Szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek poinformowała w poniedziałek, że w opinii prezydenta "obecnie obowiązujące regulacje w znaczącym stopniu ograniczają dostępność kredytów dla małych i średnich firm, w szczególności mikroprzedsiębiorstw i osób prowadzących własną działalność gospodarczą, a także dla osób zatrudnionych na podstawie umów czasowych, w tym pracujących na podstawie umów o dzieło i umów na zlecenie".

"Według prezydenta działania KNF, które zmierzałyby do ułatwienia dostępu do kredytów oraz poręczeń tym grupom mogłyby okazać się istotnym instrumentem pobudzającym rozwój tego sektora, a wobec tego rozwój społeczny i gospodarczy kraju" - zaznaczyła w rozmowie z PAP Trzaska-Wieczorek.(PAP)