"Potrzebne są bardzo szczegółowe wytyczne dla policjantów, dzielnicowych, tych, którzy mają pierwszy kontakt z ofiarą i prowadzą pierwsze przesłuchania, postępowania przygotowawcze" - powiedziała dziennikarzom Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Zaznaczyła, że wytyczne przygotuje fundacja "Feminoteka". "Moim zadaniem będzie, by jak najwięcej tych rekomendacji zamieniło się w twardo zapisane prawo. Niekoniecznie na poziomie ustawowym. To może być rozporządzenie albo akt niższego rzędu" - powiedziała Kozłowska-Rajewicz.

Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania przypomniała też, że trwają prace nad trzema projektami poselskimi, które zmieniają tryb ścigania za gwałt; przestępstwo to ma być ścigane nie na wniosek, ale z urzędu. Zmienione zostaną zasady przesłuchań ofiar gwałtów. Zeznania ofiar będą nagrywane - tak jak w przypadku przesłuchań dzieci - po to, żeby mogły być potem odtwarzane. Zaznaczyła, że w przypadku konieczności ponownego przesłuchania ofiary będzie można zrobić to przez internet.

Joanna Piotrowska z fundacji "Feminoteka" podkreśliła, że "Porozumienie na rzecz przeciwdziałania gwałtom i innym rodzajom przemocy seksualnej oraz ochrony ofiar przed wtórną wiktymizacją" ma doprowadzić do tego, żeby prawo i procedury skuteczniej niż do tej pory chroniły kobiety, ofiary gwałtów. "Chodzi o to, żeby wszyscy wiedzieli i pamiętali, jak należy przeprowadzać rozmowy z kobietami, które zostały zgwałcone, o co nie wolno pytać, jak chronić osoby doświadczające gwałtów, a nie sprawców" - powiedziała Piotrowska.

"Gwałtowi nie jest winna ani spódniczka, ani alkohol, ani wyzywające zachowanie. Za gwałty zawsze są odpowiedzialni gwałciciele i chcemy, żeby wszystkie służby o tym pamiętały. W Polsce, jeśli chodzi o gwałty praktycznie do tej pory nic się nie działo" - podkreśliła Piotrowska. Zaznaczyła, że w Polsce gwałtu doświadcza 200-250 tys. kobiet rocznie, zaś na policję zgłasza się ok. 2 tys. z nich.

Prawnik specjalizujący się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Grzegorz Wrona zwrócił uwagę, że rocznie za gwałt skazuje się 600 osób; jedna trzecia ze skazanych otrzymuje karę w zawieszeniu. "W odbiorze osób pokrzywdzonych, zarówno tryb postępowania - wymaganie składania wniosku, wielokrotność przesłuchań, czas trwania postępowania i nieadekwatna do czynu kara - zniechęca do zgłaszania przestępstwa" - powiedział.

W "Porozumieniu na rzecz przeciwdziałania gwałtom i innym rodzajom przemocy seksualnej oraz ochrony ofiar przed wtórną wiktymizacją" napisano, że gwałt i inne rodzaje przemocy seksualnej nie są w Polsce zjawiskiem marginalnym, a osoby ich doświadczające nie są wystarczająco chronione. Problem przemocy seksualnej jest lekceważony, a winą i odpowiedzialnością zazwyczaj obarczane są ofiary, nie sprawcy. Zaznaczono, że sprawcy gwałtów i innej przemocy seksualnej zbyt często nie ponoszą odpowiedzialności karnej za swoje czyny. Zakorzenione stereotypy dotyczące osób doświadczających przemocy seksualnej, w tym gwałtów, przyczyniają się do lekceważenia gwałtów i usprawiedliwiania sprawców - czytamy w tekście Porozumienia.

Strony porozumienia zobowiązały się do działania na rzecz bezzwłocznego wypracowania i wprowadzenia systemowych rozwiązań dotyczących przeciwdziałania przemocy seksualnej, w tym gwałtów a także procedur, mających na celu ochronę osób doświadczających tego rodzaju przemocy. Zaznaczono, że strony będą dążyły do wprowadzenia zmian w polskim prawie, mających na celu lepszą ochronę osób doświadczających gwałtów i innych rodzajów przemocy seksualnej, skuteczniejszego ścigania przestępstwa zgwałcenia.

W porozumieniu zapowiedziano opracowanie i wprowadzenie szkoleń dla służb zobowiązanych do pomocy osobom doświadczającym przemocy seksualnej. Strony zobowiązały się także do działań na rzecz upowszechnienia rzetelnej wiedzy na ten temat.