Ustawa zakłada, że głównym koordynatorem polityki antyterrorystycznej i osobą odpowiedzialną za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym będzie szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Minister spraw wewnętrznych i administracji będzie odpowiadał za przygotowanie do takich zdarzeń, reagowanie w przypadku ich wystąpienia oraz odtwarzanie zasobów przeznaczonych do reagowania na nie.

Ustawa określa zasady m.in. wprowadzania stopni alarmu terrorystycznego; przy trzecim i najwyższym, czwartym, minister spraw wewnętrznych będzie mógł zarządzić zakaz zgromadzeń publicznych lub imprez masowych - sam albo na wniosek szefa ABW lub komendanta głównego policji.

Czytaj: RPO apeluje do prezydenta o niepodpisywanie ustawy antyterrorystycznej>>

Ustawę uchwalono 10 czerwca, w ubiegłym tygodniu trafiła do prezydenta. Jej projekt od początku był krytykowany przez opozycję, i organizacje broniące praw człowieka; apelowano o niepodpisywanie ustawy, ponieważ poważnie ograniczy ona prawa i wolności. Rzecznik Praw Obywatelskich apelował, by prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. (PAP)