Jak  informuje „Rzeczpospolita” na podstawie sondażu resortu sprawiedliwości, wymiar sprawiedliwości ogromnie zyskał w oczach Polaków. W ciągu ostatnich czterech lat liczba pozytywnych jego ocen wzrosła o blisko 1/4. Wymiar sprawiedliwości, przez który Polacy rozumieją głównie sądy, dobrze ocenia 46 proc. badanych. W identycznym badaniu w 2008 r. dobrych ocen było 37 proc.
Jednak tam, gdzie w grę wchodzą osobiste doświadczenie z Temidą, oceny są surowsze. Z 41 proc. badanych źle oceniających wymiar sprawiedliwości (spadek o 3 pkt. proc.) ponad połowa uważa, że jego największą wadą jest opieszałość.
I tak prawdziwa droga przez mękę czeka przedsiębiorców, którzy procesują się np. o zapłatę za sprzedany towar. Przeciętny czas trwania sprawy w sądzie gospodarczym to 830 dni.
Więcej w „Rzeczpospolitej”. (PAP)