Seweryński przedstawił w Senacie sprawozdanie z pracy kierowanej przez siebie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji za ubiegły rok.

Czytaj: Prezydent podpisał ustawę o petycjach>>>

Przypomniał, że prawo wnoszenia do organów władzy publicznej petycji, wniosków i skarg "w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą" gwarantuje konstytucja. Zasady składania petycji reguluje uchwalona w 2014 roku z inicjatywy Senatu ustawa o petycjach, która wejdzie w życie 6 września br., po rocznym vacatio legis.

Według senatora, mimo iż ustawa dopiero zacznie obowiązywać, senacka komisja już od 2009 roku przyjmuje i rozpatruje petycje.

Jak dodał, w 2014 roku marszałek Senatu skierował do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 24 petycje, w tym 7 zbiorowych, 12 indywidualnych i 5 wielokrotnych. Komisja kontynuowała też prace nad 10 petycjami z poprzednich lat.

Seweryński podkreślił, że na podstawie 34 petycji komisja przygotowała 4 projekty ustaw.

Były to: projekt ustawy gwarantujący najsłabiej uposażonym emerytom, którzy ukończyli 75 lat darmowe leki o kategorii dostępności Rp i Rpz; projekt ustawy, gwarantujący nauczycielom świadczenia kompensacyjne; projekt o uznaniu za niebyłe orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, a także projekt w sprawie zasad przekształceń własnościowych mieszkań spółdzielczych i zbudowanych w ramach tbs.

Pierwsze dwa projekty, przypomniał Seweryński, odrzucił sam Senat, dwa kolejne zostały skierowane do Sejmu i są na etapie prac w komisjach sejmowych. (PAP)