakimś wadami, które powodują, iż ta decyzja pierwotnie podjęta ulega weryfikacji i kończy się cofnięciem wizy".

Jak wyjaśnił Kamiński, wizę zazwyczaj unieważnienia ten organ, który ją wydał. „Jeśli np. Rosjanin złożył podanie o wizę do strefy Schengen do konsulatu austriackiego, to taką decyzję unieważniającą podejmuje konsulat austriacki. Jeżeli w polskim konsulacie, to w tym przypadku polski konsulat" - zaznaczył Kamiński.

Podkreślił, że na granicy państwa osoba posiadająca wizę Schengen również może zostać zatrzymana. "Jeśli posiada wizę schengenowską wydaną przez konsulat polski, a wjeżdża np. przez Hiszpanię. Władze hiszpańskie, które są pierwszym krajem, poprzez który dana osoba dostaje się do strefy Schengen, mogą zakwestionować taką wizę. Podstawą do unieważnienia mogą być posiadane wiarygodne informacje zdobyte w różny sposób, które potwierdzają, że ta osoba wjeżdża w celu, który może być groźny dla danego państwa lub innego państwa strefy Schengen" - wyjaśnił Kamiński.

Wskazał, że jeżeli np. Polska jest pierwszym państwem, poprzez które wjeżdża się do strefy Schengen, to "oczywiście służby polskiego państwa weryfikują taką wizę i mogą podjąć decyzje o jej unieważnieniu".

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach wizę Schengen lub wizę krajową cofa lub unieważnia w drodze decyzji konsul, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej.

Osoba, która otrzymała decyzję o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej wydanej przez konsula, może złożyć wniosek o ponowne jego rozpatrzenie przez ten organ. W przypadku decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy przez komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Decyzja o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej podlega natychmiastowemu wykonaniu.

"Nocne wilki" to nacjonalistyczny klub motocyklowy, który jest zaprzyjaźniony z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Poparł m.in. aneksję Krymu przez Rosję. Lider zespołu Aleksandr "Chirurg" Załdostanow znajduje się na amerykańskiej liście osób objętych zakazem wjazdu do USA.

Członkowie organizacji "Nocne Wilki" w końcu kwietnia chcą przejechać trasą Moskwa-Berlin, by uczcić 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Motocykliści zapowiadają, że przejadą z Moskwy przez Mińsk, Brześć, Wrocław, Brno, Bratysławę, Wiedeń, Monachium, Pragę, Torgau do Berlina.

Wcześniej premier Ewa Kopacz i minister Schetyna ocenili pomysł rajdu jako prowokację. (PAP)