Na początku posiedzenia ślubowanie poselskie złożyła Irena Tomaszak-Zesiuk. W ławach poselskich klubu PO zastąpi posłankę Krystynę Poślednią, która na początku kwietnia zmarła w wieku 57 lat po ciężkiej chorobie.

W porządku obrad jest też projekt nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych, zgodnie z którym władze będą musiały działać na rzecz "integracji społecznej" mniejszości, przede wszystkim Romów.

Posłowie mają się również zająć projektem powołującym Polską Agencję Kosmiczną.

W czwartek posłowie będą też debatować nad przyjętym w ubiegłym tygodniu przez rząd projektem nowelizacji ustawy o oświacie, który umożliwi wprowadzenie darmowego podręcznika dla uczniów. Projekt zakłada m.in., że we wrześniu tego roku darmowe podręczniki otrzymają uczniowie klas I szkół podstawowych, za rok - uczniowie klas II, za dwa lata - uczniowie klas III. Podręcznik dla klas I-III ma pozostawać własnością szkoły i być wypożyczany uczniom. Na zlecenie MEN przygotowano już pierwszą część podręcznika "Nasz Elementarz" dla pierwszoklasistów.

Posłowie zajmą się także poselskim projektem o edukacji seksualnej w szkołach, zgłoszonym przez wicemarszałek Sejmu Wandę Nowicką (niezrz.); pod projektem podpisali się posłowie SLD i TR. Przewiduje on wprowadzenie do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych obowiązkowego przedmiotu "wiedza o seksualności człowieka".

Przygotowany przez PSL projekt uchwały z okazji kanonizacji Jana Pawła II - na której przyjęcie podczas tego posiedzenia miała nadzieję większość klubów - został skierowany do komisji kultury. Na uczczenie kanonizacji papieża Polaka nie zgadza się klub Twojego Ruchu, wątpliwości ma też SLD. (PAP)