Poprzednia ustawa o nasiennictwie, zawierająca zapisy dotyczące GMO - uchwalona przez Sejm 1 lipca 2011 roku - została zawetowana przez prezydenta z powodu niezgodności z prawem unijnym.
Projekt przygotowany przez resort rolnictwa wdraża kilka unijnych dyrektyw do krajowego prawa. Obejmuje on przepisy dotyczące zgłaszania i rejestracji odmian uprawnych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, jak i przepisy dotyczące wytwarzania i oceny materiału siewnego roślin rolniczych.
Własny projekt zmian w ustawie o nasiennictwie przygotował też prezydent. Projekt znalazł się w porządku rozpoczynającego się we wtorek posiedzenia Sejmu. Obowiązująca dotychczas ustawa o nasiennictwie pochodzi z 2003 r. i była wielokrotnie nowelizowana.
Kolejny punkt posiedzenia rządu to projekt nowelizacji ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.
Projekt ustawy o ochronie zwierząt, który trafił do Sejmu jeszcze w poprzedniej kadencji, zakazuje trzymania dzikich zwierząt w cyrkach, hodowli zwierząt futerkowych na futra oraz wprowadza powszechne czipowanie psów.
Część proponowanych w nim rozwiązań Sejm uchwalił w sierpniu ub. roku w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która weszła w życie 1 stycznia. Na mocy noweli zwiększono m.in. kary za znęcanie się nad zwierzęciem, zakazano strzelania do błąkających się w lasach psów, a także handlu zwierzętami domowymi na targowiskach. Rozwiązania proponowane w projekcie obywatelskim przygotowanym przez Koalicję dla Zwierząt są jednak bardziej radykalne.
Umowa z Kongsberg Defence Aerospace, która została zawarta w grudniu 2008 r., przewidywała dostawę do 30 listopada 2012 r. kompletnego Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego Marynarki Wojennej, wyposażonego w 12 rakiet. Wartość kontraktu określono wówczas na 420 mln zł.
Rada Ministrów ma formalnie zaaprobować dwa aneksy do umowy z koncernem, zawarte w grudniu 2011 r. Pierwszy aneks dotyczy uaktualnienia umowy z 2008 m.in. w zakresie harmonogramu realizacji. Aneks nr 2 dotyczy dostawy dodatkowych 38 rakiet o wartości 712 mln koron norweskich (ok. 395 mln zł). W efekcie wraz z dodatkową partią rakiet NDR budowana pod Lęborkiem baza Dywizjonu kosztować ma mniej więcej 800 mln zł.
Zwiększy się też proporcjonalnie offset (wartość inwestycji w Polsce), który realizowany będzie w trzech firmach: Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji i Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz w ZM Mesko w Skarżysku Kamiennej. Dodatkowo na norweskim zamówieniu zarobi m.in. podwarszawska spółka Transbit, która dostarcza systemy łączności, czy wrocławski Jelcz - producent opancerzonych ciężarówek do transportu wyrzutni i radarów. (PAP)