Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski poinformował w poniedziałek, że do końca maja decyzją ministra sprawiedliwości obowiązki prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie będzie pełniła sędzia Ewa Dobrzyńska-Murawka. Dotąd była ona wiceprezesem tego sądu.

Wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki prezesa olsztyńskiego sądu okręgowego wiąże się w wygaśnięciem kadencji dotychczasowego prezesa. W kwietniu Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie zaopiniowało kolejnego sędziego do objęcia stanowiska prezesa - Danutę Hryniewicz, która orzeka w wydziale karnym odwoławczym. Jej kandydatura uzyskała przewagę jednego głosu wśród głosujących sędziów.

"Aktualnie trwa poprzedzająca podjęcie decyzji w sprawie powołania analiza zgromadzonej dokumentacji" - poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy Ministra Sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Dodał, że po wygaśnięciu kadencji sędzi Dobrzyńskiej-Murawki funkcję pełniącego obowiązki prezesa sądu obejmie "najstarszy służbą sędzia pełniący funkcję przewodniczącego wydziału zgodnie z art. 22b par. 2 ustawy z dnia 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych".

Sądowi Okręgowemu w Olsztynie podlega sad rejonowy w tym mieście oraz sądy m.in. w Nidzicy, Biskupcu, Mrągowie, Piszu, Giżycku, Bartoszycach. (PAP)