Oprócz dyplomu i medalu laureat otrzymał nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł, którą – jak zapowiedział – przekaże na stypendia dla dzieci zamieszkujących podkrakowskie Mogilany. Zażyczył sobie, aby stypendystów co roku wyłaniało Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany.

Nagrodę przekazali profesorowi: członek zarządu województwa małopolskiego Jacek Krupa, prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Białas oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich Roman Rozlachowski.

Odbierając nagrodę profesor mówił o nierównościach społecznych, o mniejszych szansach edukacyjnych dzieci z małych miejscowości, a także z blokowisk miejskich. Wspomniał także o problemach tych polskich rodzin, w których oboje rodzice są bezrobotni. „Spotykamy się ze środowiskami, w których jest zanik kultury pracy, a zaczyna być kultura zasiłku, pomocy społecznej” – powiedział. Według niego budowa społeczeństwa obywatelskiego to najtańsza i najlepsza inwestycja państwowa.

Jak poinformowała Polska Akademia Umiejętności, przyznanie Nagrody Jerzmanowskich prof. Zollowi jest "wyrazem najwyższego uznania dla Czcigodnego Laureata za wielki wkład w dzieło odzyskania przez Polskę niepodległości, utrwalenia polskiej demokracji, budowy społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju prawa karnego i wprowadzenia nowoczesnego systemu penalnego w Polsce".

Wyróżnienie, którego pełna nazwa brzmi: "Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego" jest przyznawana osobom, które przez "prace literackie, naukowe lub humanitarne, dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kraju, potrafią zająć wybitne stanowisko w społeczeństwie polskim". Jej wręczanie wznowiono w 2009 r. (wcześniej przyznawano ją w latach 1915-1938). Pierwszą laureatką, po odnowieniu nagrody, była Janina Ochojska-Okońska, w 2010 r. nagrodą uhonorowano Jerzego Nowosielskiego, w 2011 r. prof. Macieja Grabskiego, a w 2012 r. prof. Adama Bielańskiego.

Tegoroczny laureat jest profesorem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1968 uzyskał stopień doktora prawa. W 1988 r. został profesorem nadzwyczajnym, w 1991 r. zwyczajnym. W rozmowach Okrągłego Stołu uczestniczył jako ekspert prawny "Solidarności". Przez 4 lata (1993-1997) piastował stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Od 1998 do 2000 był przewodniczącym Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2000-2006 pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich IV kadencji.

Urodzony 27 maja 1942 r. prof. Andrzej Zoll jest autorem ponad 150 prac z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i filozofii prawa, współautorem polskiego kodeksu karnego z 1997 r., członkiem Komitetu Etyki w Nauce PAN oraz Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU.