Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z marca 2011 r., który zakazuje stosowania kryterium płci jako czynnika mającego wpływ na ocenę ryzyka osoby ubezpieczonej.

Podczas czwartkowego sprawozdania sejmowej komisji finansów poseł Andrzej Orzechowski (PO) powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała dwie poprawki Senatu.

Pierwsza z nich przywraca wykreślony przez Sejm art. 18b, który mówi, że zakazane jest różnicowanie składek ubezpieczeniowych ze względu na ciążę i macierzyństwo. Druga przesuwa termin wejścia w życie zmian. Zamiast 21 grudnia 2012 r. nowelizacja zaczęłaby obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia.