Podczas tego posiedzenia Sejm rozpatrzy obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. W połowie lutego Solidarność złożyła w Sejmie prawie 1,4 mln podpisów pod wnioskiem o referendum. Zgodnie z planami rządowymi wiek emerytalny kobiet i mężczyzn miałby być wydłużony i zrównany do 67. roku życia. W proteście przeciwko temu związkowcy założyli przez kancelarią premiera tzw. białe miasteczko, które w piątek ma przenieść się przed Sejm.
Solidarność chce, by Polacy w referendum odpowiedzieli na pytanie, czy są za utrzymaniem dotychczasowego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Wniosek o referendum poprą najprawdopodobniej kluby PiS, Solidarnej Polski i SLD. Przeciw będzie PO i prawdopodobnie Ruch Palikota. Decyzji nie podjął jeszcze PSL.
W porządku obrad Sejmu są też projekty zmian w Kodeksie karnym autorstwa Ruchu Palikota. Pierwsza propozycja polega na wykreśleniu z kk art. 226 dotyczącego zniewagi funkcjonariusza publicznego. Druga zmiana wykreśla z kodeksu art. 196, mówiący o obrazie uczuć religijnych. Według wnioskodawców, celem obu zmian jest zapewnienie swobody wyrażania myśli i okazywania swoich przekonań publicznie.
Sejm zajmie się też projektem zmian w kk przygotowanym przez Solidarną Polskę. Nowela ma ułatwić konfiskatę majątków ludzi "uwikłanych w wielką korupcję". Zdaniem lidera SP europosła Zbigniewa Ziobry, przepisy uderzą w "mafijną strukturę przestępczą".
Posłowie rozpatrzą projekt uchwały w sprawie rozpoczęcia przez rząd renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego. "Sejm wyraża opinię, że zapisy pakietu klimatyczno-energetycznego mającego wejść w życie 2013 roku stanowią zagrożenie dla rozwoju polskiej gospodarki, a co za tym idzie, dla standardów życia polskich obywateli" - głosi projekt przygotowany przez klub PiS.
Jak oceniono, "pakiet klimatyczno-energetyczny pomija osiągnięcia Polski w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych promując inne państwa Unii Europejskiej, które takich zobowiązań nie dopełniły". Sejmowa komisja ochrony środowiska opowiedziała się za odrzuceniem projektu uchwały.
Polska zawetowała propozycję Komisji Europejskiej, by ustalić mapę drogową redukcji CO2 do 2050 r. Komisja chciała, by w porównaniu z 1990 r. UE zredukowała emisję o 40 proc. w 2030 r., o 60 proc. w 2040 r. i o 80 proc. w 2050 r. Minister środowiska Marcin Korolec uznał za przedwczesne przyjmowanie w UE wewnętrznych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych po 2020 r. i zobowiązań w walce z ociepleniem klimatu.
Sejm, na wniosek klubu PiS, wysłucha informacji rządu na temat rozporządzenia MEN ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych.
W piątkowym bloku głosowań posłowie będą decydować m.in. na temat wniosku o odrzucenie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przestrzegania praw pacjenta. (PAP)