Jak mówił w czwartek wiceminister rodziny i pracy Krzysztof Michałkiewicz, w projekcie zaproponowano, że spółdzielnię socjalną będzie mogło założyć nie pięć (jak dotychczas), ale trzy osoby fizyczne. Zapisano też, że członkami spółdzielni muszą być co najmniej dwie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

"Jest to ważne, ponieważ nie wszystkie osoby zagrożone wykluczeniem czują się na siłach, aby podjąć ryzyko usamodzielnienia się, więc zatrudnienie ich, jako pracowników spółdzielni, nabycie przez nich członkostwa, te obawy przed skoczeniem na głęboką wodę, trochę minimalizują" - podkreślił.

Michałkiewicz przekonywał, że spółdzielnie socjalne dają szansę do aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. "W tym osób bezrobotnych, osób bezdomnych, niepełnosprawnych. Chcemy, żeby takie osoby nie tylko mogły mieć wsparcie, ale także, żeby były instrumenty, która pozwolą im włączyć się na powrót do społeczeństwa" - mówił.

Wiceminister zwrócił uwagę, że proponowane przepisy umożliwią praktyki zawodowe w spółdzielni socjalnej lub u innego pracodawcy osobom, które uczestniczyły w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ). "Na pewno nasze oczekiwania są większe, aby warsztaty mogły przygotowywać niepełnosprawnych do powrotu na rynek pracy, do aktywizacji zawodowej do usamodzielnienia" - stwierdził.

Szefowa resortu Elżbieta Rafalska przekonywała, że dzięki tym rozwiązaniom osoba niepełnosprawna dowie się, czy jest już w stanie opuścić WTZ i pracować np. w spółdzielni socjalnej. "Jeżeli okaże się, że ta konfrontacja jest trudniejsza, to ona wraca do warsztatu terapii zajęciowej" - podkreśliła.

Michałkiewicz zaznaczył, że MRPiPS chciałoby, aby spółdzielnie socjalne przyczyniały się do powrotu na rynek pracy osób niepełnosprawnych. "Stąd w tych zapisach, które proponujemy chcemy, żeby wsparcie było wykorzystywane nie tylko z Funduszu Pracy, ale także, żeby PFRON wspierał te spółdzielnie, które zatrudniają osoby niepełnosprawne" - zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że projekt przewiduje większe wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych. "Podpisaliśmy umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, żeby spółdzielniom socjalnym były udzielane pożyczki zwrotne na preferencyjnych zasadach. Żeby powstał Fundusz Poręczeń Kredytowych, który będzie pozwalał spółdzielniom socjalnym korzystać z ofert banku" - wyjaśniał.

Projekt MRPiPS przewiduje m.in., że osoby bezrobotne do 30 roku życia i po ukończeniu 50 lat będą mogły starać się o wsparcie z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. Proponowane rozwiązani przewidują także rozszerzenie wsparcia finansowego dla spółdzielni socjalnych m.in. do 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego (lub niepozostającego w zatrudnieniu) do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 lat.

Projekt przewiduje również większe wsparcie przez PFRON dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnych dla osób niepełnosprawnych.

Proponowane rozwiązania dopuszczają używania w obrocie przez spółdzielnie socjalne skrótu "Sp.s.". "Zmiana ma na celu umożliwienie posługiwania się w obrocie prawnym skrótem, analogicznie jak dla rozwiązań przyjętych dla spółek prawa handlowego" - czytamy w uzasadnieniu.(PAP)