Eurodeputowani podkreślili w dokumencie, że UE i Parlament Europejski zdecydowanie potępiły próbę zamachu stanu w Turcji z 15 lipca i uznały, że władze tureckie mają prawo postawić przed sądem osoby za to odpowiedzialne. "Choć Turcja jest ważnym partnerem, oczekuje się od niej, jako kraju kandydującego do Unii, zachowywania najwyższych standardów demokracji, w tym poszanowania praw człowieka, praworządności, podstawowych wolności oraz powszechnego prawa do sprawiedliwego procesu" - zaznacza PE.

Ocenia, że "środki represyjne wprowadzone przez rząd turecki na mocy stanu wyjątkowego są niewspółmierne oraz naruszają podstawowe prawa i swobody chronione turecką konstytucją, a także demokratyczne wartości, na których opiera się Unia Europejska".

PE "zdecydowanie potępia niewspółmierne represje wprowadzone w Turcji od czasu nieudanego wojskowego zamachu stanu w lipcu 2016 r., podtrzymuje swoje zaangażowanie na rzecz utrzymania powiązań Turcji z UE, wzywa jednakże Komisję i państwa członkowskie do tymczasowego zamrożenia toczących się negocjacji akcesyjnych z Turcją" - zaapelowali eurodeputowani. (PAP)