Umowę podpisano w trakcie trzeciej edycji Śląskiego Kongresu Oświaty organizowanego w tym roku pod hasłem "Twórcza szkoła – twórczy nauczyciel – twórczy uczeń". W dwudniowym kongresie udział weźmie ok. 1,7 tys. nauczycieli i dyrektorów szkół z całego województwa.

Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber podkreślił, że edukacja prawna będzie jednym z przewodnich tematów tegorocznego Kongresu, ponieważ trzeba "podnieść znajomość wiedzy prawnej wśród uczniów".

"Młodzież często jest nieświadoma pod względem prawnym, co może prowadzić do różnego rodzaju wykroczeń" – zauważył kurator. Jak dodał, do śląskich szkół trafi m.in. wydawnictwo "Apteczka prawna. Lex bez łez" powstałe z inicjatywy i pod kierownictwem Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

"Wiedza w niej zawarta jest bardzo przydatna – dotyczy kopiowania różnych plików (w internecie), różnych sankcji wynikających z zakłócania ciszy nocnej, nierespektowania pewnych norm społecznych, zaciągania umów, bo młodzież wchodząca w wiek dorosły wynajmuje np. mieszkania, podejmuje pracę na różnych zasadach i chcą wiedzieć jakie mają prawa" – podkreślił Faber.

W książce, jak wskazał, znaleźć można również informacje nt. podatków, przedsiębiorczości, kont bankowych oraz rozdział poświęcony alimentom.

Umowę, jak informuje dokument, zawarto "w celu podjęcia współpracy i rozwoju kontaktów między Kuratorium Oświaty w Katowicach a Oddziałem Śląskim Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w zakresie działań dydaktycznych w dziedzinie prawa".

Akcja stowarzyszenia Iustitia była dotąd realizowana w niektórych szkołach. Dzięki podpisaniu umowy program edukacyjny rozszerzy się na całe województwo śląskie.

"Sędziowie z Iustitia mówią o tematach, które dzieci interesują - językiem przejrzystym oraz popartym przykładami. To świetna akcja edukacyjna, w którą angażuje się również kuratorium aby rozszerzyć ją na cały region" – dodał Faber.

Prezes Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz powiedział, że publikacja zawiera wiele interesujących młodzież działów jak m.in. "Na imprezie", "W sieci", "Na zakupach" czy "Kiedy pojawią się kłopoty", w którym można znaleźć omówienie takiej kwestii jak np. "co to jest obrona konieczna i ryzyko sportowe".

Wiceprezes stowarzyszenia, sędzia Marta Szczocarz-Krysiak dodała, że podczas organizowanych wcześniej zajęć szkołach największym powodzeniem cieszyły się tematy związane m.in. z internetem. "Młodzież żyje internetem, dlatego były to zajęcia, które cieszyły się największym zainteresowaniem, młodzi ludzie mają najwięcej pytań" - dodała.

Podczas takich spotkań stowarzyszenie poruszało również kwestie związane z udostępnianiem cudzego wizerunku (m.in. wykonywanie zdjęć i filmów z pomocą smatrfona). "Stworzyliśmy taki język, który jest przeznaczony głównie dla osób w wieku licealnym i w tym późnym gimnazjalnym" - dodał prof. Markiewicz. "Wydaje się, że to jest ten moment, kiedy młodzież najlepiej przyswaja sobie te informacje" - podkreśliła Szczocarz-Krysiak.

Jak poinformowano w poniedziałek celem umowy będzie m.in. stworzenie odpowiednich warunków szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów woj. śląskiego, jak również "wspólne prowadzenie przedsięwzięć mających na celu popularyzowanie wiedzy o prawie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych".

W umowie znalazły się takie punkty jak m.in. systematyczne rozwijanie współpracy w zakresie doskonalenia nauczycieli z dziedziny prawa; współpraca przy organizowaniu konferencji i szkoleń w dziedzinie prawa, a także przy opracowywaniu publikacji służących popularyzacji wiedzy o prawie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

Zadaniem umowy jest również są też wspólne działania w przedsięwzięciach "mających na celu promocję działań szkół w zakresie upowszechniania znajomości prawa wśród uczniów".

Śląski Kongres Oświaty jest organizowany po raz trzeci. W poprzednich edycjach odbywał się pod hasłami: "Dziś kształcimy (się) dla jutra", oraz "Otwarta szkoła". Kongres organizują Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski.(PAP)