Według art. 38 ustawy - Prawo pocztowe operator pocztowy może przyjąć od adresata pisemne oświadczenie o udzieleniu innej osobie pełnomocnictwa do odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych.

 

Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego - co powinno zawierać pełnomocnictwo?>>

 

Pełnomocnictwo w placówce

Pełnomocnictwa pocztowego adresat udziela w obecności pracownika operatora pocztowego w placówce pocztowej tego operatora lub, w przypadku gdy adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, w miejscu jego pobytu, okazując dokument potwierdzający tożsamość (art. 38 ust. 3 Prawa pocztowego). Operator pocztowy może określić w regulaminie świadczenia usług pocztowych inne przypadki, w których może być udzielone pełnomocnictwo pocztowe poza jego placówką. Nie jest natomiast potrzebna obecność osoby, która będzie pełnomocnikiem - niezbędne są tylko jej dane do wpisania w treści pełnomocnictwa.

 

 

 

Co zawiera pełnomocnictwo pocztowe?

Pełnomocnictwo pocztowe obejmuje:

  • imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby udzielającej pełnomocnictwa;
  • zakres pełnomocnictwa;
  • imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.

 

Pełnomocnictwo pocztowe może zostać odwołane przez mocodawcę w każdym czasie, na co bezpośrednio wskazuje art. 38 ust. 5 ustawy Prawo pocztowe.

 
 

Ile wynosi opłata za pełnomocnictwo pocztowe?

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo pocztowe, zarówno za przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego, jak również za jego odwołanie operator pocztowy może pobrać opłatę, pod warunkiem, że opłata za tę czynność została określona w cenniku usług pocztowych.

 

Opłata wynosi:

  • 26 zł do okresowego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek,
  • 8 zł za każdy miesiąc lub jego część,
  • 6 zł do jednorazowego odbioru określonej przesyłki.


Jak odebrać przesyłkę?

Pełnomocnictwo pocztowe zostaje w placówce operatora. Wystarczy, że pełnomocnik okaże dokument i potwierdzi swoją tożsamość, nie musi mieć przy sobie kopii dokumentu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo pocztowe można odwołać w każdej chwili.

 

Wzór pełnomocnictwa pocztowego