Obecnie obowiązujące prawo dotyczy programów telewizyjnych nadawanych "liniowo". Dziś jednak coraz bardziej popularny staje się inny sposób: dostawca proponuje katalog programów, w tym filmy czy seriale, a widzowie wybierają to, co chcą obejrzeć w wybranym czasie - w telewizorze, ale także komputerze czy na telefonie komórkowym.
Audiowizualne usługi medialne na żądanie mogą świadczyć nadawcy telewizyjni, ale nie tylko. Katalog filmów do obejrzenia może np. mieć operator kablowy, dostawca internetu czy portal internetowy albo inny podmiot, który uzyska prawo do ich rozpowszechniania. To dlatego usługi te stają się coraz bardziej popularne (według niedawnego sondażu CBOS prawie co drugi polski internauta ogląda filmy i seriale w ten sposób).
Jednak, w przeciwieństwie do usług telewizyjnych, zasady świadczenia usług medialnych na żądanie nie są obecnie w polskim prawie ściśle regulowane. Do wprowadzenia odpowiednich przepisów zobowiązuje Polskę dyrektywa unijna.
Projekt noweli dotyczy polskich firm, które w ramach działalności gospodarczej udostępniają audiowizualne audycje na żądanie. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podkreśla, że projekt nie dotyczy ani osób nieprowadzących działalności gospodarczej (a więc np. tych, którzy publikują w sieci swoje filmiki), ani firm, które np. reklamują swą działalność przez publikowanie filmów o tym, co robią albo publikują instrukcje obsługi w formie filmów. "Udostępnianie musi także być publiczne, czyli przynajmniej potencjalnie być odbierane przez masowego, nieoznaczonego odbiorcę" - podkreśla resort.
Zgodnie z projektem, polskie firmy, które udostępniają katalogi audycji, zostaną objęte wymogami dotyczącymi m.in. zakazu propagowania nienawiści a także wymogami dotyczącymi przekazów handlowych (reklamy, sponsorowania, telesprzedaży, lokowania produktów) czy też promowania audycji europejskich. Nowela ma też na celu ochronę dzieci przed audycjami o szczególnie drastycznej treści.
Rząd ma ponadto zmienić rozporządzenie dotyczące realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiana ma na celu m.in. usprawnienie wydawania przez wojewodów opinii o wysokości szkód spowodowanych np. przez grad, przymrozki wiosenne, suszę czy powódź. Rozporządzenie w nowym kształcie obniża też - do 1 proc. - wysokość prowizji dla banku z tytułu udzielenia kredytu (obecnie prowizja nie może przekraczać 2 proc. kwoty kredytu).
Rada Ministrów zajmie się również projektem nowelizacji ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno.
Nowela dotyczy nowych unijnych limitów pomocy przy inwestycjach grup producentów owoców i warzyw. Zgodnie z wprowadzonymi przez UE w kwietniu zmianami, łączny wkład Wspólnoty w pomoc dla nowych grup producentów w UE nie przekroczy 10 mln euro. Dotychczas wkład Unii Europejskiej nie przekraczał 50 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji, zainteresowane państwa członkowskie zobowiązywały się do finansowania przynajmniej 5 proc. tych kosztów, a beneficjenci płacili co najmniej 25 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji.
Rada Ministrów ma ponadto przyjąć stanowisko wobec poselskiego projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Projekt - autorstwa klubu SLD - ma dać osobom niezamożnym dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, a także w postępowaniu przed organami administracji publicznej.
Pomoc miałaby polegać na udzielaniu porad prawnych, opinii, a także na sporządzaniu pism procesowych do sądu, czy organów administracji publicznej. Maksymalny koszt wprowadzenia ustawy dla budżetu państwa – z przeznaczeniem na dotacje dla gmin na pomoc prawną dla najuboższych - miałby wynieść około 8 mln zł. SLD proponuje, by środki te pochodziły z wyższych wpływów z podatku od towarów i usług.
Ministrowie zajmą się również projektem ustawy o środkach ochrony roślin, a także nowelą ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wysłuchają też informacji resortu finansów o podmiotach zwolnionych z obowiązku dokonywania wpłat z zysku w latach 2009–2011. (PAP)