Jak czytamy w apelu do prezydenta podpisanym przez Danutę Przywarę - prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prof. Zbigniewa Lasocika - szefa Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników oraz Łukasza Bojarskiego, szefa Instytutu Prawa i Społeczeństwa, kadencja Seremeta dobiega końca 31 marca 2016 r., a dwoje kandydatów na jego następcę - wyłonionych przez krajowe rady: sądownictwa i prokuratury - już znamy. To prokuratorzy PG Irena Laura Łozowicka (wybrana przez KRP) i Krzysztof Karsznicki (wybrany przez KRS).

Czytaj:
Prok. Karsznicki kandydatem KRS na prokuratora generalnego>>>
Irena Łozowicka drugą kandydatką na prokuratora generalnego>>>

Andrzej Duda powinien wskazać następcę prok. Seremeta na trzy miesiące przed upływem jego kadencji - czyli do końca grudnia. Wcześniej zapewne spotka się z kandydatami, by poznać ich opinie o prokuraturze, a także dowiedzieć się, kogo widzą w roli swych zastępców.

"Taki układ kalendarza wyborczego sprawia, że prezydent RP ma dość czasu, aby rozważyć wszelkie argumenty, które przeważają za wyborem jednej z dwóch osób. Koalicja organizacji pozarządowych planuje wykorzystanie tego czasu na publiczne zaprezentowanie kandydatów oraz przeprowadzenie otwartej, obywatelskiej debaty na ten temat. Chcemy sprawić, aby wszyscy zainteresowani mogli poznać dorobek kandydatów, ich poglądy i wizje prokuratury. To właśnie dlatego prosimy Pana Prezydenta o wstrzymanie się z podjęciem decyzji. Naszym zdaniem obywatele mają prawo wiedzieć, kto aspiruje do tak ważnego urzędu" - napisali autorzy apelu.

Podkreślają oni, że należy zrobić wszystko, aby uniknąć sytuacji podobnej do tej z ostatnimi wyborami pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których kandydatury pojawiły się w ostatnim możliwym terminie, a decyzja Sejmu zapadła niewiele później i nie było czasu na przeprowadzenie debaty z kandydatami. W rozmowie z PAP Bojarski przypomniał, że monitoring wyborów Prokuratora Generalnego sprzed 6 lat pod tym względem był wzorcowy, bo udało się przeprowadzić debatę z udziałem Andrzeja Seremeta i jego ówczesnego rywala - Edwarda Zalewskiego, i wszyscy mogli poznać ich poglądy oraz dorobek.

Obecnie koalicja organizacji pozarządowych planuje zorganizowanie spotkania z Łozowicką i Karsznickim, których zaproszono na pierwszy tydzień listopada na spotkanie na Wydziale Prawa i Administracji UW.

"Nie mamy żadnych informacji, by pan prezydent w najbliższych dniach miał podejmować jakieś decyzje w tej sprawie. Nasz apel jest tylko dmuchaniem na zimne. Bardzo nam zależy, aby umożliwić organizacjom pozarządowym przyjrzenie się osobom mogącym stanąć na czele prokuratury" - podkreślił Bojarski. (PAP)