„Gazeta Wyborcza” opisuje przypadki osób, którym nikt nie chciał wydać dokumentu stwierdzającego, że żyją. W Polsce tylko notariusz może wydać takie poświadczenie, ale nie na zagranicznych drukach. Samorządy mogą wydać dokument z zastrzeżeniem jednak, że przepis o poświadczeniu podpisów przez samorządy „nie narusza” ustawy o notariacie. (PAP)