Komisja nie zajęła się projektem noweli z powodu nieobecności reprezentanta wnioskodawców - Armanda Ryfińskiego. Andrzej Rozenek z TR wyjaśnił w rozmowie z PAP, że musiało dojść do nieporozumienia, ponieważ Ryfiński nie dostał informacji o posiedzeniu. "Nie wycofujemy się z propozycji tych zmian, to techniczna pomyłka" - zapewnił.

Twój Ruch chce znowelizować ustawę tak, by wszelkie uroczystości państwowe, cywilne i wojskowe miały świecki charakter. Udział w ceremoniach religijnych osób pełniących funkcje publiczne miałby być jedynie prywatny i dobrowolny.

W projekcie nowelizacji TR chciałby zakazać wieszania symboli religijnych w siedzibach władz i innych budynkach publicznych. Można byłoby je wieszać jedynie w budynkach zarządzanych przez Kościoły i inne związki wyznaniowe. Projekt zawiera też zakaz dotowania i subwencjonowania Kościołów i innych związków wyznaniowych przez państwo i państwowe jednostki organizacyjne, ale zakłada, że mogą być od tego zakazu wyjątki.

Opinie sprzeciwiające się zmianom przesłali m.in. Episkopat Polski i prawosławny metropolita warszawski i całej Polski Sawa. "Nieco wykraczając poza zakres żądanej opinii zmuszony jestem zauważyć, że przedstawione mi do zaopiniowania projekt ustawy jest li tylko i wyłącznie przejawem osobliwej aktywności klubu poselskiego Twój Ruch, związanej ze zbliżającymi się wyborami do władz ustawodawczych i wykonawczych, zarówno w Polsce, jak i w Europie" - napisał w opinii Sawa.

W swej opinii prokurator generalny Andrzej Seremet nie odniósł się do treści projektu, ale zaznaczył, że zapisy w proponowanej formie mogą rodzić wątpliwości, czy zrealizują cele zapisane w uzasadnieniu. Mogą też rodzić przyszłe spory interpretacyjne - zaznaczył Seremet.

Jeszcze nie wiadomo kiedy Komisja Administracji i Cyfryzacji ponownie zajmie się projektem.(PAP)